Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
7 Aralık 2021

YELDA ULU COLIN
Abbott Merkez Diagnostik Divizyonu
Türkiye, İran, Lübnan, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC Genel Müdürü

Tıbbi diagnostik alanında lider firmalardan olan Abbott yeni çözümler sunmaya daima devam ediyor. Abbott Merkez Diagnostik Divizyonu Türkiye, İran, Lübnan, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, bu yenilikçi çözümlerini, klinisyenler tarafından neden tercih edildiklerini ve laboratuvarlar için geliştirdikleri AlinIQ platformunun detaylarını hospitalmanager’a anlattı.

H.M: Bize yenilikçi (inovatif) yüksek teknolojili ürünlerinizden bahseder misiniz?

Y.U.C: Pandemi öncesindeki dönemde uzaktan izleme, diyabet yönetimi, kardiyovasküler bakım gibi birçok yenilik hayata geçirmiştik. Pandemi döneminde ise bu inovatif çözümler, doktor ile hasta arasındaki zorlaşan yüz yüze etkileşimi uzaktan izleme ve iletişimle mümkün kılarak önemli bir değer yarattı. İnsanların sağlıklı olmalarına, sağlıklı kalmalarına ve daha dolu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için diyabet yönetimi, teşhis ve kardiyovasküler teknolojide ilerlemeye devam ediyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2030 yılına kadar tüm ölümlerin %31,7’si kardiyovasküler hastalık kaynaklı olacak. Dolayısıyla bu konu üzerinde en çok çalıştığımız alanlardan biri. Geliştirdiğimiz STAT Yüksek Duyarlı Troponin-I (hsTnI) testi diğer klinik ve tanısal bulgularla birlikte, görünüşte sağlıklı hastalarda gelecekte bir kardiyak olay olasılığının değerlendirilmesine önemli bir yardımcı. Bir hastanın kardiyovasküler hastalık geliştirme veya kardiyak olay yaşama riskinin belirlenmesi, hastalığın önlenmesinde kilit bir faktör.

Tıbbi diagnostik alanında küresel bir lider olarak Covid-19’a karşı büyük bir seferberlikte bulunmamız gerektiğini sürecin henüz başında fark ettik. Bu derece büyük bir zorluğun üstesinden gelinmek isteniyorsa, farklı hastalık aşamaları ve farklı test ortamları için bütün dünyada alternatif testlere ihtiyaç duyulacağını biliyorduk. Bu tamamlayıcı hedefleri gerçekleştirmek için çok sayıda Ar-Ge ekibi kurduk. Sonuç olarak da ileri laboratuvarlardan uzaktan servis noktalarına kadar çeşitli test ortamlarında kullanılabilecek bir dizi araç elde ettik.

Abbott’un hızlı diagnostik sistemleri ve testleri, Covid-19’a karşı verilen mücadelede hayati önem taşıyan araçlar oldu. Pandeminin ortaya çıkmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken hızlı bir şekilde mümkün olan hemen her platformda farklı bir Covid-19 testini pazara sunduk: Architect ve Alinity sistemler için SARS-CoV-2 IgG(N), IgM ve Kantitatif IgG seroloji testleri, Alinity m ve m2000 platformları için moleküler testler, ABD için ID NOW moleküler Covid-19 testi ve BinaxNOW antijen testi; ABD harici ülkeler için Panbio Covid-19 Ag hızlı antijen testi ve Panbio Covid-19 IgG/IgM hızlı antikor testi. Sahip olduğumuz bu ürünlerle hızlı diagnostik alanında güçlü konumumuzu koruyoruz.

Bütün nüfus için gerçekleştirilmekte olan testlere yönelik daha önce benzeri görülmemiş bir ihtiyacın karşılanması adına büyük ölçekli test üretim kabiliyetine sahip olmak, en az testlerin kendisini üretmek kadar önemliydi. Biz de üretim kapasitemizi artırmak için hızla hareket ettik ve her ay on milyonlarca test sağlayabildik.


