Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
20 Haziran 2018

Siemens Healthineers’ın tanıdan tedaviye, takipten klinik iş akışına kadar entegre laboratuvar, görüntüleme ve tedavi çözümlerinin katkılarıyla ilgili bilgi vererek sözlerine başlayan Siemens Healthineers Türkiye Görüntüleme Pazarlama Müdürü Ömer Demir, “Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı bülteninde Türkiye’deki ölümleri yüzde 40’ının kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını açıkladı” diyor ve devam ediyor: “Tedavi amaçlı yapılan işlemlerin yüzde 50’sini perkütan koroner anjiyoplasti, yüzde 27’sini teşhis amaçlı girişimsel görüntüleme, yüzde 11’ini kalp pili implantasyon işlemleri, yüzde 6’sını kalp kapakçık işlemleri ve yine yüzde 6’sını bypass ameliyatları oluşturuyor. Başta koroner stent girişimleri, kapakçık işlemleri ve aritmi bozuklukları tedavileri olmak üzere görüntüleme yardımıyla yapılan girişimsel işlemlerin her yıl yüzde 20 oranında arttığını gözlemliyoruz.”

Ülkemizde yaklaşık olarak 210’un üzerinde merkezde kalp cerrahisi işlemleri yapılıyor. Ömer Demir bu veriler üzerinden ise şu tespitlerde bulunuyor:
“Bu artışa paralel olarak Sağlık Bakanlığı kalp ve damar hastalıklarına yönelik önleme ve kontrol programı çerçevesinde teknolojik yatırımlarını toplu alımlarla devam ettiriyor. Bu yatırımlarla özellikle kalp krizi vakalarında küçük ve nüfusu az olan şehirlerde de hizmet verilmesi hedefleniyor.”

Siemens Healthineers’in kardiyovasküler hastalıkların teşhis ve tedavisi için üretip piyasaya sunduğu yenilikçi ürünlerden hakkında da bilgi veren Demir:
“Siemens Healthineers kardiyoloji çözümleri, kalp yetmezlikleri, koroner, yapısal, konjenital kalp hastalıkları ve aritmi problemlerinin teşhis, tedavi ve takip süreçlerinde görüntüleme ve laboratuvar alanlarındaki son teknoloji ürünleriyle klinik iş akışları oluşturarak sağlık kurumlarının hastalara en doğru ve kaliteli hizmeti vermesinde standartlaşmayı sağlıyor.”

Kardiyoloji alanındaki teknolojileriniz hangilerini kapsıyor?

Kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde geniş ürün ve çözümleriyle yer aldıklarını ifade eden Ömer Demir bu portföyü ise şöyle sıralıyor: “Laboratuvar, ekokardiyografi, robotik anjiyo, C Kollu görüntüleme, MR, BT ve SpectBT cihazlarımız ile kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde hizmet vermekteyiz. Ultra düşük radyasyon dozları ile yüksek kalp atımlarında bile klinik olarak en üst kalitede medikal görüntü üretmekteyiz. Cihazlarımızın katma değerini sahip olduğumuz klinik süreç bilgimiz ile birleştirdiğimiz ve kardiyolojiye özgü geliştirdiğimiz syngo. Dynamics kardiyoloji klinik iş akışı sistemimiz sayesinde iş akışlarının yönetimini etkin hale getirerek işletme maliyetlerini azaltmaya y ardımcı oluyoruz.”

Kardiyolojiye özel, yenilikçi ürünlerinden daha detaylı bahseden Demir, “Gerekirse, göğüs ağrısı yaşayan hastalarda çok hızlı ve doğru bir şekilde Troponin I sonucunu veren cihazlarımız ve acil durumlarda PT/INR testi sonucunu en hızlı ve güvenilir şekilde almayı sağlayan koagülasyon cihazlarımızla laboratuvar hizmetleri sağlıyoruz. Ürün ailemizde iki ve üç boyutlu transtorasik (TTE), transözofageal (TEE) ve intrakardiyak ekokardiyografi (ICE) çözümleri ve ileri uygulamalar ile desteklenen üst düzey kardiyovasküler ultrason sistemleri de bulunuyor” açıklamasında bulunuyor.

Kalp ile ilgili teşhis ve tedavi ürünlerinin fiyatlandırılmasında ya da hastalara ulaştırılmasındaki son durumdan da bahseden Ömer Demir şunlara dikkat çekiyor: “Türkiye’deki kalp hastaları ve buna bağlı ölümler göz önünde bulundurulduğunda Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği toplu anjiyografi ve ultrason cihazı alımları tedaviye yönelik bu ihtiyacın giderilmesi hedefleniyor. Bu alımlar sayesinde Bakanlık en uygun fiyata en ileri teknolojilerin ülkemizde yer almasına destek veriyor ve hastalara en son teknolojiye sahip ürünlerle tedavi hizmeti sağlayabiliyor.”

KARDİYOLOJİ ALANINDAKİ ÜRÜNLER

• Çift tüp ve çift dedektör teknolojisi ile sektörde tek olan, en hızlı ve en düşük dozda görüntüleme sağlayabilen dual kaynak kardiyak BT cihazları.

• Kalpteki demir yükünü hesaplayabilen, standart kardiyak MRI görüntülemesini 10 kat hızlandırabilen ve yüksek çözünürlüklü görüntü almayı sağlayan teknolojiler

• Kardiyak çekimlerini standartlaştıran ve otomatikleştiren yazılımları ile MRI sistemleri.

• Myocardial perfüzyon görüntülemede IQ-SPECT teknolojisi ile en düşük dozda ultra-hızlı kardiyak görüntüler elde etmeyi sağlayan SPECT sistemleri.

• Yapısal kalp hastalıkları tedavisinde kullanılan füzyon görüntüleme.

• 3D ekokardiyografi ve anjiyo sisteminin entegrasyonu.

• Farklı kalp hastalıkları için geliştirilmiş ileri düzey Anjiyografi uygulamaları.

• Stenti en iyi şekilde görmeyi sağlayan, dual eksende rotasyonel görüntülemeye imkan veren, CTO tedavisi için özel olarak geliştirilmiş uygulamalar.

• Özellikle yapısal kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi için entegre çalışan 3D Ekokardiyografi ve Anjiyografi ile füzyon görüntüleme.