Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
4 Aralık 2017

Türkiye’de son yıllarda yoğun bakım ünitelerine gelen hasta sayısına ve artan yatak sayısına bakıldığında ihtiyacın hızla arttığı görülüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2002 yılında Türkiye’de bulunan toplam 2 bin 214 adet yoğun bakım yatak sayısının 2015 yılı itibariyle 31 bin 135’e yükseldiği görülüyor. Öte yandan, yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmesi gereken hastalara daha iyi hizmet sunulabilmesi için yapılan bu yatırımlar beraberinde sektörde ciddi maliyet artışlarını getiriyor. Kaynakları verimli kullanımının önem kazandığı böylesi bir ortamda da; klinisyenler ve hastane yöneticileri, hizmet kalitesinin devamlılığını sağlayabilecekleri ve hasta güvenliğinden ödün vermeksizin tedavi sürelerini kısaltan uygun maliyetli ve etkin çözüm arayışlarına yöneliyor.

Yoğun bakım üniteleri, geçirdikleri hastalık ya da travma sonrasında yaşamsal fonksiyonlarından bir veya birden fazlası bozulan hastaların tedavi edildiği alanlar olarak tanımlanıyor. Tedavi kalitesinin hasta sağlığı üzerindeki etkisinin bu kadar kritik olduğu bir alanda, kullanılan teknolojinin ve donanımın da bir o kadar ileri düzey olması gerektiğini vurgulayan GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, “Hayati önem taşıyan anlarda yaşamlara değer katmak” olan global sloganımızın bir uzantısı olarak yoğun bakım çalışanlarının ve yoğun bakım hastalarının, ilgili hastalıkların ve yaralanmaların oluşturduğu bu geniş yelpazenin ihtiyacı olan teknoloji ve hizmetleri GE Sağlık olarak sunduklarını” söylüyor.

Yelda Ulu Colin, GE Sağlık’ın yıllardır süregelen araştırma geliştirme faaliyetleri neticesinde yoğun bakım ünitelerinde gereken sistemleri geniş bir portföyde sağladığına dikkat çekerken, “Bu portföyün bileşenleri arasında yoğun bakım ünitelerinde kritik öneme sahip olan hastanın kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi hayati bulgularının sürekli olarak takibine olanak tanıyan hastabaşı monitörleri ve gerekli durumlarda solunum desteği vermek için kullanılan ventilatörler yer alıyor” diyerek bu alandaki ürün yelpazelerinin bir bölümünü özetliyor.

Bu geniş portföyün diğer bir tamamlayıcısının ise ultrason sistemleri olduğunu bildiren Yelda Ulu Colin yoğun bakım cihazları ve özellikleri hakkında bilgi vermeye şöyle devam ediyor: “Bu sistemler doktorların hastalarına tehşis koymalarında ve klinik sonuçları iyileştirmelerinde kullanabilecekleri gerçek zamanlı bilgiye hızlıca erişmelerine yardımcı oluyor. Bizler yoğun bakım ünitelerindeki sistemleri tasarlarken basit ve hızlı olmalarına büyük önem veriyoruz. Sistemlerimiz hayati öneme sahip dakikalarda doktorların ihtiyaç duydukları bilgiye hızlıca erişmelerine olanak sağlayan, son derece kapsamlı özellikler barındırıyor. Ultrason ailemizin bu alanda kullanılan en yeni bireyi olan GE VENUE, son derece gelişmiş ve teknolojik anlamda çığır açan özelliklere sahip olup doktorların yoğun bakımda şoka giren hastalara daha fazla odaklanmalarını ve hızlı karar vermelerini mümkün kılan otomasyonu sağlayan özel yapay zeka yazılımıyla kullanılıyor.”

Cihazlar güvenilebilir ölçümler sunmalı

Yoğun bakım ünitelerinde klinisyenlerin önceliklerinden biri kendi solunum fonksiyonunu yerine getiremeyen ve mekanik ventilatöre bağlı olan hastaların, kendi kendilerine yeniden soluyabilmelerini sağlamaktır. Bunu sağlayabilmek için, hasta ventilatöre bağlı kaldığı süre boyunca, klinisyenler solunuma engel olan nedeni ortadan kaldırmak ve vücudun eski fonksyionuna kavuşmasını sağlayacak çeşitli tedaviler ve yöntemler uyguluyorlar. Tedavi sürecinde, klinisyenin kendini güvende hissetmesi ve bunu mümkün kılmak için hem yoğun bakım ventilatörünün hem de hastabaşı monitörünün güvenilebilir ölçümler sunuyor olması gerekiyor.

Mekanik ventilatör Carescape R860

Yoğun bakım üniteleri için mekanik ventilatör çözümü Carescape R860’i anlatan GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, “Hasta güvenliğinden ödün vermeksizin, ventilatöre bağlanma – ayrılma sürecini hızlandırmaya yönelik fonksiyonlarla donatılıyor. Bu gelişmiş fonksiyonlar, gerek kullanıcıların iş yükünü azaltma gerekse hastane maliyetlerinin düşürülmesine büyük katkı sağlıyor. Sistemin birçok ayırt edici yenilikçi özelliği bulunmakla birlikte bunların başında; Metabolik ve Indirek Kalorimetri Ölçümleri ve Akciğer Koruma Paketi geliyor” bilgisini veriyor.

