Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
4 Nisan 2022

Kanserin tespit edilmesi, teşhisi ve tedavi planlaması karmaşık bir süreçtir ve çoğu zaman birden fazla hekimin katılımını, birden fazla muayene ve tetkik yapılmasını ve birden fazla tedavinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini gerektirir. Siemens Healthineers, sağlık kurumlarının hastalara mümkün olan en iyi kanser bakımını sunmasına yardımcı olmak için kapsamlı ve benzersiz onkoloji çözümleri sunuyor. Şirket, kısa bir süre önce Varian ile güçlerini birleştirerek kansere karşı mücadeleyi güçlendirdi ve kanser korkusunun olmadığı bir dünya vizyonuna önemli bir katkıda bulunmuş oldu.

Siemens Healthineers kanser bakım sürecini eksiksiz olarak ele alan geniş portföyü ile hastalara, sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarına destek oluyor. Şirket, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarla, hekimlerin uygulamak istedikleri tedavileri en hassas ve istenilene en yakın şekilde uygulayabilmesinin yanında hasta güvenliğini ve konforunu sağlamayı, ayrıca kullanıcı hatalarını ortadan kaldırmayı, daha otomatize ve yazılım destekli çözümler ile daha fazla hastaya hizmet verirken personel yükünü azaltmayı hedefliyor.

Kanser, her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin yaşamını yitirmesine yol açıyor. Bu sayının, 2030’lu yıllarda 13 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Dünya çapında 2020’de 19 milyonun üzerinde yeni vaka tespit edildi ve yaklaşık 10 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Kanser, tek bir hastalık olsa da birçok varyasyonu bulunuyor ve 200’den fazla farklı kanser türü olduğu biliniyor. 2020’de en sık rastlanan ilk 5 kanser türü meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser, prostat kanseri ve cilt kanseri olarak sıralanıyor. Yaşam kaybıyla sonuçlanan kanser türlerinde ise ilk sırada yaklaşık 2 milyon ölüm sayısıyla akciğer kanseri geliyor ve bunu kolorektal kanser, karaciğer kanseri, mide kanseri ve meme kanseri izliyor.

Yüzyıllardır insanlığın karşısındaki en önemli zorluklardan biri olan kanser, günümüzde sebebi bilinen ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada geliyor. Ancak kanser hastalıklarının en az üçte biri önlenebilir, diğer üçte birlik oran ise erken teşhis ve doğru bakım uygulamalarıyla tedavi edilebilir. Bugün kanser hakkında her zamankinden daha fazla bilgi mevcut. Araştırmalar ve inovasyon kanser hastalığı bilgisinde, teşhis hızında, tedavi etkisinde ve kanserin önlenmesinde önemli atılımlara yol açtı. İnsanlığın kansere karşı yürüttüğü savaşta insanlık üstün gelebilir. Önleme, erken teşhis ve tedavi konusunda doğru stratejiler izlenerek her yıl milyonlarca hayatın kurtulması sağlanabilir.

Kansersiz bir gelecek için farkındalığı artıran ve harekete geçmeyi teşvik eden 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün 2022’de başlayan ve 2024’e kadar devam edecek 3 yıllık teması #closethecaregap (bakımdaki boşluğu kapat) herkes için kanser tedavisine daha adil ve daha eşit erişim sağlamanın önemine dikkat çekiyor. Bu tema ile bu yıl, dünya çapında kanser bakımındaki eşitsizlikleri anlamak ve tanımak hedefleniyor. Çünkü kanser bakımındaki eşitsizlik birçok kişinin yaşamını tehdit ediyor. Yaşadığı yer, etnik köken, cinsiyet, yaş, engellilik, gelir düzeyi, eğitim, toplumsal konum gibi faktörler doğru kanser tedavisine ulaşmak isteyen çok sayıda kişinin önünde engeller oluşturabiliyor. Ancak bakımdaki bu boşluk, milyonlarca kişinin ve sevdiklerinin yaşamında geri döndürülemez tahribatlara yol açabiliyor.

“Kapsamlı Kanser Bakımı” ve “Bakıma Erişim” Siemens Healthineers’ın 5 Önceliği Arasında

Kanser Günü’nün bakımdaki boşluğu kapama çağrısı, halihazırda Siemens Healthineers’ın stratejisinin de merkezinde yer alıyor ve beş önceliklerinden ikisi ile buna hizmet ediyor. Siemens Healthineers, 2025 stratejilerinin yeni aşaması olan New Ambition için hedeflerini şu şekilde ifade ediyor: “Biz, sağlık sektöründe çığır açan yeniliklere öncülük ediyoruz. Herkes için. Her yerde.” Bu hedefleri kapsamında belirledikleri beş öncelik ile bugün sağlık sektörüne bağlı olarak dünyada yaşanan en büyük zorluklara yanıt sunuyorlar. Beş önceliklerindeki iki başlığı “Kapsamlı Kanser Bakımı” ve “Bakıma Erişim” oluşturuyor.

