Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
27 Ağustos 2018

Medikal turizm en yaygın olarak “Tıbbi bakım almak amacıyla uluslararası sınırları aşan seyahat süreci” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım, göç edenleri, tıbbi bakıma acil ihtiyacı olan turistleri, bu kişilere eşlik eden tıbbi yolcuları veya yurtdışı tıbbi ziyaret sırasında ortaya çıkma eğilimi gösteren tipik çoklu hastalıkları kapsamaz (bu özellikle yaşlı hastalarda geçerlidir).

Paydaşlar ve rolleri

Medikal turizmde birçok paydaşın tıpkı bir domino etkisi gibi gerçekleştirecekleri kesintisiz hizmetler ile başarı elde etmek mümkündür. Medikal turizmin temel paydaşları; tanıtma şirketi, medya şirketi, sağlık kuruluşu, turizm şirketi (tur operatörü, satışa yetkili acente, uçak şirketi, transfer şirketi, nakil şirketi), sigorta şirketi, organizasyon şirketi, turizm rehberi, sosyal güvenlik kuruluşu, paramedikal tur şirketi, konsolosluk hizmetleri şirketleri olarak sayılabilir.

Tıp turizminde riskler

Tanıtım ve pazarlamada yanlış stratejik uygulamalar (ucuzluk, gerçek dışı beyanlar, iletişim kuramamak, güven duygusu yaratamamak, tedavilerde başarısızlık, komplex çözüm sunamamak, istismar, tedavi sonrası destek sağlayamamak, yetkili olunmayan alanlarda veya yetkili olmayan kişilerle hizmet sunumu) tıp turizmi geleceğini ortadan kaldırdığı gibi ülkelerin diplomatik ilişkilerine de büyük zararlar verebilir.

Tıp turizminde gelecek perspektifi

Sağlık hizmetlerine erişimde medikal turizmin gittikçe artan küresel eğilimi, dünya çapında pek çok farklı sağlık hizmeti sistemini ve ekonomisini nasıl etkilediği her geçen gün daha da çok önem kazanıyor. Medikal turizm endüstrisi için global pazar büyüklüğünün 29-40 milyar € arasında olduğu ve dünya genelinde yaklaşık 11 milyon sınır ötesi hastanın ziyaret başına ortalama yaklaşık 3 bin 500 € harcadığı (örneğin tıbbi hizmetler, seyahat, konaklama ve yeme içme masrafları gibi.) düşünülüyor. Dahası, dünyada tıp turizminde gerek turizme katılım, gerekse turizmde hasta kabulü açısından bakıldığında bir numaralı konuma sahip ABD’de yaklaşık 1 milyon 200 bin Amerikalının önümüzdeki bir yılda tek başına ABD dışına tıbbi bakım için seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Neden insanlar medikal turizmle uğraşıyor?

Medikal turizm hem sistem, hem de bireysel seviyelerde genelde sadece ekonomik mesele olarak gösterilmesine rağmen gerçek şu ki; bu seçimlerin arkasında çeşitli faktörler var ve etmenler yalnızca bir para sorunundan çok daha karmaşık ve daha çeşitli olma eğilimindeler. (Karşılanamamış sağlık ihtiyaçları, sağlık hizmetlerinde aranan nitelik, tedaviye erişim biçimi ve tedaviye erişim süreleri vb.).

Yıllık yüzde 25’e kadar büyüyecek

ABD ve Avrupa’nın büyük bölümü gibi çoğu ülkede, nüfus yaşlanıyor ve kaliteli sağlık hizmeti kaynaklarının kullanılabilirliğini aşan oranlarda daha zenginleşme gerçekleşiyor. Bu ülkelerdeki sağlık hizmeti sistemleri hem “kritik”, hem de “seçilebilir prosedürler” için sarf edilmiş tıbbi masraflarda belirgin bir artış yaşamıştır. İlgili maliyetler her yıl da artmaya devam ediyor. Evrensel bakım hizmetleri sunan ülkeler giderek artan kaynak yükleriyle karşı karşıya kalıyorlar (örneğin bakım kalitesini etkileyen bütçe eksiklikleri ve personel yetersizlikleri gibi). Bu etmenler hesaba katıldığında, medikal turizm pazarının yıllık yüzde 25’e kadar büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Medikal turizm hangi hastalar için popüler?

