Bu Sayıda...

Türkiye’nin Sağlık Turizmi Hedefleri

 

Türkiye’ye Nereden
Hasta geliyor

 

Şehir Hastanelerinin
Sağlık Turizminde Oynayacağı Rol

 

Yurtdışında Sağlık Turizmi Yapanların
Türkiye ile İlgili Görüşleri