“Kapsamlı Kanser Bakımı”na öncelik vererek onkolojide teşhis ve teröpatik süreçleri iyileştirmeye odaklılar. Kısa bir süre önce Varian ile güçlerini birleştirmeleri de bu alanda büyük bir mesafe almalarında önemli bir rol oynuyor. Birlikte bakım sürecini eksiksiz olarak ele alan kapsamlı bir portföy sunuyorlar. “Bakıma Erişim”e verdikleri öncelik ise temel hedeflerinde de ifade ettikleri gibi her yerde ve herkes için sağlık hizmeti sunma amaçlarının altını çiziyor. Bugün yaklaşık 3 milyar insanın bakıma erişimi yok. Siemens Healthineers, bu yöndeki çalışmalarını artırarak her yerde, herkese sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Bu öncelikleri ve hedefleri yerine getirebilmek için hastalık ve tedavi sürecinde yaşam kalitesini artıracak ileri teknolojiye sahip sağlık çözümleri geliştirmekteler. Yapay zekâ yazılımlarıyla doktorların karar verme ve tanı koyma süreçlerini destekliyor, doktorların ve radyologların iş yükünü azaltıyor, tanı doğruluğunu artırıyorlar. Sundukları ürün ve hizmetlerle, tedavi sürecine yüksek katkı sağlayarak, başarı şansının yükselmesinde kilit bir rol oynuyorlar.

Atellica IM 1600

Hızlı ve Kesin Teşhise Yardımcı Olan Laboratuvar Diagnostiği Çözümleri

Siemens Healthineers, Laboratuvar Diagnostiği alanında sunduğu çözümlerle kanser hastalarına erken evrede tanı konulmasında, hastalığın seyrinin izlenmesinde, takibinde ve tedavisinde sağlık profesyonellerine destek oluyor. Erken tanıda bulunabilmek ve kanser teşhisi almış hastaların tedavi süreçlerini takip edebilmek için hekimler, özellikle tümör belirteci testlerini ve tümörün özelliğine göre kan örneği, idrar örneği ve hatta vücut sıvılarının analizi ile çok çeşitli testler kullanabiliyor.

Siemens Healthineers Atellica IM 1600 sistemi, Advia Centaur sistemleri ve Immulite 2000 immunoassay sistemlerinde bulunan tanıya spesifik tümör belirteçleri testleri sayesinde doktorlar, erken teşhis yapabiliyor, ayrıca kanser tanısı konan hastaların tedavileri ile ilgili bilgilere ulaşabiliyor ve iyileşen hastalarda kanserin nüks edip etmediğini saptayabiliyor.

Immulite 2000

Siemens Healthineers immunoassay sistemlerinin çalıştığı onkoloji parametrelerinde,

 • CA 15-3 ve Her-2 Neu ve BR 27.29 testleri ile meme kanserinin,
 • CA19-9 testi ile pankreas veya gastrointestinal sistem kanseri, akciğer kanserinin,
 • CA125 ile yumurtalık kanserinin,
 • PSA, Serbest PSA, Kompleks PSA testleri ile prostat kanserinin,
 • AFP testi ile testis, karaciğer, pankreas, mide ve bağırsak kanserinin,
 • CEA testi ile başta kolorektal kanser olmak üzere birçok kanser türünün,
 • Calcitonin, iPTH ile tiroid kanserinin tanı, tedavisi ve takibinde sağlık profesyonellerinin gerekli bilgilere kolayca erişebilmesi sağlanıyor.

Diğer taraftan, Hemogram veya CBC olarak bilinen tam kan sayımı testleri, lösemi başta olmak üzere pek çok kanser türünü teşhis etmeye yardımcı olan kolay, pratik ve güvenilir bir test sağlıyor. Günümüzde en yaygın kullanılan laboratuvar testlerinden biri olan Hemogram Testi ile kan hücrelerinin sayısı ve niteliği incelenerek anormal durumlar saptanabiliyor. Siemens Healthineers Hematoloji Laboratuvar çözümleri Advia 2120i ile beraber kanserin erken teşhis ve tedavisini mümkün kılıyor, doğru görüntüleme gibi tamamlayıcı tetkiklerin yapılmasına olanak sağlıyor.

