Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

Bu Sayıda…

Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları Artıyor

Özel Sigorta Şirketleri Yeni Modellere Açık

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Devlet Desteği ile Geliştirilebilir

Özel Sigortalar ve Hastane İlişkileri

Hasta ile Sağlık Kuruluşu Arasındaki Para Alışverişini Kaldırmak Mümkün mü?