• Kendi ülkelerinde ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerinin gelişmemesi ( organ ve doku nakilleri, kök hücre tedavileri, girişimsel non invaziv tedaviler gibi).
• Kendi ülkelerinde bakım için bekleme listesinde olanlar
• Sağlık sigortasına sahip olmayanlar ya da eksik sigortası olanlar
• Yurtdışında yaşayanlar ve bakım için evlerine geri dönmeyi tercih edenler
• Modern olanlara ek olarak bütüncül veya geleneksel bakım seçeneklerini araştıranlar (örneğin geleneksel Asya tıbbı içeren bir yoga rehabilitasyon programı ile ortopedik cerrahi)
• Kendi ülkelerinde yasadışı olabilecek tedaviye veya deneysel tedavilere erişmek için başvuranlar.

Medikal turistler aslında ne tür bakım ararlar?

Medikal turizmden söz ederken, hastaların bakım isteme eğiliminde oldukları oldukça popüler uzmanlaşmış alanlar vardır,

• Teşhis (örneğin, görüntüleme, testler, sağlık taramaları ve ikinci – üçüncü görüşler)
• Estetik cerrahi ve kilo kaybı (örneğin, rekonstruktif cerrahi ve obezite cerrahisi vb)
• Dental hizmetler (örneğin, genel, implant, restoratif, kozmetik dental uygulamalar)
• Kardiyovasküler (örneğin, anjiyoplasti, kalp ve pompa nakilleri, ablasyon tedavileri)
• Ortopedi (örneğin, eklem ve omurga cerrahisi; spor travmaları vb)
• Onkoloji (örneğin, yenilikçi onkolojik araştırma ve tedaviler veya palyatif bakım)
• Üreme (örneğin, fertilite tedavileri)
• Pediatrik cerrahi

Medikal turizm için daha popüler yerler nelerdir?

Uzunca bir süredir, Asya medikal turizmin küresel merkezi olmuştur. Aslında, Asya’daki medikal turizm endüstrisi, dünyadaki tüm medikal turizm endüstrisini geride bırakan en büyük ve en karlı olandır. Diğer popüler yerler şunlardır: Brezilya, Kosta Rika, Hindistan, Malezya, Meksika, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Türkiye.

Bu ülkeleri kaliteli tıbbi bakım isteyenler için iyi bir seçenek haline getiren faktörler neler?

Hem özel sektör, hem de kamu sektörü, hem de akademik sektör yerel sağlık hizmeti altyapısına yatırım yapıyor. Sağlık hizmeti sistemi ve yerel tesisler, tecrübe transferi, yenilikçi araştırmalar, uluslararası akreditasyon, kalite güvencesi ve sonuçların şeffaflığı için dışa bağımlılık gösteriyor.

• Tıbbi prosedürlerde maliyet tasarrufunun sağlanması
• Siyasi şeffaflık ve sosyal denge
• Turizm altyapısının kurulması
• Klinik mükemmellik için saygınlık
• En yeni tıbbi teknolojinin mevcut olması
• Uluslararası alanda eğitilmiş ve deneyimli sağlık personeli

Yerel yönetimler, medikal turizmi ülkelerinde “endüstri” olarak neden destekliyor?

Yerel yönetimler, medikal turizmi “bir endüstri” olarak kurmanın birçok avantajının farkındalar (yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, kar marjlarının artması, artan yabancı yatırımları vb.) Bu ülkelerdeki yerel yönetimler, medikal turizmi desteklemek için çok çalışıyor. Yerel hastaneler ve huzurevleri uluslararası akreditasyon aramaya, yabancı turistlerle ilgilenmeye ve paketler sunmaya başladılar. Hastaneler veya devlet kurumları tarafından bir araya getirilen tipik medikal turist paketleri; uçak bileti, konaklama, seyahat ücretleri ve gerçek tedavi maliyetlerini içeriyor. Son yıllarda birçok web sitesi ve ticari organizasyonlar medikal turistlere sağlık bakımı almakla ilgili olarak en iyi yerler konusunda tavsiyelerde bulunmak için ortaya çıkıyor. Burada önerilen yerler öncelikle sağlık kuruluşlarıdır, oysaki internet gezginleri öncelikle doktorları, sonrasında hastaneleri değerlendirirler ve farklı prosedürlerde ne kadar tasarruf edilebileceğine ilişkin bilgilerini genişletirler. Yerel yönetimler medikal turizmi teşvik etmek için tıp alanına yatırım yapmaya devam ederken, hali hazırda büyümekte olan medikal turizm endüstrisini daha fazla teşvik ederek yabancı gezginler için bir seçenek olmanın yanı sıra, tedavi fiyatlarını da düşürecektirler.