Multipl Miyelom ise plazma hücresi adı verilen bir tür beyaz kan hücresinden kaynaklanan ve sık görülen bir kanser türüdür. Kanda veya idrarda bulunan spesifik proteinlerin ölçümü multipl miyelom tanısında önemli rol oynuyor. Siemens Healthineers geniş Plazma Protein test menüsü (Immünoglobulinleri albümin ve beta- 2-mikroglobulini, FLC Kappa ve Lambda) ve laboratuvar çözümleri (anemi, hiperkalsemi gibi) multipl miyelomun teşhis ve tedavi takibinde etkin rol oynuyor.

Görüntüleme

Kanser, bugün ülkemizde de birçok kişinin yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişi daha kanser tanısı alıyor. Ülkemizde günde 450 kişiye, her 3 dakikada bir 1 kişiye kanser teşhisi konuyor. Yapılan araştırmalara göre 2030 yılında dünyada yeni vaka sayısının 27 milyon ve toplam kanser hastası sayısının 75 milyon olması bekleniyor. Ancak birçok kanser türü erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde iyileştirilebiliyor. Teşhis ve tedavide ise görüntüleme çözümleri hayati bir işlev üstleniyor.

Onkolojide, tarama, teşhis, tedavi ve takip süreçleri için mükemmel görüntüleme hayati bir önem taşıyor. Kanseri etkili bir şekilde tedavi etmek için hem sağlık profesyonellerinin hem de hastalarının güvenebileceği çözümlere ihtiyaç var. Siemens Healthineers, görüntülemede sınıfının en iyisi çözümler sunmak için çalıştıklarını belirtiyor. Bilgisayarlı tomografi, MR ve moleküler görüntüleme dahil olmak üzere kapsamlı özel portföyleri, entegre yazılım platformlarıyla birleşerek etkili bir tedavi planı için ihtiyaç duyulan doğru görüntüleme bilgilerini sağlıyor. Taramadan, teşhis, takip, tedavi planlama ve tedaviye kadar her aşamada hem sağlık profesyonellerinin hem de hastaların hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyorlar.

MAMMOMAT Revelation
 • Mamografi – MAMMOMAT Revelation

Tıbbi görüntülemenin her alanında yeni teknolojilerle çözümler sunan Siemens Healthineers, kadın sağlığı açısından en kritik konulardan biri olan mamografide de geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyor. Hasta konforunu artırıp tetkik sürelerini kısaltırken görüntü kalitesini iyileştirmeye odaklanan Siemens Healthineers’ın MAMMOMAT Revelation çözümü, görüntülemenin yanı sıra meme biyopsilerinde de fark yaratıyor. MAMMOMAT Revelation’ın 50° 3D HD Breast Tomosynthesis özelliği, pazardaki en geniş tarama açılarından birini sunuyor. Bu geniş açı sayesinde derinlik çözünürlüğü de artıyor ve böylece mükemmel kalitede 3D görüntüler elde ediliyor. Gerek sağlık çalışanları gerekse hastalar açısından bu, en küçük lezyonların bile görülebilmesi, dolayısıyla erken teşhis anlamına geliyor.

MAMMOMAT Revelation’ın bir başka önemli özelliği ise 3D HD Breast Tomosynthesis’e dayalı biyopsiler yapılmasına imkân sağlaması. Cihazda kullanılan HD Breast Biopsy çözümü, tek bir tıklamayla şüpheli alanların hedeflenmesini sağlıyor. Doğru noktadan alınan biyopsiler, ayrı bir cihaza gerek kalmadan 20 saniyede kontrol edilebiliyor. Böylece hastaların cihazda geçirdiği süre kısalırken, sağlık çalışanlarının iş akışı da hızlanıp iyileşiyor. Hasta konforuna katkıda bulunan bir başka özellik ise Personalized Soft Compression. MAMMOMAT Revelation’ın bu özelliği sayesinde meme sıkıştırma işlemi yumuşatılıyor ve sıkıştırma gücü otomatik ve kişiye özel olarak ayarlanıyor. Kısacası MAMMOMAT Revelation, gerek hasta gerekse sağlık çalışanları açısından maksimum seviyede konforlu, hızlı ve etkili bir mamografi süreci sunuyor.

MAMMOMAT Revelation titanyum filtreli, kontrastlı görüntüleme ile lezyonları güvenle saptar ve tanı kolaylığı sağlar, Insight BD doğrudan meme yoğunluğu ölçümü ile hasta daha yanınızdayken, anlık risk stratifikasyonu yaparak hasta bakımında kesin sonuçları artırılmasına olanak sağlar.

