Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
13 Temmuz 2017

Philips Türkiye, Ipsos iş birliği ile yaptığı “Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması” sonuçlarını 16 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan toplantıda açıkladı. Ipsos’un Philips Türkiye için 12 ilden 1209 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye kentsel alanı temsil eden bir örnekleme sahip. Araştırma sonucuna göre; Kamuoyunun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun olduğunu belirtirken yüzde 72’si sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor. Yüzde 86 ise sağlıklı olmak adına çaba gösteriyor.

Philips’in sağlık vizyonu ve araştırmayı yaptırma amacından bahseden Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Günümüzde sağlık alanında daha az maliyetli bakıma ve dijitalleşmeye yönelik bir trend var. Sağlık trendlerine yönelik yaptığımız araştırma ile biz de bu farkındalığı artırmayı hedefledik” dedi.

Philips Personal Health Genel Müdürü Milena Elmasoğlu ise “Artık sağlık deyince sadece tedavi ve hastane süreci gelmiyor aklımıza. Sağlıklı ve iyi bir yaşama ulaşmak, her gün verdiğimiz küçük kararlarla, attığımız doğru adımlarla, kişisel sağlığımızı kontrol ederek ve önlem alarak mümkün olabilir” konusuna vurgu yaptı.


Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak ve Philips Personal Health Genel Müdürü Milena Elmasoğlu

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ise, “Önümüzdeki dönemin sağlık sorunları kronik sağlık problemleri olacak. Akut hastalıklar ve enfeksiyonlar konusunda çok iyi durumdayız. Modern tıp bu anlamda büyük işler başardı. Probiyotik fakiri hale geldik, güneşten uzaklaştık, global bir Omega3 açığı içerisindeyiz. Bütün bu eksikler kronik hastalıkların temel hazırlayıcısı. Oysaki kronik hastalıkların yüzde 80’i önlenebilir. Sandalye bağımlısıyız. Artık giyilebilir teknolojiler diye çok yeni bir alan var” şeklinde konuştu.

Toplumun yüzde 17’si doktora gitmiyor

Araştırma sonuçlarına göre herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşınca toplumun yüzde 51’i hemen doktora gidiyor. Yüzde 17’lik bir kesimin hiç doktora gitmediği görülürken, yüzde 64’lük büyük bir kesim ise sağlığı söz konusu olduğunda her türlü parayı ödemeye razı olduğunu söylüyor.

Türkiye’de en çok kullanılan görüntüleme cihazı röntgen

Türkiye’de görüntüleme cihazları içerisinde en çok yüzde 59 ile röntgen ve yüzde 40 ile ultrason kullanılıyor. Sadece yüzde 8’lik küçük bir kesim tomografi ve anjiyografide verilen dozu sorguluyor. Kadınların yüzde 79’u ise mamografi çektirmiyor ve doktor kontrolüne gitmiyor.

Toplumun yüzde 55’i teknolojinin insan ömrünü uzattığını düşünüyor

Toplumun yüzde 65’i sağlığını yönetmesi açısından teknolojinin yardımcı olabileceğini düşünüyor. Yüzde 55 sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin insan ömrünü uzattığını düşünüyor, aynı zamanda katılımcıların yüzde 44’ü gittiği hastanelerin teknolojik ekipmanlarının güncel ve gelişmiş olmasına dikkat ediyor.

Evde bakıma inanç yükseliyor

Çalışmalar, kronik rahatsızlığı olan ya da hastalıktan sonraki iyileşme evresini geçirmekte olan hastalar için evde bakımın olumlu katkıları olduğunu ve bunun, genel sağlık maliyetlerini düşürmeye yardımcı olduğunu ortaya çıkartıyor.

Araştırma künyesi
Araştırma, Ipsos Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından Philips Türkiye için gerçekleştirilmiştir. Türkiye kentsel nüfusu NUTS1 düzeyinde temsil eden 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Balıkesir, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon) 15-64 yaş arası bireylerle görüşülmüştür. Örneklem tabakalı örnekleme yöntemi ile kurgulanmıştır. Toplam 1209 görüşme tamamlanmıştır ve ağırlık kullanılmamıştır.