Cihazın özelliklerini ise şöyle sıralıyor:

Metabolik ve indirekt kalorimetri ölçümleri

Ventilatöre bağlı olan hastaların metabolizma hızlarını ölçerek, ne kadar enerjiye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu verileri, hastaların beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına klinisyenler değerlendiriyor ve bu sayede hastalar optimum düzeyde besleniyor. Günümüzde, pek çok yoğun bakımda yanlış beslenmeden kaynaklı hastaların ventilatörden ayrılma süreleri uzamakta ve bu durum beraberinde hem tedavinin etkisinin azalmasına hem de işletme maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Oysa ki, çeşitli klinik çalışmalar da gösteriyor ki; uyumlu ve yeterli beslenme, hasta sonuçlarını geliştiriyor, enfeksiyon oranını azaltıyor ve yoğun bakımda kalış süresini kısaltıyor. Bu nedenle, enerji tüketiminin sürekli olarak monitorize edilebildiği R860 ventilatör cihazı ile hem klinik hem de ekonomik yönden fayda sağlanabiliyor.

Akciğer koruma yaklaşımı

Akciğerleri korumaya yardım etmek için, son günlerde kolay kullanılabilir uygulamalar ile klinisyenler destekleniyor. Carescape R860’ta bulunan FRC ( Fonksiyonel Rezidüel) hesaplamaları ile hastaların optimal PEEP (Ekspirasyon Sonu Pozitif Basınç) düzenlemesi yapılarak, SpiroDynamics ölçümleri ile açılma ve kapanma basınçları saptanıyor ve hastaya özgü ventilasyon sağlanıyor. Ventile edilen hastalara uygun düşük akciğer basıncının uygulanması Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) veya Akut Akciğer Hasarı (ALI) bulunan ve yoğun bakımlarda sıklıkla rastlanan hastalar için büyük önem taşıyor.

SpiroDynamics™

CARESCAPE R860’a bağlı hastaların pulmoner fonksiyonunun detaylı olarak izlenmesini sağlamak için hacim gönderimiyle birlikte trakeal basınç ölçümlerini kullanılıyor ve bu parametre; klinisyenlerin asıl görmek istediği veriyi sağlıyor. Bu konsepte yer alan bir diğer ayırt edici özellik ise, Pulmoner fonksiyon laboratuvarında rutin ve kolaylıkla bakılan ancak yatakta ventilatör bağlı olan hastada ölçülmesi hiç de kolay olmayan Fonksiyonel Rezidüel Kapasite (FRC) ölçümünün sağlanıyor olması. Ayrıca, CARESCAPE R860, FRC ölçümlerini hava yolunda ölçülen N2 (azot) konsantrasyonu değişimi izlemine göre (Modifiye Azot Dilüsyonu yöntemi) gerçekleştiriyor. İnspire edilen N2 konsantrasyonu, gönderilen FiO2 konsantrasyonu değiştirilerek düzenleniyor. Bu ölçüm ve FRC monitorizasyonu sayesinde hastaya uygulanan tedavinin optimum yüzeyde olup olmadığını görebiliyor ve daha kısa zamanda en uygun tedaviye yönelebiliyor.

Hasta monitörleri

GE Sağlık’ın yoğun bakımlar için Hastabaşı Monitörleri çözümleri; B20, B40 ve CARESCAPE (B450, B650 ve B850) serisi monitörlerdir. Yoğun bakım hastalarının tedavileri süresince, klinisyene kullanım kolaylığı sağlamakta ve sahip olma maliyetini azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Modüler tasarıma sahip olan monitörlerimizde; her kliniğin kendi ihtiyacına uygun olabilecek şekilde PICCO, Kardiyak Çıkış, SvO2, EEG, NMT, CO2, Anestezik Gaz, Spirometri, Metabolik & Indirekt Kalorimetri hasta parametrelerine ait modülleri kullanılabilmekte ve bu parametrelere ait tüm yazılımlar monitörlerde sunulabilmektedir.

