Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
12 Nisan 2018

– DİLEK AZGUN
Stratejik Yönetim Danışmanı ve İç Denetim Uzmanı

Sağlık ve eğitim kurumları, global ekonomilerin içinden geçmekte olduğu küresel daralmanın olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu nedenle Türkiye’deki sağlık hizmeti sunucusu kurumların büyük çoğunluğu, yeni yatırımlar için finansman kaynaklarının geliştirilmesi, verimlilik ve etkin yönetimin arttırılması için çeşitli önlemleri eskisinden daha kararlı bir tutumla alıyorlar. Sektörün içinden geçtiği son 15 yıllık dönemde, iletişim çalışmalarında pazarlamaya yönelik çözümlemeler, pazar paylarını artırmaya dönük stratejiler ve marka değerlerinin artırılmasının yanında sıcak satışa yönlendirici stratejik planlamalar da ciddi yol kat ettiler. Fakat bunun yeterli olmadığı, yeni önlemlere ihtiyaç duyulduğu da görülüyor.

Bu aşamada sağlık kurumları EBIDDA (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) odaklı çalışarak, maliyetlerin azaltılması ve beraberinde hasta memnuniyetinin arttırılması amacıyla iç yapılarındaki aksaklıklara odaklanmış bulunuyorlar. Bu bağlamda sektöre yeni bir konsept olan “Hizmetkar Danışmanlık” ilkesiyle giriş yapan Dilek Azgun Stratejik Yönetim Danışmanlığı, üstlendiği projelere tam hizmet ve tam sorumluluk ilkesiyle yaklaşıyor. Bu yeni danışmanlık modelinin ayrıntılarını sektörde 35 yıla yaklaşan tecrübeye sahip Dilek Azgun ile konuştuk.

Hizmetkar danışmanlık kavramını açıklar mısınız?

Hizmetkar danışmanlık; son 2 yılda yürüttüğümüz projelerimizde kurumları başarıya ulaştıran sorumluluğu üstlenen danışmanlık bazlı iş modelimizdir. Temelinde sağlık kurumunun ele alınan tüm süreçlerinde “Sorumluluk” alarak çalışılması bulunmaktadır. Özellikle EBIDDA’nın geliştirilmesi, karlılığa yansıyan işletme körlüğünün geliştiği noktaların aşılmasında, etrafına sürekli pozitif enerji yayan, sektörde ortalama 20 yıl ve üzerinde tecrübeyle çalışan danışmanlarımızla hizmet sunuyoruz. Kurum içerisinde ve kurum elemanlarıyla birebir çalışarak düzeltici ve önleyici faaliyetleri yalnızca planlamakla kalmıyor, uygulanmasına da rehberlik ediyoruz.

Sağlık kurumlarının bu danışmanlık modelini seçmelerindeki avantajları nedir?

Yüksek performanslı bir sağlık oyuncusu olmak, bir dizi yönetsel kararın verilmesini ve kurumsal değer yaratacak bir dönüşümün sağlanmasını gerektiriyor. Biz işletmede aşılamayan güçlüklerin bu kararları almayı zorlaştırdığı noktada devreye giriyoruz. Kuruma dışarıdan; ama içeride çalışan bir göz olarak bakıp, kurumun aşmakta zorlandığı karmaşık konuları basite indirgeme yeteneklerimizi kullanıyoruz. Kurum çalışanlarını belirlenmiş hedefler yönünde çaba göstermeye ikna etme yeteneklerimizi, kurumun örgütsel dönüşümünü başarmak için kullanıyoruz. Her bir danışanımız vizyon sahibi birer lider olarak, zaman ve kaynakların nereye harcanacağı, işlerin en iyi nasıl yapılacağı, sağlık sektörü gibi rekabetçi bir pazarda nasıl var olunacağı ve bu vizyona erişmek için gereken değişimi yaratacak stratejiler geliştiriyorlar.

Kurumsal performansı artırmaya yönelik odaklandığınız stratejiler nelerdir?

