Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
13 Ekim 2017

GE Sağlık dünyada ve Türkiye’de hibrit ameliyathane konseptinin arttığı günümüzde daha güvenli ameliyatları gerçekleştirmek amacıyla bu alanda projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Modern ameliyathanelerinin ve anestezi uygulamalarının birinci önceliği olan hasta güvenliği ve güvenli anestezi uygulamaları yönünde de projelerini sürdüren GE Sağlık, Türkiye’de hemen her hastanede “güvenli anestezi”yi sağlayan cihazları ile de sektörün teknoloji ve çözüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor.

Yelda Ulu Colin
GE Sağlık
Türkiye Genel Müdürü

Ameliyathaneler cerrahi tedavinin yapıldığı bölümlerdir ve hastalıkların insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünüldüğünde, cerrahi tedavinin de başlangıçtan beri var olduğunu düşünmek pek de yanlış olmaz. Bilimin, hastanelerin ve tedavi yöntemlerinin gelişimi ile ameliyathaneler de günümüze kadar yenilikçi teknolojileri bünyelerine katarak gelişmişlerdir. Cerrahide robotik teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, NASA da insan vücudunun içine yerleştirilebilecek bir robot geliştirmeyi ve cerrahların hastaya uzaktan müdahale edebilmesini amaçlayan araştırma – geliştirme çalışmalarına başlamıştır.

Sanal gerçeklikle yenilikçi fikirler

Ameliyathanelerde kullanılacak bu tarz yüksek teknolojilerden biri de “sanal gerçeklik”tir. Bu doğrultuda yenilikçi fikirleri hayata geçirmeye önem veren GE Sağlık ise bilgisayar oyunlarına benzer farklı fikirler geliştirmeye başlamıştır. Bu sayede, doktorların da bilgisayar oyunlarında olduğu gibi sanal gerçeklik teknolojisi ile insan vücudunun içerisine girip organları ve dokuları inceleyebilmeleri ve bu teknolojinin hastalıklara tanı koymakta kullanabilir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Son derece kapsamlı çalışmalar boyunca MR ve BT cihazlarından alınan birçok 3 boyutlu vücut taraması çıktıları sanal gerçeklik deneyimini gerçekleştirmek üzere özel olarak renklendirilerek ve sofistike proseslerden geçerek geliştirilmiştir. Bu şekilde vücudun belirli bölgelerinin daha detaylı görülmesi ve tümörlerin, lezyonların yakından incelenebilmesi amaçlanmıştır.

Tıp eğitiminde de sanal gerçeklik

Sanal gerçeklik aynı zamanda tıp eğitimi ve cerrahların da eğitimleri için yeni ufuklar açmaktadır. Cerrahlar ameliyatlarını uzaktan gerçekleştirebilecekleri gibi, tıp öğrencileri de sanal gerçeklik gözlükleri vasıtasıyla operasyonu baştan sona ve en ince ayrıntısına kadar takip edebilecek duruma geleceklerdir.

Artırılmış gerçeklikle daha gelişmiş görüntü

Bahsetmek istediğimiz diğer bir önemli teknoloji ise “artırılmış gerçeklik”tir. Artırılmış gerçeklik çoğu zaman sanal gerçeklik ile karıştırılmakla birlikte birbirinden çok farklı iki kavramdır. Artırılmış gerçeklikle, gerçek görüntü sanal gerçeklikle birleştirilerek daha gelişmiş bir görüntü elde edilir. Bu sayede gelecekte hastaların gerçek görüntüleri eş zamanlı olarak tarama görüntüleri ile birleştirilerek daha etkin ve verimli operasyonlar yapılabilecektir.

Yaygınlaşmakta olan diğer bir alan da “cerrahi robotlar” olarak gösterilebilir. Bu robotlar 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü görme sistemine sahip olup insan elinin ulaşamayacağı hareket kabiliyetine sahip olabilmektedir. Burada en önemli rol unutulmamalıdır ki robotun tüm kontrolüne sahip olan ve gerekli önemli kararları verecek olan cerrahlarındır.

