Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
21 Haziran 2017

2007 yılında Çerkezköy’de kurulan Optimed Hastanesi hastaların Çerkezköy’ün dışına çıkmadan hizmet almalarını sağlayan bir sağlık merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Patron hastanesi değil 8 hekimin kurduğu bir kooperatif hastanesi olduklarını söyleyen Optimed Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ayhan Arslan, hastanelerinin Bahçeşehir’den, Bulgaristan sınırına kadar, Trakya’nın en yüksek yatak kapasiteli özel hastanesi olduğunu ve bugüne kadar 500 bine yakın hastaya 3 milyon kez hizmet verdiklerini ifade ediyor.

2007 yılında Çerkezköy’de kurulan Optimed Hastanesi hastaların Çerkezköy’ün dışına çıkmadan hizmet almalarını sağlayan bir sağlık merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Optimed’in kurulduğu yıllarda, Çerkezköy’ün, sağlık alanında olanakları kısıtlı bir bölge olduğunu belirten Optimed Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ayhan Arslan, İleri tetkik gerektiğinde, yoğun bakım ihtiyacı olan hastaları ve yeni doğmuş bebekleri başka şehirlere nakletmek zorunda kaldıklarını anlatıyor ve kuruluş hikayelerinden şöyle bahsediyor: “Hastalar civar illerde tetkiklerini yaptırmaya çalışıyor, süreç uzuyor bazen de tanı konuncaya kadar geç kalınıyordu.

Hastalarımızın problemlerini ilçe dışına çıkmadan, çözebilmeyi arzu ediyorduk. Bölgede tanınan ve sevilen, alanlarında başarılı 7 hekim arkadaşım ile güvenilir, hasta odaklı, sağlık hizmetini teknolojinin imkanları ile sunma misyonu ile bir araya geldik ve 2007 yılında, o zamanki adı ile Optimed Güven Hastanesini kurduk.”

Op. Dr. Arslan hastane isminin veriliş hikayesinden ise şöyle bahsediyor: “Optimed dedik çünkü ‘OPTİMUM MEDİKAL’ yani, en uygun sağlık hizmetini ifade etmek istedik. Kurulduğumuz günden bugüne kadar bu isme layık olmaya çalışıyor, kaliteli sağlık hizmetini, uygun fiyat düzeyinde vermeye çalışıyoruz. İlk açıldığımızda yetişkin, koroner ve yeni doğan yoğun bakımı, endoskopi ünitesi, uyku laboratuvarı gibi özellikli bölümleri ile, bilgisayarlı tomografi, açık MR gibi ileri tetkik olanakları olan, ama en önemlisi de kendisini mesleğine adamış hekim ve çalışan kadrosuyla, kısa sürede hastaların beğeni ve güvenini kazandık. Tahminlerimizin çok üzerinde bir talep gördük. Öyle ki, fiziki alanlarımız yoğun talep nedeni ile çok kısa sürede yetersiz kalmaya başladı. Trakya’da büyüme vizyonuyla, önce 2012 yılında Çorlu’da içinde çoğu branşların bulunduğu, ameliyat yapılabilen, butik bir hastane ölçeğinde cerrahi tıp merkezimizi açtık. Son olarak da geçtiğimiz yıl, Çerkezköy’de ek binamızı açarak amiral gemimizi büyütmüş olduk. Şu ana kadar verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra, kalp ve damar cerrahisi ve girişimsel anjiyografi bölümlerimizi hizmete açtık.”

500 bin hastaya 3 milyon kez hizmet

İki bloktan ve 14 kattan oluşan hastanede heliport da bulunuyor. Hastanede 17 bin m2 kapalı alanda, 29 branşta 61 hekim ve 500 kişilik bir ekiple, 5 ameliyathane ve 178 yatakta hizmet veriliyor. Hastane kurulduğundan bu yana 500 bin’e yakın farklı hastaya, yaklaşık 3 milyon kez hizmet verilmiş.