Insight 2D ve 3D ile yüksek kalitede sentetik görüntüleme imkânı sağlar. Mamograma benzeyen Insight 2D önceki görüntülerle karşılaştırma yapmak için idealdir. Bununla birlikte, tomosentez kesitleriyle aynı veri dizisinden oluşturulduğu için dozu %40 oranında düşürmektedir. Aynı veriler tomosentez okumasını hızlandırmak amacıyla 3 boyutlu olarak da yüksek kalitede görüntülenebilir. Tomosenteze ilave olarak kullanılan Insight 3D’nin diagnostik doğruluğu mamogramdan daha yüksektir. Ayrıca, mikrokalsifikasyonların bir bakışta daha kolay analiz edilmesini destekler.

Biograph Horizon
 • Moleküler Görüntüleme – Biograph Horizon

Siemens Healthineers’ın Flow- Motion™ teknolojisini kullanan Biograph Horizon, görüntüleme sırasında durdurup çalıştırma gerekliliğini ortadan kaldıran bir PET-CT sistemidir. Biograph Horizon, FlowMotion teknolojisi sayesinde, planlama ve tarama işlemleri, hasta masasının tek bir hareketiyle yapılabiliyor. Biograph Horizon, en zorlu hastalıkların tanı ve tedavisinde olağanüstü ilerleme kaydetmenin önünü açıyor. Diğer PET-CT cihazlarında bulunmayan Flow Motion özelliği ile hastanın ihtiyacına özel çekim protokolleri oluşturabiliyor; multiparametrik çekim özelliği ile de hastalığın tespiti çok daha ayrıntılı olarak yapılabiliyor.

Biograph Horizon, 400×400 matris rekonda 87 mm3’lük yüksek bir çözünürlük sunuyor. En küçük detayların bile tespit edilebilmesi, tanı ve tedavi sürecine katkı sağlayarak gereksiz cerrahi işlem ve biyopsilerin önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Sistemin sunduğu yüksek teknolojili Time of Flight (ToF) özelliği sayesinde hastanın taranması için damar yolundan enjekte edilen radyoaktif madde çok daha düşük dozlarda kullanılabiliyor ve azalan doza rağmen yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilebiliyor. Siemens Healthineers’ın ToF teknolojisi hastadan gelen her ölçümlenebilen fotonun tespiti arasındaki gerçek zaman farkını ölçüyor. Bu ek zamanlama bilgisi, olayı her yanıt satırı (LOR) boyunca küçük bir aralıkta daha iyi lokalize etmek için kullanılıyor. ToF kullanılarak her olayın daha iyi yerelleştirilmesi, yeniden oluşturulan görüntüdeki paraziti azaltıyor.

Günlük kalite-kontrol, her PET-CT laboratuvar rutininin gerekli bir parçasıdır, ancak manuel kalite-kontrol, personelin zamanını almanın yanı sıra radyoaktif kaynaklara maruz kalmalarına da yol açıyor. QualityGuard özelliği, günlük ve haftalık PET kalite kontrolü için dış bir kaynağa olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, kendini otomatik olarak kalibre etmek üzere LSO dedektörlerinde bulunan Lutetium’un kendine özgü radyoaktif özelliklerini kullanıyor. Bu sayede günde 30 dakikaya kadar zaman tasarrufu sağlıyor; böylece personele hastalarla daha fazla ilgilenebilecekleri zamanı kazandırıyor. Aynı zamanda, ağır fantomları kaldırma ihtiyacını azaltabiliyor ve personelin kalibrasyon kaynaklarına maruziyetini %98’e kadar azaltabiliyor. Siemens Healthineers, LSO kristallerini kendi bünyesinde yetiştiren ve seçen tek şirket olarak BGO kristalleriyle karşılaştırıldığında, daha iyi görüntü kalitesi sunan LSO kristalleri ile Biograph Horizon’ı destekliyor. Biograph Horizon’ın sahip olduğu LSO kristali ve 22 cm’nin üzerindeki geniş tarama alanı ile PET tetkikleri çok daha kısa sürede gerçekleştiriliyor.

SOMATOM go.Sim
 • Bilgisayarlı Tomografi – SOMATOM go.Sim

Esnek, sezgisel bir bilgisayarlı tomografi (CT) simülatörü olan SOMATOM go.Sim, sağlık profesyonellerine CT simülasyonunu yönetmek için daha az ve hastalara odaklanmak için daha fazla zaman kazandırarak resmin tamamını daha hızlı elde etmeye yardımcı oluyor. İhtiyaçlara özel olarak uyarlanmış tam entegre donanım ve yazılımla, kesinliği artırmak ve hata olasılığını azaltmak için tasarlanan bu çözüm, gelişmiş algoritmalar, AI destekli risk altındaki organ (OAR) otomatik şekillendirme ve hedef marjlarını potansiyel olarak azaltan mükemmel yumuşak doku kontrastı içeriyor. CT’nin kullanıldığı her aşamada, Bariyatrik hasta tetkikleri ile RT Meme, RT Omuz gibi geniş alanlı planlama taramalarında gerekli geniş FOV ihtiyacını karşılıyor.