H.M: Hastanelerin/klinisyenlerin ürünlerinizi tercih etmelerindeki belirleyici unsurlar nelerdir?

Y.U.C: Abbott’un merkez diagnostik iş birimi olarak öncü teknolojimizle, hastaneler, referans laboratuvarları, acil servis departmanları ve klinikler için tıbbi tanı cihazları, testleri, otomasyon ve bilişim çözümleri sunuyoruz. Tanısal sistemlerimiz ve testlerimiz, hastanelerde ve klinik laboratuvarlarda hastalıkların taranması, tanının konması ve genel sağlık göstergelerinin izlenmesi için kullanılıyor.

Sunduğumuz çözümler sadece klinik laboratuvarlar için değil tüm sağlık sistemini iyileştirmeye yönelik yaklaşımlar sunmaktadır. Laboratuvarların sağlık kurumları açısından önemini daha da öne çıkarabilecek uyumlu sistemlerimiz, donanımlı danışmanlarımız ve akıllı çözümlerimizle alanımızda fark yaratıyor, laboratuvarların sağlık alanında ölçülebilir derecede daha iyi sonuçlar üretmesine yardımcı oluyoruz.


H.M: Bilişim çözümleri de yaptığınız işin önemli bir parçası. Bu konuda hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Y.U.C: Laboratuvarlar, etkin hasta bakımı için temel olan bilgiler sağlayarak sağlık alanında merkezi bir rol oynar. Bilişim çözümlerimiz, numune işlemeden test ve analize kadar klinik ihtiyaçların tüm yelpazesine hitap ederken, daha akıllı laboratuvarların yaratılmasına yardımcı oluyor. Karmaşık süreçleri basitleştirerek ve gereken her yerde bilgi sunarak, laboratuvarın tanılayıcı bilgi sunma ve kullanma yöntemini dönüştürüyoruz.

Son yıllarda bu alandaki beklentilere çözüm bulmaya yönelik tamamen yeni yaklaşımlar geliştirdik. Dünya çapında 500’den fazla laboratuvarda çalışma biçimlerine dair gözlem ve anket gerçekleştirdik. Yeni nesil cihazların anlamlı bir şekilde geliştirilebilmesi için yüzlerce proses kullanıcılarla birlikte analiz edildi ve sorgulandı. Özellikle odaklanılan noktalardan biri verimliliği optimize etmek, envanter yönetimini iyileştirmek veya personel planlaması üzerine adım atılması gereken yerleri, yönetim için açık bir şekilde vurgulayan veri analizi araçlarını belirlemek oldu.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz profesyonel hizmetler (AlinIQ) grubumuz laboratuvarı tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Günümüzün sağlık sorunlarının eşi benzeri yok. Sorunlar çeşitlenirken, hepsini yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklar ise sabit. Bu nedenle laboratuvarların operasyonel verimliliğini artırmak büyük önem taşıyor.  Sunduğumuz AlinIQ çözümleri de mevcut kaynaklarla daha yüksek operasyonel üretkenlik sağlıyor.

AlinIQ, laboratuvar için özel olarak geliştirilmiş, türünün ilk örneği bütünsel profesyonel hizmetler ve bilişim portföyünden oluşuyor. Bu kapsamda konusunda uzman Profesyonel Hizmetler Yöneticilerimiz, akıllı içgörüler sağlıyor ve laboratuvar performanslarını iyileştiren özelleştirilmiş çözümleri işbirliği içinde geliştiriyor. Ayrıca uygulamalarla, laboratuvarların üretkenliğini artırmak için verileri sürekli olarak analiz ediyor ve izliyoruz. Bu içgörülere dayanarak da birbirini tamamlayıcı AlinIQ paketlerimizle en uygun çözümü öneriyoruz. Mevcut kaynaklarla daha fazla operasyonel üretkenlik sağlamak için profesyonel uzmanlık, sağlam süreçler ve tescilli bilişim olanaklarını birleştiren entegre bir çözüm sunuyoruz.