Sevk veren değil sevk alan konumdayız

Optimed Hastanesi’nin, Bahçeşehir’den, Bulgaristan sınırına kadar, Trakya’nın en yüksek yatak kapasiteli özel hastanesi olduğunun altını çizen Op. Dr. Ayhan Arslan, şimdilik onkoloji dışında branşların çoğunda hizmet verdiklerini ve artık sevk veren değil, sevk alan konuma geldiklerini vurguluyor ve devam ediyor: “Çevre ilçe ve illerden olduğu gibi, uzak şehirlerden ve hatta ülkelerden de sağlık hizmeti almaya gelenler var. Avustralya, Amerika, İngiltere, Filistin ve Fas’dan gelen hastalarımız oldu.”

Koruyucu ve önleyici tedavi için ayrı programlar açtık

Genel bir hastanede olması gereken ve rutin yapılan birçok hizmetin yanında, özellikle iddialı oldukları bazı bölümlerle öne çıkmakta olduklarını vurgulayan Op. Dr. Arslan, “Çocuk cerrahisi, ortopedi, KBB, beyin cerrahisi ve üroloji branşlarında hekimlerimizin yaptığı çok zor ve sıra dışı iş ve işlemlerimiz var. Plastik cerrahımızın yaptığı estetik operasyonlar yüz güldürücü” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimizde uyguladığımız yöntemlerle, hastalarımızda yüksek bir uyum ve memnuniyet mevcut. Kadın hastalıkları ve doğum bölümünde normal doğumu tercih etmemiz, doğum okulları ile bilinçli ebeveynler hazırlamamız, hizmet talep edenler açısından olumlu bulunuyor. Yine dahiliye uzmanlarımızla koordineli yürüttüğümüz ‘Diyabet Okulu’, toplumsal koruyucu ve önleyici bir içerik ve aynı zamanda yüksek hasta uyumunu beraberinde sağlıyor. Göz bölümünde teknolojiye yaptığımız yatırım, tetkik ve tedavilerimizde daha fazla tercih edilmemizi sağlıyor. Radyoloji ve kardiyoloji bölümümüzde yeni kurulan, girişimsel anjiyografi hizmetimiz ile ve kalp ve damar cerrahisi bölümümüzde yara izi olmadan yapılan bypass operasyonlarımız ve varis işlemlerimiz ile yüksek hasta güvenliği sağlayarak, memnuniyeti yakalayacağımızı düşünüyoruz. Nöroloji branşı altında verdiğimiz ‘Uyku Ünitesi’ hizmetimiz ile de şimdiye kadar topluma çok faydalı olduğumuzu söyleyebilirim. Genel cerrahide yaptığımız işler içinde özellikle, obezite ve metabolik cerrahi operasyonlarında yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalara başarılı ‘Laparoskopik Tüp Mide Ameliyatları’ yaparak insanların hayatlarını değiştirdik.”

Tamamen dijital ortam

Optimed Hastanesindeki tüm görüntüleme hizmetlerinin yüksek teknolojiye sahip cihazlarla hızlı ve güvenilir bir şekilde, doktor kontrolünde yapıldığını söyleyen Op. Dr. Ayhan Arslan şunlara dikkat çekiyor: “Radyoloji bölümünde DSA yapılabilen Girişimsel Dijital Anjiyografi Cihazı, Çok kesitli BT, Dijital Röntgen, Kemik Dansitometrisi, Dijital Mamografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Panoramik Sefalometrik Röntgen, Taş Kırma (ESWL) Ünitesi ve çoğu yerde kurulmamış olan Açık MR bulunuyor. Öte yandan, bölümdeki tüm radyolojik tetkikler titizlikle yapılırken, hasta ve çalışan güvenliğine azami özen gösteriliyor. Görüntüler dijital ortamda dünyanın her yerinden değerlendirilebilirken, tetkikler dijital ortamda saklanıyor.”

Sıra onkolojide

Op. Dr. Ayhan Arslan, orta ve uzun vadedeki onkoloji alanındaki planlarından da şöyle bahsediyor: “Bölge halkımızın ihtiyaçlarını doğru okuyarak ve doğru işler yaparak geldiğimiz bu noktadan sonraki hedeflerimiz arasında, onkoloji, yani radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji bölümlerini hizmete açabilmek var. Planlarımız bu doğrultuda ilerliyor. Kanser tedavisi çok zorlu bir süreç ve hastalarımız bu süreci, memleketlerinden uzakta geçirmek zorunda kalıyorlar. Onkoloji tedavi hizmetlerini bünyemizde vererek, bölgemize önemli bir katkıda bulunmak istiyoruz.”