4D Görüntüleme özelliği, hareketli hedefler için hassasiyet sağlayan kapsamlı solunum hareketini yöneterek etkin tedavinin planlamasına destek sağlıyor, ayrıca yörünge belirlemeyi kolaylaştırırken otomatik sonuçlar sunuyor.

 • Yapay Zekâ – AI-Rad Companion

AI-Rad Companion ile radyolojide kanser tanısına yapay zekânın gücü ekleniyor. Yapay zekâ destekli iş akışı çözümü olan AI-Rad Companion, rutin görevlerin yükünü azaltıyor ve tıbbi görüntüleri yorumlamaya böylece teşhise yardımcı oluyor. Sağlık profesyonellerinin artan iş yüküyle başa çıkmasında yardımcı olmak için geliştirilen AI-Rad Companion, derin öğrenme algoritmalarıyla anormallikleri otomatik olarak vurguluyor, anatomileri bölümlere ayırıyor ve sonuçları referans değerlerle karşılaştırıyor.

AI-Rad Companion, Toraks CT çekimlerinde çoklu organ yaklaşımı ile akciğer, kalp, aort ve vertebra analizleri, rutin akciğer taramasında erken nodül tespit desteği, akciğer kanseri takibinde toplam tümör yükü hesabı ile sayısal takip olanağı sağlarken tüm verileri yapılandırılmış rapor olarak sunabiliyor.

Aynı zamanda toraks röntgen çekimlerinde en sık görülen sorunların belirlenmesinde karar desteği ve akciğer taramalarında erken nodül tespitinde hekimlere destek oluyor. AI-Rad Companion Organs RT modülü ile birlikte radyoterapi planlama amaçlı vücuttaki anatomilerin konturlanmasını sağlama ve konturlanmış görüntüleri terapi sistemine yüklenmek üzere ilgili arşive iletilmesi de çözümün yetenekleri arasında bulunuyor. AI-Rad Companion ile prostat biyopsi desteği için prostatı MR görüntülerinde işaretleme, radyolog tarafından prostat işaretlendikten sonra US biyopsi sistemine aktarılacak görüntüleri oluşturma da gerçekleştirilebiliyor.

MAGNETOM Vida
 • Manyetik Rezonans – MAGNETOM Vida

MR uzun yıllardır birçok hastalıkta, özellikle onkolojik hastalıkların tanı ve tedavi sonrası takiplerinde yaygın olarak kullanılan ileri görüntüleme yöntemidir. Tüm vücut MR incelemenin bilinirliği ve uygulama sıklığı giderek artıyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve Acıbadem Maslak Hastanesi Radyoloji Klinik Direktörü Prof. Dr. Ercan Karaarslan, bu uygulamanın yaygınlaşması ve geleceği hakkında şu sözleri ifade ediyor: “Eskiden bir-iki bölgenin taranması için gereken sürede artık check-up amaçlı tüm vücut MR incelemesi yapılabiliyor. Hasta olmayan ve herhangi bir yakınması bulunmayan, özellikle risk grubu kişilerde check-up tarama amaçlı MR kullanımı Maslak Acıbadem hastanemizde son 10 yılda binlerce hastada başarı ile uygulanıyor. Tüm vücut MR incelemeler şimdilerde yaklaşık 50-60 dakika sürüyor. Yeni yazılım programları ve donanımlar ile daha kısa sürede ve daha ayrıntılı incelemelerin yapılmasını mümkün kılacak gelişmeler hızla devam ediyor. Yeni kullanıma giren yapay zekâ destekli uygulamalar ile bu sürenin önümüzdeki dönemde 40-45 dakikaya inmesi mümkün görünüyor.”

Tüm vücut MR incelemede yapay zekâ uygulamaları şimdilik temel olarak görüntü çözünürlüğünü ve inceleme hızını artırmak amaçlı kullanılıyor. Ancak derin öğrenme tabanlı ve organlara özgü yazılım programları ile yakın gelecekte lezyon saptama ve karar destek aşamalarında hekimlere yardımcı olması bekleniyor. Bu amaçla özellikle prostat ve meme kanseri gibi toplumsal görülme sıklığı yüksek ve erken tanının tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığı organlara özgü çalışmalar devam ediyor.

Siemens Healthineers, BioMatrix Teknolojili ilk 3T MR görüntüleme sistemi MAGNETOM Vida ile tüm vücut görüntüleme için gelişmiş bir çözüm sunmakta. MR görüntülemede bir paradigma değişimi yaratan MAGNETOM Vida, daha az tekrar tarama ihtiyacı, öngörülebilir programlama ve tutarlı, kaliteli, kişiselleştirilmiş tetkikler sayesinde hem klinik rutinde hem de klinik araştırmalarda en yüksek görüntüleme kalitelerinden birini sağlıyor.