DINAMAP SuperSTAT Non-invaziv tansiyon ölçüm algoritması

Sistemlerinin diğer bir üstün özelliğinin ise, DINAMAP SuperSTAT Non-invaziv tansiyon ölçüm algoritması olduğuna dikkat çeken Yelda Ulu Colin bu cihazı ise şu cümlelerle anlatıyor: “’Stepped defletion’ teknolojisi ile, hareketli hastalarda artifaktlar filtre edilerek çok daha hızlı bir şekilde güvenilir yüksek tansiyon ölçümü yapılabiliyor. EKPro Aritmi analizi algoritması, aynı anda dört farklı EKG derivasyonundan gelen verilerle kritik durumdaki ve düzensiz ritme sahip hastalarda dahi oluşabilecek aritmileri yüksek doğrulukta algılayabiliyor. 12SL EKG & ST Segment algoritması, aynı anda tüm EKG derivasyonları üzerinden cinsiyete özel EKG ölçümü ile ST segment analizi yapabilmeyi mümkün kılıyor. ACITIPI Akut Kardiyak İskemi Uyarı algoritması, acil servis ünitlerine ve giriş yapan hastaların monitöre bağlanması ile MI ( Miyokard İskemisi) geçirme risk yüzdesinin hesaplanması ile klinisyenlerin ilgili hastaya çok daha hızlı tedavi protokolünü belirlemesine yardımcı olan bir yazılım.” Bu spesifik özelliklere ilave olarak Carescape hastabaşı monitörlerinin; GE Sağlık portföyünde bulunan diğer EKG cihazları, holter sistemi, eforlu etres test sisteminin bağlanabildiği MUSE Kardiyoloji Bilgi Yönetim Sistemine de uyumlu olduğunu vurgulayan Yelda Ulu Colin, aynı zamanda HBYS ve diğer klinik bilgi yönetim sistemlerine veri sağlama özelliğinin de kağıtsız dijital hastane konseptini desteklediği bilgisini veriyor.

Şok teşhislerinde GE VENUE

Yelda Ulu Colin GE VENUE ultrasonun, “Dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan ve toplam sağlık hizmeti harcamalarının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan şok durumundaki hastaların teşhisinde doktorlara yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış entegre yapay zeka algoritmalarıyla birlikte geldiğinin” altını çizerken VENUE’nun şok durumundaki hastaların doğru şekilde değerlendirilmesi için gereken zahmetli hesaplamaların bazılarını otomatikleştirdiğini de vurguluyor ve bunlardan bazılarını ise şöyle sıralıyor:

• Kalbin organlara yeterli kan pompalayıp pompalamadığı,
• Kalbin organlara kan pompalayabilmesi için sistemde yeterli sıvı olup olmadığı,
• Akciğerlerde sıvı olup olmadığı gibi önemli soruların cevaplarının en kısa sürede toplanması.

Müdahale sırasındaki hasta durumunu takip etmekle kalmayarak aynı zamanda, belirli bir müdahale sonrasındaki sürecin de kontrolünün de mümkün kılınabildiğini söyleyen Yelda Ulu Colin, “Ultrasonla sağlanabilen bu uygulamaların hepsi, VENUE’de üstün kullanım kolaylığı ile doktorların hizmetine sunuluyor. Ayrıca, dokunmatik ekranı ve servis kolaylıkları ile VENUE yoğun bakımlarda doktorlara teşhiste yardımcı oluyor” diyor.

Öncelik hasta güvenilirliği ve ölçüm doğruluğu

Yoğun bakım ekipmanlarında önceliğin hasta güvenliği ve ölçüm doğruluğu olduğunun altını çizen Yelda Ulu Colin, “GE Sağlık olarak yoğun bakım üniteleri ve ekipmanları konusunda tecrübeli ekibi sayesinde Türkiye’de birçok sağlık merkezinde hasta güvenliğinin sağlandığını” ifade ediyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kullanıcı iş yükünün azaltılması ve toplam sahip olma maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olan Carescape R860 ventilatörünün ve Carescape hastabaşı monitörlerinin sunduğu tüm klinik ve ekonomik faydaların kullanıcılara kapsamlı bir şekilde aktarılması bizim için önem arzediyor. Unutulmamalıdır ki, hastaların teknolojik gelişmelerden en üst seviyede yararlanmaları kullanıcıların bu yeni teknolojileri en verimli şekilde kullanmalarına bağlı.”

Yeni sistemlerin ve çözümlerin kesintisiz olarak karşılanması sadece Ar-Ge ile mümkün

GE Sağlık, anestezi, yoğun bakım ve hasta takibi (monitorizasyonu) alanlarında araştırma geliştirme faaliyetlerine büyük bir önem veriyor. GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, yapılan çalışmaların sonucunda en temel uygulamalardan, en gelişmiş ameliyatlarda ve yoğun bakım uygulamalarında kullanılabilecek gelişmiş anestezi cihazları, yoğun bakım ventilatörleri ve hastabaşı monitörleri üretildiğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Unutulmamalıdır ki, gün geçtikçe artan ameliyathane ve yoğun bakım gereksinimlerine uygun, bu ihtiyaçları daha iyi karşılayacak yeni sistemlerin ve çözümlerin kesintisiz olarak karşılanması sadece Ar-Ge faaliyetlerine gösterilen yüksek önemle mümkün oluyor. Tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, hasta merkezli yaklaşım ve artan maliyetleri göz önünde bulundurarak toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesi, klinik kaliteden ödün vermeksizin yüksek performansın sağlanması geliştirdiğimiz sistemlerin ortak yanıdır.”