Sağlık üniversitesi açmak istiyoruz

Optimed’in hedeflerinde, bir sağlık üniversitesi açmanın olduğunu da vurgulayan Op. Dr. Arslan, neredeyse tümüyle hizmet sektörü olan sağlıkta, yetişmiş insan gücü bulmanın zor olduğunun altını çizerken, bölgeye böyle bir hizmette bulunmanın da sosyal sorumluluğun gereği olduğunu söylüyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Böylelikle, öncelikle bölgemizdeki gençlere, her zaman ve her yerde çalışma güvencesi sunarak, iş ve meslek sahibi yapma fırsatı sağlamayı amaçlıyoruz. Yeni ilçemiz Kapaklı’nın ilk özel sağlık kuruluşu da, Optimed girişimiyle olsun istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız başladı ve bir yıl içinde açmayı hedefliyoruz.”

10 yıldan fazla süredir devlet fiyat artırmıyor

Türkiye’nin sağlık alanında son yıllarda çok geliştiğinin ve ilerlediğinin de altını çizen Op. Dr. Arslan, “Yıllar önce mesleğe atıldığımız ilk yıllarda şartlar çok zordu. Gerek tıbbi cihazlar, medikal malzemeler, gerekse yetişmiş, eğitimli sağlık personeli açısından çok büyük sıkıntılar çektik” diyor ve devam ediyor: “Artık çok büyük gelişme, rahatlama ve iyileşme var. Fakat günümüzdeki en büyük sıkıntı, özel hastaneler açısından bakacak olursak, devletin özel sağlık merkezlerine finansal desteğini azaltması. 10 yıldan fazla bir süredir maalesef devletin yaptığı ödemeler artmıyor. Halbuki başta personel ve diğer giderlerimiz sürekli artıyor. Bu durum da kaliteli sağlık hizmeti bekleyen vatandaşımıza, giderek artan ilave ücretler olarak yansıyor. Yine de bu koşullara rağmen, hizmet vermeye başladığımız ilk günden bu yana, sürekli bir değişim ve iyileşme içerisindeyiz. Kurumsal yapı içerisinde, hizmet kalite çıtasını sürekli yüksek tutmayı hedefledik. Büyüme hızımız ile orantılı, sürdürülebilir ve yenilikçi politikalar ile ilerliyoruz.”

Başarımızın ardında kurum itibarımız var

Geriye doğru dönüp analiz yapıldığında, başarılarının ardında kurum itibarlarının olduğunu gururla söyleyen Op. Dr. Ayhan Arslan, bu itibarı, kaliteli hizmet sunarak, topluma yatırım yaparak, hastaları ve çalışanlarıyla Trakya’da değer yaratarak edindiklerine inanıyor. Hastalar, hasta yakınları ve çalışanları ile büyük bir Optimed Ailesi olduklarının da altını çizen Op. Dr. Arslan, “Ailemizin hak ettiği, nitelikli sağlık hizmetlerini, ulaşılabilir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Dünya çapında güncel olan, gerek tanı ve tedavi, gerekse hasta bakım kurallarını, yerel düzeyde kendi koşullarına uyarlayarak, optimumu yakalamaya çalışıyoruz” diyor.

Yılın en başarılı sağlık girişimcisi ödülünü aldık

2015 yılında “Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi” ödülüne layık görülen Optimed Hastanesi, 2017 ve sonrasında sağlık sektöründe birçok ödülle yola devam etmeyi hedefliyor. Op. Dr. Arslan, bunun için tüm hekim ortaklarına, hastanede görev yapan hekimlere ve her türlü hizmette görevli olan personele de teşekkür ediyor.

Ve son olarak, Trakya’da olmanın ve orada çalışmanın ve yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu düşünen Op. Dr. Arslan, “Avrupa’ya her anlamda en yakın konumda olduklarını, ayrıca hızlı nüfus artışı ve gelişmişlik düzeyindeki iyiliği katınca, herkes için sürekli yeni fırsatlar barındıran bir coğrafyada bulunduklarını” söylüyor ve sözlerini “Gelecekten umutlu olmalıyız. Barış, sevgi ve kardeşliğin buralardan tüm yurdumuza yayılmasını diliyorum” cümleleriyle bitiriyor.