Son olarak bahsedeceğimiz teknoloji ise 3 boyutlu baskı ve ameliyat öncesi simülasyondur. Operasyonlar dikkatli bir planlama gerektirir ve bazı ameliyatlar diğerlerine göre daha karmaşık ve daha riskli olabildiği gibi saatlerce de sürebilir. Gelişmiş 3 boyutlu baskı ve simülasyon özellikleri, hem medikal uygulamalarda hem öğrenme safhalarında hem de karmaşık ameliyat prosedürlerini planlamada yardımcı olmaktadır.

hm: Ameliyathane ürünlerinizden bahseder misiniz? Bu ürünlerin pazardaki diğer benzer ürünlerden ayırt eden özelliklerini paylaşır mısınız?

GE Sağlık Türkiye organizasyonumuzla bölgemizdeki önemli sağlık ihtiyaçlarına çözüm üretmek üzere çalışıyor ve gücümüzü ileri teknoloji medikal sistemler ve toplam çözüm anlayışımızdan alıyoruz. Marka ve ekip olarak, sunduğumuz her tür hizmette kalite anlayışı daima birincil önceliğimiz. Ameliyathane çözümleri konusunda da sunduğumuz çözümler ile hasta konforu düzeyini artırıyor ve bu sayede klinisyenlere sundukları sağlık hizmetini daha insan odaklı hale getirme konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelişen endovasküler aygıtlar ve görüntüleme teknolojileriyle cerrahi ve girişimsel disiplinlerin beraber çalışabildiği hibrit ameliyathaneler yaygınlaşıyor. Bu hibrit ameliyathaneler sayesinde, karmaşık vakaların daha hızlı ve daha az maliyetle aynı odada yapılabilmesi mümkün hale geldi. Örneğin, yüksek riskli vakaların tedavisi sırasında komplikasyon geliştiği durumlarda veya doktorun gerekli görmesi durumunda hastanın ameliyathaneden tanı ünitesine transferi ile oluşacak zaman kaybı engellenerek hayati önem arz eden saniyeler düzeyinde zaman kazanımı sağlanabiliyor. Bu tip ameliyathanelerde kullanılan girişimsel cihazlar, aynı zamanda vakanın hijyenik ortamda yapılabilmesine olanak tanımalı, çeşitli karmaşık vakalarda gerekli olan hasta erişimi ve iş akışı optimizasyonunu da sağlamalıdır. Girişimsel anjiyo alanında kullanılan 3D modelleme ve Flat Panel düz dedektör gibi teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynayan firmamızda hibrit ameliyathane çözümlerine yönelik yenilikçi çözümler üretiliyor. Hijyen, esneklik, iş akışı optimizasyonu ve hasta erişiminin ön planda tutulduğu sistemlerimizde, tavan ve yerde herhangi bir kullanım kısıtlaması oluşturulmamasına dikkat ediliyor.

Discovery IGS 730 ile karmaşık vakalar daha hızlı yapılabiliyor

Bu bağlamda, üst segment bir sistem olan Discovery IGS 730 herhangi bir noktaya sabitlenmeyerek oda içinde çok geniş hareket kabiliyeti sağlayan, gerektiğinde kenara çekilip park edilebilen ve aynı zamanda odanın steril gereksinimlerini karşılayan gelişmiş bir çözümdür. Kullanışlı ve yaratıcı dizaynına ek olarak karmaşık vakaların pre-op planlama, intra-op girişim ve post-op değerlendirme fazlarında hızlı ve hassas hareket imkanı sunan özel tasarlanmış ileri düzey yazılımlar ön plana çıkar. ASSIST çözümler diye adlandırılan ileri düzey yazılımlar da, füzyon teknolojisi sayesinde 3D görüntüler, MR, BT ve PET-BT görüntüleriyle fazla kullanıcı müdahalesi gerektirmeden otomatik olarak birleştirilir. Bu sayede daha az radyasyon ve daha az kontrast madde kullanımı ile karmaşık vakaların daha hızlı yapılabilmesine olanak tanınmıştır.

