Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

Bu Sayıda…

Yerel Yönetimlerde Sağlık

Yerel Yönetimlere Sağlıkta Daha Fazla Yetki Gerekiyor

Toplum Sağlığında Belediyelerin Yeri ve Önemi

Özel Halk Hastaneleri

Sağlığın Korunması ve Gelişiminde Yerel Yönetimlere Düşen Görevler