Siemens Healthineers’ın en yeni yapay zekâ destekli MR sistemi olan ve onkolojide erken tanı için kişiselleştirilmiş bir çözüm sunan MAGNETOM Vida, “contour coil” özelliği ile çok yüksek esneme kabiliyeti ve küçük alanda yüksek coil kanal sayısı sayesinde sinyal alma kapasitesini artırdığı için daha hızlı ve konforlu hasta incelemesine olanak sunuyor. “Wholebody Dot Engine” ile yapay zekâ destekli olarak tüm vücut MR taramalarının 25 dakikadan daha az olmak üzere çok kısa sürede ve yüksek kalitede çekilmesine ve erken teşhise imkân tanıyor. Özellikle kanser ve nüks olguların araştırılması için tüm vücut difüzyon görüntüleme “slice adjust” teknolojisi ile artefaktsız gerçekleşerek tanıya katkı sağlıyor.

“Abdomen Dot Engine” ile yapay zekâ destekli abdomen incelemelerinin kolaylıkla yapılabilmesi ve aynı kalitede çekim yapılarak takip hastalarında tekrarlanabilir çekim olanağı sağlanırken, “Liverlab” ile karaciğer demir yağ ölçüm taraması tek çekimde gerçekleştirilerek kantitatif olarak ölçüm yapılabiliyor. “GRASP-VIBE” yazılımı ise “compressed sense” tekniği ve k-space’i radial dolduran 3 boyutlu dinamik incelemelerde özellikle nefes tutamayan hastalarda incelemenin yapılabilmesini ve doğru tanı konulabilmesinde öne çıkan bir yazılım. “Deep Resolve” derin öğrenme tabanlı yapay zekâ rekonstrüksiyon tekniği, tüm TSE sekanslarda incelemenin çok hızlı bir şekilde tamamlanmasını ve aynı zamanda uzaysal rezolüsyonu artırarak tanı kalitesine önemli katkılar sağlıyor.

Prof. Dr. Karaarslan, 2021 yılında European Journal Of Radiology’de yayınlanan tüm vücut MR ile ilgili son çalışmalarının sonuçlarını şu sözlerle aktarıyor: “Tüm Vücut MR’ı yaptıran ve çalışmaya dahil edilen 576 hiçbir yakınması olmayan tarama hasta grubundaki 65 kişide (%11,2) MR ile tedavi gerektiren kritik lezyonlar saptanmıştır. Bu grupta 15 hastada (%2,8) kanser, 28 hastada (%4,8) kranial anevrizma erken dönemde saptanarak ameliyat veya diğer yöntemlerle erken tedavi olmaları sağlanmıştır. Tarama yapılan hastaların yaklaşık üçte birinde medikal tedavi veya takip gereken orta riskli olarak gruplandırılan bulgular saptanmıştır. Bu hastalarda ilgili branş hekimlerinin gözetiminde ek incelemeler yapılarak risk yönetimi ve takip programları oluşturulmuştur. Literatür çalışmalar ve deneyimlerimize göre tüm vücut MR tarama amaçlı inceleme yapıldığında beyin, boyun, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, prostat tümörü gibi birçok kanser türünün ve kranial anevrizmaların erken saptanmasında etkili ve yararlı bir yöntemdir.”

 • Ultrason – Acuson Redwood

Siemens Healthineers tarafından geliştirilen yüksek performanslı ultrason sistemi ACUSON Redwood, gelişmiş özellikleriyle görüntüleme alanında yeni bir trend belirliyor. Gelişmiş uygulamalar sayesinde hassas lezyon tespitini mümkün kılan ACUSON Redwood ultrason sistemi, yapay zekâ destekli araçlarla tetkik iş yükünü azaltırken verimliliği artırıyor. Hafif ve portatif tasarım sayesinde kolayca taşınıp farklı klinik departmanlarda kullanılabilmesi daha çok sayıda hastaya hassas görüntüleme hizmeti sunmayı sağlıyor.