IGS 730

İleri düzey teknolojilerin dışında, bu sistemi öne çıkaran özelliklerinden bazıları; kısıtlı alanlara (örneğin 35 m2’lik bir odaya) kurulabilmesi, 107 cm’lik C-kol derinliği ve off-center dizayn sayesinde, anestezist ve anestezi cihazının vaka esnasında hasta başında rahatlıkla konumlanabilmesi, 3D görüntüleme gibi C-kolun hasta etrafında hızlı dönüşünü gerektiren ileri uygulamaları gönül rahatlığı ile yapabilmesi olarak söylenebilir.

Ayrıca sistem ile beraber, IEC (International Electrotechnical Commission) tarafından belirlenen ve IPX4 seviyesinde koruma gerektiren, vaka sırasında hastadan sızan kan ve vaka esnasında kullanılan sıvı preparatların masada bulunan elektrik tertibatı ile etkileşimini engelleyen, hasta ve çalışan ekibi koruyan standartları sağlayan GE OR masada gelmektedir. Tüm bu imkanların sağlandığı ortamda, hastaya ve çalışanlara zararlı olan radyasyon miktarının kontrol edilmesi ve görüntü kalitesinden fedakarlık yapılmadan radyasyonu minimize eden GE Dose BluePrint teknolojisi ön plana çıkar.

C-kollu sistemlerle gelişmiş anestezi sistemleri

Discovery IGS 730 cihazımızın dışında, bu alanda hastanelerin ve kullanıcıların farklı gereksinimlerini karşılayan IGS 530 ve C-kollu sistemlerimizden de bahsetmemiz gerekir.

Anestezi de ameliyathane ve cerrahi gelişim ile birlikte ilerlemiş, hastaların ağrı hissetmemesi, bilinci, hareketsizliği ve vital fonksiyon takibi önem kazanmıştır. Son yüzyılda artan klinik zorluklar, yeni bir sınıf anestezi uygulama sistemini zorunlu kılmıştır. Yükselen tıbbi maliyetler ve daha fazla akut hastalıklar ile sosyal, politik, çevresel ve ekonomik endişelerin bir araya gelmesi, sağlık hizmetlerini doğrudan mercek altına yatırmıştır. Klinisyenler, hastane yöneticileri ve hastalar hem bugünün zorluklarına çözüm sunan hem de geleceğe adapte olma esnekliğine sahip çözümler aramaktadır. GE Sağlık ise yeni nesil makinelerin döneminde aynı anlayışı benimseyip gelişmiş dijital anestezi sistemleri olan CS2 ailesiyle bunu sağlık teknolojileri alanına sunmaktadır.

Günümüz ameliyathanelerinin ve anestezi uygulamalarının birinci önceliği hasta güvenliği ve güvenli anestezi uygulamalarıdır. Dünyada “güvenli anestezi” ve “güvenli ameliyat” ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır ve birtakım protokoller oluşturulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da güvenli cerrahinin hastaların hayatını kurtaran önemli bir faktör olduğuna dikkat çekilmiştir. Cerrahinin güvenle uygulanabilmesi için öncelikle anestezi ile ameliyat öncesi ve sonrası bakımın doğru ve eksiksiz yapılması gereklidir.

GE, anestezi cihazlarında güvenli anesteziyi önceliklendirmiştir ve CS2 ailesi altında Avance CS2 ve Aisys CS2’i geliştirmiştir. İleri düzey cihazlarımız ile güvenli anestezi uygulamaları yapabilirken, bir yandan da yatırımınızı korur, gelecek için planlama yapabilirsiniz. CS2 ürünleri ile sunulan yenilikçi özellikler; hasta güvenliğinden ödün vermeden, düşük akım anestezi uygulamaları yapabilmeye ve işletim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Bu iki cihazın önemli özelliklerinden bazıları ecoFLOW ve End- Tidal Kontrol (EtC) özellikleridir. ecoFLOW düşük ve minimal akım anestezi uygulamalarında, klinisyenlere yardımcı olan bir karar destek mekanizmasıdır. Toplam gaz akışı ve volatil ajan değerlerine göre hasta için optimum / güvenli O2 seviyesi belirlenir, gerçek zamanlı olarak takip edilir ve korunur. Bu sayede hasta güvenliğinden ödün vermeden, medikal gaz ve anestezik ajan tüketiminde önemli tasarruflar sağlanabilir.

