Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
3 Mart 2022

LEVENT YİĞİT
Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER)
Yönetim Kurulu Başkanı

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yiğit, özel sağlık sigortacılığının ülkemizdeki mevcut durumunu, finansal sürdürülebilirliğini ve sigorta şirketleri ile sağlık kuruluşları arasındaki işbirliği alanlarını hospitalmanager için değerlendirdi.

H.M: SASDER’den kısaca bahseder misiniz?

L.Y: SASDER, 2012 yılında sektörümüzün hastane, sigorta şirketi, laboratuvar, görüntüleme merkezi gibi sağlık ekosisteminde bulunan tüm paydaşları kapsayacak şekilde, ilgili kurumlardaki yönetici pozisyonunda bulunan kişilerce bir dizi ortak akıl toplantıları sonucunda kuruldu. Derneğimizin amacı; Sağlık ve Sosyal Güvenlik alanında politika ve gelişmeleri takip ederek, konu ile ilgili eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak, sektör ve ülke yararına politikalar oluşturulabilmesi için girişimlerde bulunmak, sektörde çalışan yöneticiler ve çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için kongre, toplantı ve eğitim gibi etkinliklerde bulunmak ve üyeleriyle sosyal dayanışma içinde olmak ve gerektiğinde yardım sağlamaktır.

Derneğimizin en önemli farklılığının hizmet sunucuları ile ödeyici grupların bir arada olmasından kaynaklandığını söyleyebilirim. Böylece Dernek vasıtası ile yöneticiler, hızlı iletişim, farkındalık ve birlikte iş yapma olanakları buluyorlar.

H.M: Ülkemizde özel sağlık sigortacılığının mevcut durumuna ilişkin bir değerlendirme yapar mısınız?

L.Y: Özel sağlık sigortacılığının ülkemizde özellikle son 5 yılda istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Halihazırda 44 sigorta şirketi sağlık branşında aktif olarak prim üretmiş görünüyor.

Toplam pazar büyüklüğü 2020 yılı sonu itibariyle 10 milyar TL eşiğini aşmış durumda. Bu prim üretiminde en önemli pay 7,8 milyar TL ile Klasik Özel Sağlık olurken, özellikle son 5 yılda hızlı büyüme gösteren Tamamlayıcı Sağlık ise 1,5 milyar TL’lik bir pazar büyüklüğüne ulaşmış durumda. Sigortalı adedi bireysel ve grup sigortaları toplamında Klasik Özel Sağlıkta 2,3 milyon seviyelerinde iken TSS’de ise 2 milyon eşiğinin 2021 Haziran itibariyle aşıldığını görüyoruz. Son 5 yılın yıllık büyüme ortalaması ise prim üretimi açısından yaklaşık %25’ler düzeyinde. Ayrıca 2020 yılında yaşadığımız pandemi sürecinin sigortalı olmakla ilgili farkındalığı arttırdığını ve özel sigortaya talebin arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyoruz.

H.M: Pandemi süreci sizce sağlık sektörü için nasıl geçti?

L.Y: Öncelikle sektörümüzdeki tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkürlerimizi iletmek isterim. Bu küresel salgın birçok açıdan ülkelerin sağlık sistemlerini sorgulamalarını sağladı. Sistem, teknolojik olarak kuvvetli ve yetişmiş insan gücü olarak kalifiye olduğunda sürecin daha kontrollü çalıştığını gördük. Ülkemiz, hizmet sunumu ve teknoloji kullanımı açısından gerek kamu gerekse özel sektör tarafından dünyadaki iyi örneklerden biri oldu. Sanıyorum bunda Cumhuriyet kurulduğundan bu yana nitelikli kurumlarda yetişmiş insan gücümüzün büyük etkisi var. Türk bilim insanları yurtiçi veya yurtdışında insanlık için önemli katkılarda bulundular. Hastalığın tanısının konulması ile yatarak tedavi sonrası taburculuk süreçlerine kadar hekimlerimiz, hemşirelerimiz, teknisyen ve yardımcı sağlık personelimiz süreci kontrol altına almak adına var güçleri ile çalıştılar. Hepsine minnet borçluyuz. Pandemi bize gösterdi ki, temiz su, karbon salınımı ve çevre sağlığı gibi küresel etkiler sağlık sistemlerini zorlamaya devam edecek. Bu yüzden eğitim süreçlerimiz başta olmak üzere hem hizmet sunucuları hem de sağlık giderlerini ödeyen kurumlarının gücü ülkelerin geleceğini belirleyecek önemli oyuncular olmaya devam edecekler.

H.M: Özel sağlık sigortacılığında finansal sürdürülebilirlik ile ilgili düşünceleriniz nedir? (hasarprim oranlarındaki gelişim, sağlık hizmetlerindeki maliyet ve fiyat artışları, poliçe fiyatları vb.)

L.Y: Öncelikle sigorta pazarına baktığımızda gerek güçlü yerli şirketlerimizin gerekse global sigorta endüstrisinin güçlü oyuncularının ülkemizde sağlık branşında faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bu, özel sağlık sigortacılığının gelişimi açısından önemli bir unsur. Sigortacılığın finansal ve operasyonel olarak güçlü olmasının, kamu otoritesi tarafından kanun ve ilgili mevzuatla düzenlenmiş regüle bir sektör olmasının kritik önemi haiz. Poliçe primlerinin makul seviyelerde kalması tabii ki penetrasyonun artması açısından en önemli unsurlardan biri. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin sayısının her geçen gün artmasını ve bu şirketlerin adil ve serbest bir rekabet ortamında çalışmasını pazarı geliştirecek bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Sağlık branşı genel olarak kâr marjı düşük, rekabetin yoğun olduğu bir branş olarak bilinse de özellikle sağlık harcamalarındaki artış potansiyeli, bu alanda gelişimin devam edeceğini işaret ediyor.

H.M: Sizce sigorta şirketleri ile sağlık kuruluşları arasındaki işbirlikleri ne durumda? SASDER olarak bu konuda nasıl bir rol oynuyorsunuz?

L.Y: SASDER olarak bu konuyu bizim vizyon ve amacımızın önemli parçası olarak görüyoruz. Sağlık kuruluşları da sigorta şirketleri de gerek hizmet sunumu açısından gerekse bu hizmetlerin finansmanı açısından Sağlıkta Değer Zincirinin iki önemli aktörü. Birbirlerinin gelişimine önemli katkılar sağlıyorlar. En temelinde bu işbirliklerinin arttığı ölçüde sağlık kuruluşları açısından hasta ve gelir kaynağı çeşitliğinin artması önemli bir kazanım olurken, sigorta şirketleri açısından ise müşterilerine sağlık gibi en önemli konuda güvence sunmaları, müşteri bağlılığını arttıran bir başka önemli kazanım olarak karşımıza çıkıyor. Sektörde bilindik anlaşmaların yanında sigorta şirketleri ile sağlık kurumları arasında ürün ve proje bazlı farklı işbirliği örnekleri görüyoruz ve bunları memnuniyetle izliyoruz.

SASDER olarak, bu işbirliği süreçlerine en önemli katkımız, her iki sektörün profesyonelleri arasındaki iletişimi arttırmak. Bu noktada süreçlerin, politikaların, gelişim alanlarının değerlendirilmesine önemli katkılar sağlayan geniş katılımlı ulusal kongreler, paneller, sektör konuşuyor temalı toplantılar organize ettik, etmeye devam edeceğiz.