Siemens Healthineers ACUSON Redwood, daha yüksek seviyede klinik güvenilirlik için geliştirilmiş uygulamaları, daha akıllı iş akışları için yapay zekâ destekli araçları ve hastanelerin farklı departmanlarında kullanım için çoklu klinik ihtiyaçlara yönelik çözümleri bir araya getirerek gelişmiş bir ultrason sistemi sunuyor. Günümüzde özellikle kronik hastalıklar nedeniyle sağlık hizmetlerine ihtiyaç artıyor. Kronik hastalıkların daha fazla görüntüleme ve ek izlem gerektirmesi ise maliyetleri yükseltiyor. Sağlık kurumlarının, kısıtlı kaynak ve bütçelerin dışına çıkmadan üstün görüntü kalitesi, sıra dışı performans ve yüksek seviyede iş akışı verimliliği sağlayacak bir çözüm talebi doğrultusunda tasarlanan ACUSON Redwood, yüksek bir performans-fiyat avantajı sağlıyor. Bu sayede sağlık kurumlarının giderek artan talebi etkili bir şekilde karşılamasını sağlarken hastalara daha iyi bir sağlık hizmeti sunulmasına önemli bir katkıda bulunuyor. Siemens Healthineers tarafından geliştirilen sistem, Kontrastlı Ultrason (CEUS) ve Shear Wave Elastografi gibi gelişmiş uygulamalarla hassas lezyon tespiti ve karakterizasyonu yapılmasına imkân tanırken invaziv prosedürlere duyulan ihtiyacı azaltıyor.

 • Gelişmiş Anjiyografi Yazılımları: syngo DynaCT, Embolization Guidance, Needle Guidance

Siemens Healthineers, syngo DynaCT ile anjiyografi cihazlarında 3 boyutlu bir görüntüleme yöntemi sunuyor. Bu görüntüleme yöntemi ile standart CT benzeri görüntüler elde etmeyi sağlayan çekim, hastanın anjiyografi işlemi masasından kalkmasına gerek kalmadan yapılabiliyor. Vücudun belli bir bölgesine uygulanan anjiyografi işlemini optimize eden bu yöntem, anevrizma (baloncuk) ve tümörü olan hastalar için son derece önem taşıyor. Özellikle onkoloji vakalarında kontrast madde eşliğinde tümör veya kitle odaklı çekilen DynaCT ile tümörün veya kitlenin damarsal beslenme odakları daha net tespit edilerek nokta atışı tedavi yapılabiliyor.

Ablasyon tedavisi, biyopsi, enjeksiyon ve ağrı tedavisi için floroskopi kılavuzluğunda işlem için de syngo Needle Guidance yazılımını sunmaktalar. Needle Guidance özelliği, biyopside vücuda giriş yapılan iğneyi 3 farklı planda canlı olarak izleyerek biyopsi bölgesinin yakınındaki dokulara zarar verilmesini engellerken belirlenen hedefe daha kısa zamanda ulaşmayı sağlıyor. Bu yazılım, zor işlem alanlarına uygulama yapabilme imkânı sağlarken floroskopi ünitelerine kıyasla daha yüksek çözünürlük ve CT’ye kıyasla daha az dozla işlem yapma olanağı sunuyor. Anestezi gerektiren işlemlerde anjiyografi ünitesinde bulunmasının sağladığı kolaylıkla birlikte, tüm işlemin tek cihazdan yapılabilmesini mümkün kılarak iş akışını da önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

syngo Embolization Guidance çözümü ise çekilmiş olan DynaCT’den sonra elde edilen 3 boyutlu görüntüleri işleyerek tedavi işlemini kolaylaştırıyor. Alınan 3 boyutlu görüntülerde, kitle veya tümör tek tıkla işaretlenerek, o kitleyi veya tümörü besleyen damarların haritası çıkarılabiliyor. Kitlenin veya tümörün hacimsel olarak volüm hesaplaması yapılabiliyor ve hastaya başka bir CT çekilmesine gerek duyulmuyor. Böylece daha az radyasyon ile sonuca ulaşılıyor.

Tedaviye Yönelik Gelişmiş Çözümler: Siemens Healthineers ve Varian, Kanser Korkusunun Olmadığı Bir Dünya İçin Güçlerini Birleştirdi

Siemens Healthineers’ın radyasyon onkolojisi ve ilgili yazılımlara yönelik inovatif çözümleriyle kanser tedavisi alanında önde gelen şirketlerden Varian’ı bünyesine kazandırması bu yöndeki çalışmalarını daha da güçlendiriyor. Siemens Healthineers, Mayıs 2020’de radyasyon onkolojisi alanında lider firmalardan biri olan Varian Medical Systems’i bünyesine katarak radyasyon onkolojisi alanında görüntülemeden tedaviye her alanda ürün yelpazesini genişletmiş oldu. Sağlık sektörü için çok önemli bir adımı temsil eden bu birleşme sonucunda kansere karşı yürütülen global mücadeleye medikal teknoloji sektörünün en kapsamlı portföylerinden biriyle katkıda bulunuyorlar. Görüntüleme, laboratuvar diagnostiği, yapay zekâ ve tedaviden oluşan bu nadir portföyün global sağlık sektörünün iki lider temsilcisinin uzmanlığı ve yetkinliğiyle birleşmesi, hastalar için daha fazla umut ve daha az belirsizlik, müşterileri için daha güçlü bir iş ortaklığı, toplum için de daha etkili ve daha verimli sağlık hizmetlerine erişim anlamına geliyor. Ayrıca, bu birleşme sayesinde global çapta artış gösteren kanser vakalarına karşı veriye dayalı, hassas ve kişiselleştirilmiş bakım faaliyetleriyle artan ihtiyaca daha etkili bir yanıt verilebilecek. Bu doğrultuda tedavi kalitesini artırarak, verilen tedavinin hasta ve klinik açısından optimum düzeyde fayda ile gerçekleştirilmesi için hem yazılımsal hem de donanımsal olarak farklı tedavilerin yapılabileceği radyoterapi yazılım ve sistemleri ile kanser korkusu olmayan bir dünya yaratmayı amaçladıklarının bir kez daha altını çiziyorlar.

