Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
10 Mart 2022

SEVGİ ACER
Güven Hastanesi Genel Müdürü

Ülkemizin en köklü sağlık kuruluşlarından olan Güven Hastanesi’nin Genel Müdürü Sevgi Acer, özel sağlık kuruluşları ve sağlık sigortalarının ilişkisini, sektörün finansal sürdürülebilirliğini, sigorta şirketleri ile sağlık kuruluşları arasında potansiyel iş birliği imkânlarını ve sağlık kuruluşlarının özel sigortalardan beklentilerini hospitalmanager için değerlendirdi.

H.M: Ülkemizdeki özel sağlık kuruluşları ve sağlık sigortalarının ilişki boyutu ile ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?

S.A: Daha önce her iki alanda da çalışma şansım olduğu için objektif bir değerlendirme yapabileceğimi düşünüyorum. Özel sağlık kuruluşları ve özel sağlık sigortaları birbirini birçok konuda besleyen, destekleyen ve profesyonel ağın oluşmasını sağlayan iki alandır. Bu iki iş kolunun arasındaki tetikleyici etki, ortak teknolojik yeniliklerin sektörel bazda oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Sigorta şirketlerinin ve özel hastanelerin iş ortaklığını güçlendiren operasyonel tüm süreçler başta olmak üzere, müşteri memnuniyeti de her iki alanda müşteri çeşitliliği ve tercih edilme konusunda yapılan iş birliğinin derinliğinden etkilenmektedir.

Operasyonel boyutta sağladıkları hizmet ile provizyon bölümlerinin sürekli iletişim halinde olması, sürecin yüksek fayda ile yönetilmesini sağlamaktadır. Her iki taraf da sigortalı hastanın memnuniyeti konusunda oldukça hassas davranmakta ve memnuniyet ölçümlerinde ortak parametreler kullanmaktadır. Bütünsel değerlendirildiğinde kesişen birçok noktası olan ve her zaman ortak paydada buluşması gereken bu iki alan, birbirine değer katan ve destek olan iki farklı iş koludur.

H.M: Özel sağlık sigortacılığında finansal sürdürülebilirlikle ilgili düşünceniz nedir? (hasar-prim oranlarındaki gelişim, sağlık hizmetlerindeki maliyet ve fiyat artışları, poliçe fiyatları vb.)

S.A: Pandemi nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik küçülme/resesyon yaşandı. Yaşanan ekonomik dalgalanmalar, sigortalıların hizmeti kullanım sıklığı ve hastanelerle olan fiyat anlaşmaları, sigorta şirketlerinin poliçe fiyatlarını belirlemelerinde önemli rol almaktadır.

Sigorta şirketleri, hastanelerle iş birliği yaparken fiyatlarını ve çalışmalarını her yıl Türk Tabipleri Birliği oranlarına göre revize eder. Özel hastanelerde ise sağlık hizmeti fiyatlarını yukarı yönde etkileyen en önemli etmen; büyük oranda yurt dışından temin edilen tıbbi cihazlar ve sarf konsinyelerdir.

Bu iki durum poliçe primlerini etkilemekte ve doğal olarak (sigorta şirketi müşterisinin kullanım oranının büyüklüğüne göre) hasar oranının artmasına sebep olmaktadır. Fakat sigorta poliçeleri sadece özel hastanelerden alınan fiyatlarla şekillenmemektedir. Özel sağlık sigortası talep eden kişinin yaşı, geçirmiş olduğu hastalıklar, kronik rahatsızlıkları, bulunduğu coğrafya ve bireysel alışkanlıkları gibi faktörler de poliçe priminde etkin rol oynamaktadır.

