Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
22 Mart 2022

Dünya genelinde sağlık sektörünün en önemli başlıklarından biri, akut ve kronik hastalıklara sahip kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak. Ülkeler bir yandan hastaların bakıma erişimi için çalışırken, diğer yandan sağlık harcamalarını sürdürülebilir kılmak için çabalıyor. Bu noktada etkili ve verimli sağlık hizmetlerine rehberlik eden erken ve doğru teşhis, hasta sağlığı açısından büyük fayda sağladığı gibi maliyetler konusunda da sağlık sistemine yardımcı oluyor. Abbott’un sağladığı erken tanı ve teşhis çözümleri sayesinde hastalar hastalıkları ilerlemeden tedavi görebildikleri gibi bu tarz önleyici sağlık hizmetleri sayesinde de harcamalar önemli bir ölçüde azaltılmış oluyor.

Doğru tanı, tıbbi ürünlerin daha verimli kullanılmasını sağlıyor

Akut ve kronik rahatsızlıklar da dahil hemen hemen tüm hastalıklarda zamanında teşhis ve ardından uygun klinik tedavi ile iyileşme sağlanması ya da hastaların daha sağlıklı ve daha uzun yaşayabileceği biliniyor. Çünkü teşhis, doğru tedavinin seçilmesini sağlayarak, sağlık profesyonellerinin uygun önleyici müdahaleleri hayata geçirmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda bakım yollarını ve yönetimini optimize edebilen hayati tahmin verileri sağlayarak hastalara fayda sağlayabilecek bilgiler sunuyor.

Teşhis bilgileri, örneğin üreme, beslenme ve yaşam tarzındaki değişikliklerle ilgili bilinçli seçimleri de mümkün kılabiliyor. Ayrıca tanısal bilgiler, hastaneye yatışların önlenmesine veya kısaltılmasına, uygunsuz ilaç kullanımının azaltılmasına veya hastalık izni süresinin kısaltılmasına yardımcı olabiliyor. Böylece maliyet kontrolü açısından ekonomik değer getirmenin yanı sıra iyileştirilmiş sağlık sonuçlarını teşvik ederek nihayetinde tıbbi ürünlerin daha verimli kullanılmasını sağlayabiliyor. Yani tanı, hasta yönetimini ve sağlık sistemlerinin ekonomik verimliliğini dolaylı olarak etkileyen bilgiler sağlıyor.

Zamanında önleyici ve tedavi edici müdahaleler gerçekleştirilebiliyor

Tanı teknolojilerinin sağladığı bilgilerin sağlık sistemleri ve sağlık kurumları için önemli etkileri söz konusu. Teşhis bilgileri, kronik hastalıkları veya yüksek riskli diyabet, kanser gibi hastalıkları erken evrelerde belirleyerek maliyetlerin kontrol altına alınmasını destekliyor. Doğru ve erken tanıyla zamanında önleyici ve tedavi edici müdahaleler gerçekleştirilebiliyor, bu da hastalığın ilerleme riskinin ve hızının kontrol altına alınmasını sağlayıp, tedavi ve gerçekleşebilecek kalıcı rahatsızlıkların uzun vadeli maliyetlerini azaltabiliyor. Teşhis bilgileri, ayrıca kalp krizi gibi akut durumların daha erken saptanmasını sağladığı için yaşam kayıplarını ya da kalıcı hasarları azaltabiliyor.


Kaynak israfını önlüyor

Doğru teşhisle elde edilen değer; hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar ve patoloji üniteleri gibi sağlık kurumlarının performansında da önemli bir rol oynuyor. Teşhis bilgileri, hastanın acil durum önceliğini geliştirerek, yatış hasta sayısının düşürülmesini, dolayısıyla sağlık hizmetlerinde kaynak israfını önleyebilir.

Abbott’un çözümleriyle donatılmış laboratuvar ve patoloji tesislerinde zamanında ve doğru teşhis ile ekonomik verimlilik sağlanabiliyor. Teşhisler, kritik belirtilerin kısa sürede doğru ve güvenilir bir şekilde saptanmasını sağlıyor. Hatta aynı anda birden fazla hastadan birden çok belirti tespit edebiliyor. Bu teknolojiler, işlem maliyetlerini ve bekleme süresini azaltacak şekilde geri dönüş süresini iyileştiriyor. Güvenilir ve tekrarlanabilir testler, doku örneklerinin yeniden test edilmesi ihtiyacını ve potansiyel olarak ek doku veya kan örnekleri alınmasını azaltıyor. Örneğin, erken ve doğru tanı akut kalp hastalığının hızlı bir şekilde ekarte edilmesini, dolayısıyla acil servisteki hasta akışını iyileştirebiliyor. Bu da sağlık profesyonellerinin iş yoğunluğunu, yatakların yoğunluğunu ve bekleme sürelerini azaltabiliyor. Laboratuvarda veya bakım noktası testlerinde yenilikçi tanı çözümleri, elektronik sağlık kayıtlarından, hastane taleplerinden ve diğer dijital verilerden elde edilen verilerle entegre edilebiliyor. Bu bilgi, klinik karar destek sistemlerine dahil edilebiliyor ve sağlık sonuçlarının ölçülmesini mümkün kılıyor. Böylece maliyetleri düşürürken, sağlık hizmeti kalitesini hem ülke genelinde, hem de sağlık kuruluşu özelinde artırıyor.