EndTidal Kontrol (Hedef Kontrol), tüm gaz dağıtımı ile ajanların iletimi, doğru ve hassas bir şekilde elektronik / otomatik olarak yapılır. EtC özelliği sayesinde “hedef kontrollü anestezi“ uygulaması yapılabilir. Hastadan dönmesi hedeflenen EtAA ve EtO2 değerlerine göre; toplam akış, FiO2 ve FiAA değerleri cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanır ve hedeflenen end-tidal konsantrasyonlar sağlanır. Yakın zamanlı çalışmalarda gösterildiği gibi EtC, gaz akışının manuel olarak kontrol edilmesine kıyasla anestezik madde kullanımı ve maliyetlerini, klinisyen iş yükünü ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde düşürme potansiyeline sahiptir.

Özetle, elektronik – dijital sistemlerde; tüm karışım, gaz dağıtımı, ventilasyon ve monitorizasyon elektronik olarak yapılarak düşük ve minimal akım anestezi uygulamalarında kullanıcıya büyük avantajlar sağlanır. Bu tip sistemlerde hasta güvenliğini de kontrol etmek amaçlı yardımcı özellikler bulunur. Doğru ve hassas anestezi uygulamaları için çok önemlidir. Ek olarak, medikal gaz, anestezik ajan tasarrufu sağlamanın yanında tedavi verimliliği artırılır, hastanede ve yoğun bakımda kalış süreleri azaltılır ve daha karmaşık vakaların yapılabilmesi mümkün olur.

hm: Türkiye’deki ameliyathane projelerinizden bahseder misiniz?

Dünyada ve ülkemizde önemi ve getirdiği faydalar her geçen gün daha fazla anlaşılan hibrit ameliyathane konsepti popülaritesini artırarak bu yönde yatırımların artmasına sebebiyet vermektedir.

Yukarıda bahsedildiği üzere, anestezide global öncelik “güvenli anestezi”dir. GE Sağlık Türkiye olarak, gururla söyleyebiliriz ki; ülkemizdeki hemen hemen her üniversite hastanesinde, her eğitim araştırma hastanesinde ve her şehirde bir GE anestezi cihazı bulunuyor. Tüm hastaların güvenli anesteziye erişimini, tüm hastanelerin kaliteli ve yüksek performanslı cihazlara sahip olmasını, tüm anestezi doktorlarının işlerini rahat yapabilmelerini sağlamak öncelikli hedefimizdir.

hm: Önümüzdeki dönemlerde piyasaya yeni çıkaracağınız ürünleriniz var mıdır?

Girişimsel ve hibrit ameliyathane alanında sürekli kendini geliştiren firmamızda, önümüzdeki dönemlerde hibrit ameliyathanelerde cerrahi çeşitliliği artıracak olan ameliyat hasta masası entegrasyonunu kullanıcıya sunacağız. Bu alanda diğer yenilikçi firmalarla iş birliği yaparak, çözüm çeşitliliğimizi de artırmayı düşünüyoruz. Ayrıca ileri düzey ASSIST çözümlerin de her geçen gün daha karmaşık hale gelen vakaların daha kolay, daha hızlı ve daha hassas yapılabilmesi için geliştirileceğini söyleyebiliriz.

GE Sağlık, anestezi ve hasta takibi (monitorizasyonu) alanlarında da sürekli kendini geliştiriyor. En temel uygulamalardan, en gelişmiş – sofistike ameliyatlarda kullanılabilecek anestezi cihazları ve hemodinami monitörleri üretiliyor ve geliştiriliyor. Tedavi yöntemlerinin ve hasta sonuçlarının daha da iyileştirildiği, masrafların ve toplam sahip olma maliyetlerinin daha da azaltıldığı yüksek kalitede ve yüksek performansta yeni çözümlerimiz ile GE Sağlık’ı görmeye devam edeceksiniz.