Kurumsal performansı artırmaya yönelik birbiriyle bağlantılı dört temel üzerine geliştirilmiş stratejilerimiz bulunmaktadır. Bunlar; “Gelir Artışı”, “Karlılığın Artırılması”, “Varlık Verimliliği”, “Organizasyonel Etkilik”. Bunları da kendi içerisinde başlıklar halinde her birine uzman bir danışman liderimizi atayarak yönetiyoruz. Projenin ana çatısını oluşturan, stratejileri belirleme ve görev dağılımını yapma, yönetim kurulu ve işletme arasında iletişimi sağlama görevi da bana ait oluyor. Gelir artışı başlığı altında, işlem hacmi, finansman, pazarlama ve iletişim başlıklarımız bulunuyor. Karlılığın arttırılmasında, hastayla iletişimin geliştirilmesi, hizmetlerin verimliliğinin iyileştirilmesi, bakım ve diğer hizmet giderlerinin kontrolünün sağlanması başlıkları var. Varlık verimliliğinde, kurumun vergilendirme, borç ve alacaklarının analizini, duran varlıkların verimliliğinin geliştirilmesi, satın alma, depo yönetimi ve envanter verimliliğinin geliştirilmesi, hastanenin alabileceği teşviklerin yönetimin sağlanması bulunuyor. Organizasyon ve etkililik altında, medikal ve işletme süreç yönetim etkinliğinin arttırılması, iş yürütebilme yeteneğinin geliştirilmesi, insan kaynakları ve personel istihdamı geliyor.

İşe başlarken ilk adımınız ne oluyor?

Kurumun değer yaratmakta zorlandığı noktada devreye girdiğimiz için öncelikle detaylı bir analiz yapmamız gerekiyor. Bu nedenle “denetim metodu” ile bilgi toplayarak kurumun durumunu gösterir bir ana rapor hazırlamakla işe başlıyoruz. Bu rapor, kurumun tarafsız bir gözle fotoğrafının çekilmesini sağlıyor. Mevcut ilişkilerde, alışkanlıklarda, yol ve yöntemlerde önemli değişimler gerektiren noktalarının analizini yapıyoruz. Uygulamaya yönelik bir yol haritası hazırlıyoruz. Sonrasında kurumla birlikte çalışmaya başlayarak, dönüşümüne katkı sağlıyoruz.

Hangi değerleriniz başarıya ulaştırıyor?

Başarımızın itici gücü ekibimizin geniş uzmanlık alanlarına sahip, tecrübeli profesyonellerden oluşmasıdır. Bu bize problem çözme teknikleri kullanma, tıkanıklıkları açma konusunda geniş bir hareket alanı sağlıyor. Çünkü neredeyse her konunun bir uzmanı ekibimizde yer alıyor. Bunun dışında, değişimi planlamak için tüm çalışanların katılımını sağlamak önemli bir fayda sağlıyor. İletişim ve geribildirim kullanımına büyük önem veriyoruz. Güvenli bir çalışma ortamı oluşturma ve birbirine destek olma adına değişim çabaları hakkında sadece yönetim kurulunu değil, çalışanları da sürekli olarak bilgilendiriyoruz. Yerel ve uluslararası güçlü iş birliklerimiz ile dinamik, yenilikçi, modern ve vizyoner bir şirket olmamız da hızla başarılı ve dengeli bir dönüşümü sağlamada bize güç katan değerlerimiz. Bir çok alanda iyileştirmenin paralel yürütülmesi ile “Domino Efekti” yaratarak başarıyı sağlıyoruz.

Biraz da ekibinizden bahseder misiniz? Hangi uzmanlardan oluşuyor?

İş hayatımın 35. yılındayım. Maliye Bakanlığı ve sağlık sektöründe üst düzey yönetici, icra kurulu üyeliği ve üniversite öğretim görevlisi deneyimimle, projelerin lideri konumunda hizmet veriyorum. Ekibimizde, projenin medikal süreçleri ve kalite konularını yürüten bir uzman doktor, mali işler ve finans alanından sorumlu 2 serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) bulunuyor. Bu arkadaşlarımız 15 yıllık sektör deneyimi ile projelere katkı sağlıyorlar. Genel hastane işletmesi alanında hizmet veren 20 yıllık sektör tecrübesine sahip bir uzmanımız ile medikal muhasebe, satın alma ve depo yönetimi, insan kaynakları alanında uzmanlarımız ekibimizin çekirdek kadrosunu oluşturuyor. Ekibimizle üstlendiğimiz projelerimizde her alanda efektif olarak çalışmakla birlikte, projenin gerektirdiği özel alanlarda da proje bazlı çalıştığımız iş ortaklarımız bulunuyor. Sağlık hukuku alanında avukat iş ortağımız, kurumsal iletişim ve marka yönetimi konusunda hizmet sunan sağlık sektöründe 18 yıllık tecrübeye sahip, işletme yönetimi alanında da doktora çalışmaları bulunan bir iş ortağımız ve eğitim uzmanı, satış mentoru olarak hizmet sunan farklı sektörlerde toplam 30 yıllık deneyime sahip profesyonel koç iş ortağımız tüm projelerde bizlerle çalışıyor.