Ayrıca her iki hizmet sağlayıcının da elde ettiği sayısal veriler, kişilerin pandemi döneminde elzem durumlar haricinde hastaneye gelmeyi tercih etmediklerini göstermiştir. Hastalar; e-konsültasyon ve diğer alternatif yöntemlere başvurarak hem hizmet çeşitliliğini hem de sektörün alternatif hizmetler konusunda gidişatını belirlemiştir. Pandeminin neden olduğu bu süreci, sigorta şirketleri tarafından değerlendirdiğimizde, şirketlerin hasar ödemelerinin (hastanelere yaptıkları ödemeleri de değerlendirerek) küçüldüğünü söyleyebiliriz.

H.M: Tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişimine ilişkin yorumlarınız nelerdir?

S.A: Ülkemizde gerek Covid etkisi, gerekse ekonominin stabil hale gelememesi nedeni ile birçok şirket çalışanlarına sağlamış olduğu yan hakların içeriğini değiştirdi. Bazı şirketler tamamlayıcı sağlık sigortasına geçerken, bazıları maliyet kontrolü açısından özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası olan hibrit poliçeye geçmeyi tercih etti.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigorta sektöründe 10 yıldan uzun süredir ürün olarak yer almaktadır. Hizmet ve üretim sektörü gibi pazarlarda ürünün tüketici tarafından gerekli görüldüğü dönemlerde peak arz-talep dengesine ulaşan tamamlayıcı sağlık sigortası, zamanlama olarak tüketicinin ihtiyacını karşılayabilecek esnekliktedir. Bu sigorta türü, özellikle özel hastanelerin maliyet çalışmalarında fiyatlandırma performansı olarak çok tercih edilmese de, ürünün hızlı büyümesiyle ilerleyen dönemlerde hastanelerin ölçek ekonomisi kapsamında tamamlayıcı sağlık sigortasını değerlendirebileceğini düşünüyorum.

Biz de Güven Sağlık Grubu olarak tamamlayıcı sağlık sigortasının pozitif büyümesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle SGK ile anlaşmalı olduğumuz KVC, kardiyoloji, onkoloji ve organ nakli bölümlerinde özel sağlık sigortası olsa bile, ek bir tamamlayıcı provizyon sistemimiz bulunuyor.

H.M: Sigorta şirketleri ile sağlık kuruluşları arasında potansiyel iş birliği imkânlarına ve sağlık kuruluşlarının özel sigortalardan beklentilerine ilişkin görüşleriniz nelerdir?

S.A: Dünya düzeninin değişmesiyle birlikte toplumların yapısı, yaşam biçimi, kişilerin beklentileri ve alışkanlıkları da değişiyor. Bu değişim ve dönüşüm pandeminin etkisiyle daha da hızlandı. Süreci, sağlık hizmetleri açısından değerlendirdiğimizde ise birçok alternatif yöntemin ve hizmetin geliştirildiğini söyleyebiliriz. Sigorta şirketleri bu süreci doğru değerlendirmeli, kişilerin ve kurumların taleplerini iyi analiz etmeli ve sağlık hizmetinin gittiği yönde kârlılığı minimize etme arzusu olmadan ilerlemelidir.

Ayrıca kişilerin sağlıkta güncel taleplerinin, online konsültasyona ve evde bakım hizmetlerine yönelik olduğunu gözlemliyoruz. Biz de bu doğrultuda online konsültasyonun ödeme kapsamına alınması, poliçelere evde bakım hizmetlerinin eklenmesi ve tüm sigorta şirketlerinin dijital faturalandırmaya geçmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Hastanelerin yeni ürünleriyle sigorta şirketlerinin yeni hizmetlerinin birbirini tamamlamasına ve aynı amaca hizmet etmesine imkân sunarak, kullanıcının doğru hizmete ulaşmasını sağlamalıyız. Önemli bir diğer konu başlığı ise artan yaşlı nüfus için yaşlı poliçeleri oluşturulmasıdır.

Özel sağlık kuruluşu olarak bizler özetle, sigorta şirketlerinin yeni model iş birliklerinde gelişimi takip etmelerini, değişime açık olmalarını ve kaliteli sağlık hizmetimizin iş ortağı olmalarını istiyoruz.