Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

Kategori: Dergiden

ŞEHİR HASTANELERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

DİLEK AZGUN STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İÇ DENETİM UZMANI Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu yana ülkemiz sağlık sektöründe birçok konuda yeniden yapılanma sürecini yaşanmaktadır. Dönüşüm programının bir parçası olarak 2017 yılında şehir hastanelerinin hizmete açılması...

Devamı için...

Sağlık Sektöründe Mevcut Durum ve Gelecek Öngörüleri

Dr. ÖMER GÜZEL OHSAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Türkiye’de Sağlık Hizmet Sektörü ile ilgili konuları ele aldığımızda üç ana başlık söz konusu. Kamu Sağlık Kuruluşları, Özel Sağlık Kuruluşları ve Eğitim- Araştırma temelinde sağlık hizmeti sunan Üniversite Tıp Fakülteleri. Günümüz koşullarında t...

Devamı için...

İthale Bağımlılık Artık İçinden Çıkılamaz Bir Durum

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Erkin Delikanlı 8 Milyar TL’lik hacme sahip tıbbi cihazda ithale bağımlılık sebebi ile güncel olarak içinden çıkılamaz bir durum içinde olduklarına dikkat çekiyor. Erkin Delikanlı Sağlık Bakanlığı’ndan bazı bek...

Devamı için...

En Önemli İhtiyaç Teknoloji Odaklı Sanayi Politikası

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri Ümit Dereli Sağlık Bakanlığı ve SGK’dan beklentilerini anlattı. Her ne kadar pazar büyüyor gibi gözükse de kamu ilaç harcamalarının GSYH içindeki payının yüzde 1’in altında kaldığını söyleyen Dereli, “Teknoloji odaklı sanayi politikası en öne...

Devamı için...

Sağlık Değil Emeklilik Bütçesi Açık Veriyor

Özel sektörden gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni dönemde özel sektörün sıkıntılarını daha iyi anlaması ve çözüm üretmesi konusunda umutların hayli yüksek olduğu dönemlerdeyiz. Konuya dikkat çeken TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca Cumhurbaşkanı’ndan beklentilerin...

Devamı için...

Sektöre Olan Borçlar Vadesinde Ödenmeli

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir’e sektörün içinde bulunduğu güncel durum, Sağlık Bakanlığı’ndan ve SGK’dan, diğer sağlık sektörü paydaşlarından ve 2019 yılından genel beklentilerini sorduk. Demir: “Ülkemiz bu dönemde en büyük sağlık yatırımlarını yapan ülke konumu...

Devamı için...

Kamunun Fiyatlama Yaklaşımı Rasyonel Değil

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut sektörün içinde bulunduğu güncel durumu özetledi. İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ithalden imale geçişe, hız kesmeden ve taviz vermeden yerelleşmeye öncelik verilmesini desteklediklerini belirterek Sağlık Bakanlığ...

Devamı için...

Sağlık (Hastalık) Sisteminde Ezberleri Bozmak

Dr. CENK TEZCAN FÜTÜRİST 21. Yüzyıl, hayatımıza hızlı değişimi, yıkıcı teknolojileri, her alanda yenilikçiliği ve paylaşım ekonomisi gibi yeni iş modellerini soktu. Teknoloji yoğun sektörler, bu gelişmelere çabuk tepki verip adapte olmaya çalışırken, sağlık sektörü alışıldığı üzere gelişmelere temki...

Devamı için...

CHP’nin Sağlıkta Öncelikleri

ÖZGÜR ÖZEL CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ VE MANİSA MİLLETVEKİLİ Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa’nın en köklü siyasi partilerinden biri ve sosyal demokrat bir parti olarak, Türkiye’de üç büyük devrimi gerçekleştirmiş bir siyasi birikimin mirasının sahibidir. Cumhuriyeti kuran ve Türkiye’ye demokrasiyi getire...

Devamı için...