Bu Sayıda...

Ameliyathane Yönetimine Genel Bir Bakış

Günümüzde hastanelerin genel olarak iyi yönetilmesinin yanı sıra bağımsız ve kritik birimlerin de ne kadar iyi yönetildikleri önem kazanmaktadır. Hastanelerin yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri, görüntüleme üniteleri ve laboratuvarlarının yönetimi de en az genel hastane yönetimi kadar önemlidir. Bu bağlamda bu yazıda ameliyathanelerin iyi yönetilmesi ne demek buna değineceğiz.

Ameliyathanelerin yönetiminden öncelikle anesteziyoloji bölüm sorumlusu sorumludur. Bu kişiler hastane yönetimine sorumludur ve ameliyathaneler ile ilgili her konuyu hastane yönetim toplantılarında gündeme getirecek ve çözüm üretecek kişiler bunlardır. Ameliyathane sorumluları ameliyat yapan cerrahların yanı sıra anestezistler, baş anestezi teknisyeni, ameliyathane sorumlu hemşiresi ve sterilizasyon sorumlusu ile birlikte çalışırlar. Ameliyathane yönetiminde en kritik iki konu; 1) Hasta güvenliğinin tam sağlanması ve 2) Ameliyathanelerin verimli çalıştırılmasıdır.

Hasta güvenliği konusu; i) yeterli ve güncel medikal ekipmanın olması ve de biyomedikal konuların tam ve eksiksiz olması, ii) teknik altyapının (kesintisiz güç kaynağı, iklimlendirme, vb.) tam olarak çalışması, iii) taraf cerrahisinin kontrolü, iv) ilaç ve aneljeziklerin doğru kullanımı, v) enfeksiyon kontrollerinin tam olması; vi) sterilizasyon ünitesinin standartlara uygun çalışması gibi konuları kapsar.

Ameliyathanelerin verimli çalıştırılması ise; i) ameliyathane ekibinin verimli ve uyumlu çalışmasının sağlanması, ii) ameliyat gün ve saatlerinin etkili düzenlenmesi ve programa tam uyumun sağlanması, iii) 7/24 hizmet verecek ekip ve ortamın sağlanması, iv) ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin tasarruflu kullanımının sağlanması, v) medikal ekipmanların tam kalibre bir şekilde 7/24 amacına uygun bir şekilde çalışır vaziyette tutulması gibi konuları kapsar.

Ameliyathane yöneticileri kendi çekirdek ekibi dışında biyomedikal, teknik hizmetler, eczane ve depo yöneticileri ile de yakın işbirliği içinde olmak durumundadır. Başhekimlik ile de ameliyat yapan cerrahların çalışma izin belgeleri, cerrahi ehliyetleri ve de etik/deontolojik tutumları ile ilgili konularda yakın işbirliği içinde olmak durumundadırlar.

İyi yönetilen ameliyathaneler de ortak görülen özellikler şunlardır;

  • Ameliyathane ekibi uyum içindedir ve işlerini severek ve bunu belli ederek çalışırlar,
  • Ameliyathane’de 7/24 aynı nitelikte ve yüksek standartta hizmet verilmektedir,
  • Tüm medikal ekipman ve teknik donanım en üst niteliğe ve güncelliğe sahiptir ve dolayısıyla hasta güvenliği açısından endişe uyandıracak hiçbir durum söz konusu değildir,
  • Ameliyathane’de asepsi antisepsi kuralları tam olarak uygulanmakta ve enfeksiyon riski oluşturacak hiçbir unsura izin verilmemektedir,
  • Ameliyathane maliyet etkin ve verimli bir şekilde işletilmektedir,
  • Ameliyat yapan cerrahlar gönül rahatlığı içinde, sisteme güvenerek ve de içlerine sinerek ameliyatlarını yaparlar.