Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

Çağdaş sağlık yöneticilerine özel bir dergi olmayı hedefleyerek 2008 yılı Ocak ayında yayın hayatına başlayan hospitalmanager dergisi sağlık sektöründe referans kabul edilen bir yayın organıdır.

Sağlık ekonomisi, yönetimi, finansmanı, pazarlaması, hukuku, teknolojisi ve diğer ilgili konularda haber kaynağı olmak, uluslararası boyutta bilgi akışı sağlamak, yöneticilerin yaşam tarzı, mesleki donanım ve ticari başarılarına odaklı haberler, röportajlar hazırlamak ve aynı zamanda sağlık yöneticilerine motivasyon unsuru olmayı amaçlamaktadır.

Her sayısında özel bir dosya konusu belirlenerek hazırlanan hospitalmanager’da ilgili tüm taraflar (kamu ve özel sağlık sektörü uzmanları, ilgili bakanlıklar, bürokratlar, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü, ulusal ve uluslar arası platformlarda öne çıkan aktörler vb.) ile yapılan röportajlara, istatistiksel verilere, araştırmalara, makalelere ve uluslararası anlamda referans merkezi kabul edilen kişi/kuruluşlara ve yine sektörün önde gelen kuruluşların ilanlarına yer verilmektedir.

Her 3 ayda bir yayınlanan hospitalmanager’ın tirajı 3 bin adet dergi olup Türkiye genelinde sağlık sektörünün tüm taraflarına ulaştırılmaktadır. Eğitim ve konferans faaliyetlerinin yanı sıra yılın başarılı sağlık yöneticilerinin ödüllendirildiği geceye de sahiplik eder.