Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
28 Şubat 2022

HÜSEYİN ÇELİK
T.C. Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı/
TÜSPE Sağlık Politikaları Bilim Kurulu Üyesi

Ülkemizin sağlık hizmet sunumu alanında gerçekleştirdiği reformist çalışmalar, sadece iç pazara değil dış pazarı da hedefleyen bir çok proje ile hayat bulmuştur. Bu bağlamda, sağlık turizminde özel sektörün liderlik ettiği süreçte dünyanın ilk beş ülkesi arasına girerek önemli bir başarı sağlanmıştır. Söz konusu başarının ağırlıklı olarak cepten ödemeli bir yöntem ile gerçekleşleştiği dikkate alındığında, sürdürülebilirlik açısından kurumsal müşterilerin devreye girmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinin ülkemizde sadece acil durumlarda kullanılabileceğine ilişkin SGK’nın uygulama değişikliği yeni bir fırsat penceresini de açmıştır. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşının ya da Türk asıllı kişilerin ülkemizden acil haller dışında sağlık hizmetlerinin tatil dönemi ya da hastalıkları durumunda ülkemizden alabilmeleri için artık özel sağlık sigortası poliçe ihracı bir fırsata dönüşmüştür.

3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri açısından, yurtdışındaki kişilere ülkemize geldiklerinde geçerli olacak sağlık sigortası poliçelerinin satılmasına bir engel bulunmamaktadır. Söz konusu poliçenin acil hallerde ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde SGK’ya fatura edilebilecek şekilde düzenlenmesi poliçe fiyatlarının avantajlı olmasında etkili olacaktır. Söz konusu poliçe satışlarının elektronik ortamda yapılabilmesi de hem ulaşılabilirlik hem de maliyetler açısında avantaj sağlayacak bir diğer husustur.

Ülkemizdeki özel sigortacılık sektörünün, son dönemde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satışları ile birlikte yakaladığı ivme, yurtdışı sağlık sigortası satışları ile daha da arttırarak, ülkemizin döviz girdisini arttırması açısından da ciddi bir katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Konuyla ilgili Türkiye Sigorta Birliği, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve sektör şirketlerinin işbirliği ile geliştirilecek bir kampanya ile yeni bir kazanım alanının kapıları aralanacaktır. Devlet teşviklerinin de getirilmesiyle hem sürecin çok daha hızlanabilecek olması hem de önemli tutarlarda kazanım sağlanabilecek olması bir diğer önemli husustur.