Geliştirmiş oldukları entegre sistemler sayesinde, hastaya kanser teşhisinin konulmasını takiben yapay zekâ desteği ile sağlıklı organ ve tümör kesitlerinin belirlenmesi ve akabinde gerekli doz planlamalarının yapılabilmesini sağlanıyor. Bu sayede her hasta için hastaya özel tedavi planlarının geliştirilmesi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek tedavi için bekleme zamanı minimum seviyeye çekilebiliyor. Tedavi öncesi uygulanmasını gerekli gördükleri bu protokoller AI-Rad Companion, Smart Segmentation ve Eclipse tedavi planlama sistemleri kullanılarak etkili bir şekilde sonuçlandırılabiliyor.

Siemens Healthineers, tedavi planlaması yapılan hastanın, tedavisinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan sistemler konusunda da geniş bir ürün gamına sahip. Yapay zekâ desteği ile kişiselleştirilmiş tedavi imkânı sunan ETHOS sistemi, farklı görüntüleme modelitelerini kullanarak çok hızlı bir şekilde hasta tedavisini gerçekleştiren Halcyon sistemi, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre her türlü tedavi imkânını sağlayacak şekilde konfigüre edilebilen TrueBeam tedavi platformu ve bahsi geçen tüm platformları aynı entegre yapıda kullanmaya olanak veren yazılım sistemleri sayesinde ihtiyaca yönelik olarak, etkin ve kaliteli tedaviyi ülkemizin her bir noktasına ulaştırmak için çalışıyorlar.

Ethos Adaptif Terapi Sistemi: Kanser Tedavisinde Dünyanın İlk ve Tek Yapay Zekâ Tabanlı Sistemi

Siemens Healthineers, başta akciğer kanseri olmak üzere, ülkemizde en çok görülen kanser türlerinin tedavisinde kullanılabilecek ürünleriyle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor. Dünyada kanser tedavisinde ilk ve tek yapay zekâ tabanlı sistem olan geliştirilen Ethos Adaptif Terapi Sistemi, zaman içinde daha fazla tanık olacağımız tedavi tekniklerindeki hızlı dönüşümün geleceği açısından önemli bir adımı temsil ediyor.

Kanser tedavisinde önem taşıyan, hareketli organların ve yakın bölgelerinde yer alan örneğin akciğer kanseri, prostat kanseri gibi tümörlerin tedavisinde görüntüleme sistemleri ile entegre olarak sağladıkları 4D görüntüleme, tedavi esnasında hasta solunum ve hareketlerini kontrol ederek ışınlama, tedavinin günlük değişen şartlarına göre yapılan adaptif tedavi gibi özellikler ile klinik süreçleri kolaylaştırıyor. Öte yandan, hastaya özel tedavilerin oluşturulmasına da imkân sağlıyor. Bunun yanı sıra beyindeki çoklu tümör tedavilerine özel geliştirilmiş HyperArc tedavi opsiyonları sayesinde otomatize edilmiş tedaviler gerçekleştirebiliyor.

Kanser hastalığının teşhis ve tedavisinin önemli olduğu kadar, tedavi sonrasındaki takiplerinin yapılması ve gelişebilecek sekonder kanser vakalarının daha erken teşhis edilip kontrol alınabilmesi de son derece önem taşıyor. Bu kapsamda geliştirdikleri yazılımların gücü ile kanserle olan mücadelenin bir üst noktaya taşınabilmesi mümkün gözüküyor. Onkoloji alanında hastalık bazlı uzmanlığa odaklanmayı ve tüm hasta yolculuğu boyunca çoklu hastalık yaklaşımını takip etmeyi sağlayan çözümleri ile Siemens Healthineers, kanserle mücadeleye destek olmaya ve kanserin olmadığı bir dünya için çalışmaya devam edecek.