Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
16 Ekim 2017

Adı Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen ve sivil vatandaşa da hizmet vermeye başlayan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Türkiye’de çok az sayıda sağlık merkezinde olduğu bildirilen hibrit ameliyathanelerden birine sahip. 10 ameliyat salonu ile 2017 yılı ilk 8 ayında 7 bin 59 ameliyatın yapıldığı ve yıllık ortalama 12 bin ameliyat yapma kapasitesi bulunan hastanenin laparoskopik ve video-endoskopik ameliyatlar için yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemleri de bulunuyor.

Adı Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen ve sivil vatandaşa da hizmet vermeye başlayan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nin yurt dışında alanlarında eğitim görmüş ve yaptığı çalışmalar ile bilime katkıda bulunan Akademik kadrosu ve hibrit ameliyathanesi ile eğitim hastaneleri arasında farklılaştığı görülüyor. 

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Turan Yılmaz hastanede yapılan ameliyatlar hakkında şu bilgileri vererek sözlerine başlıyor: “Hastanemiz ameliyathanesi ‘Cerrahi Hastalıklar Bölümü’nde bulunuyor. Ameliyathanede 10 adet ameliyat salonu mevcut olup Kalp ve Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Ortopedi, Üroloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Göğüs Cerrahisi branşlarında operasyonlar yapılıyor.” Ameliyathane istatistikleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turan, “2017 yılı ilk 8 ayında 7059 ameliyat yapıldı. Yıllık ortalama ise 12 bin ameliyat yapabiliyor” diyor.

Ameliyat yapan tüm kliniklerin minimal invazif ameliyatlar ve laparoskopik ameliyatlar için gerekli yüksek çözünürlüklü video-kamera sistemleri ile donatıldığının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Turan Yılmaz bilgi vermeye şöyle devam ediyor: “Güncel ameliyatlar olan ve kapalı yöntemle yapılan tüm ameliyatlar için deneyimli akademik kadromuz bulunuyor. Ameliyat salonlarından 2’si sadece kalp ve damar ameliyatları için düzenlenmiş olup salonlarımızdan birisi de hibrit salon olarak hizmet veriyor. Ameliyathanede günlük ortalama bir açık kalp ameliyatı, ikide kapalı ameliyat (vasküler) yapılıyor. Hibrit salonda her türlü vasküler girişim öncesinde damar çap ve kalitesini değerlendirmek için Vasküler Doppler Ultrasound cihazımız mevcut. Ayrıca açık kalp cerrahisi ve konjenital kalp hastalıklarında lezyonu, kalp kapakları ve kalbin çalışma kapasitesini değerlendirmek için Transtorasik ve Trans Özofageal Ekokardiyografi cihazı bulunuyor. Her iki ameliyathane salonumuz da kalp cerrahisinde kullanılan cihaz ve aletler ile donatılmış, mevcut tüm kalp ve damar hastalıklarına cerrahi olarak müdahale edebilecek kapasiteye sahip.”

Ameliyathanenin genel sorumluluğunun Anestezi Kliniği, Cerrahi Klinik Şefliği, Ameliyathane Sorumlu Doktoru ve Ameliyathane Sorumlu hemşiresi tarafından yürütüldüğü merkezde ameliyat hizmetlerinin genel olarak mesai saatleri içinde ve acil vakalarda 24 saat kesintisiz olarak sürdürüldüğü de bildiriliyor.

Hibrit ameliyathaneden birisi GATA’da

Tüm branşlarda güncel gelişmelere uygun cihaz ve donanımlarının mevcut olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turan, “Özellikle laparoskopik ve video-endoskopik ameliyatlar için yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemlerine sahip bir hastane burası” diyor ve Türkiye’de çok az sayıda sağlık merkezinde olduğunu bildirdiği hibrit ameliyathanelerinden de bahsediyor: “Hibrit ameliyathane salonu sayesinde özellikle vasküler işlemlerde EVAR, TEVAR, periferik stent…) açık cerrahiye bağlı gelişebilecek morbidite ve mortalite oranı ciddi oranda azalmış oluyor. Bizim uygun vakalarda öncelikli tercihimiz hibrit yaklaşım ile müdahale.” Üç bölümden oluşan ameliyathaneleri hakkında ise Prof. Dr. Ahmet Turan Yılmaz şu detaylardan bahsediyor: “Bu bölümler bariyerlerle ve uyarı yazıları ile ayrılıyor. Steril, yarı steril ve steril olmayan alanlardaki koşullar ve giyilecek ekipmanlar farklı. Kat girişi steril olmayan alan olup, kat girişinden soyunma odaları girişine kadar olan bölümler yarı steril alan. Bu bölgelerde forma ve ameliyathane terlikleri ile dolaşılabiliyor. Öte yandan, personel ameliyathane girişlerinde forma ve özel terlikleri ile bone ve maske takarak ameliyathane içi steril alana geçiyor. Steril alana geçerken otomatik kapılar sürekli kapalı. İçeriye kesinlikle maske, bone ve ameliyathane forması olmadan girilemiyor. Ayrıca ameliyathanede kullanılan giysilerle ameliyathane dışına kesinlikle çıkılmıyor.”

3 boyutlu görüntüleme ve robotik cerrahi planlamaya alındı

Ameliyathane envanterinde bulunmayan 3 boyutlu görüntüleme sistemleri ve robotik cerrahi işlemleri yapabilecek tıbbi donanım konusunu planlanmalarına aldıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Turan Yılmaz, “Robot ile Kalp ve Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi, Üroloji, ve Jinekoloji başta olmak üzere hastalarımızın hastanede kalma sürelerini ve yatak kullanım kapasitesini artırarak daha fazla hastanın operasyonlarını yapmak istiyoruz. Ayrıca sonraki dönem için üç farklı teşhis ünitesini (3 Tesla MR, 128 kesitli Sliding CT, Robotik Kollu Anjiyo) ameliyathane ortamında bulunduran ve üç ameliyathane ile bağlantılı olan hibrit operasyon sistemine geçebilmeyi hedefliyoruz. Bu yapı sayesinde kardiyovasküler ve diğer cerrahi ameliyatlar sırasında, hastadan görüntü alınarak operasyona yön verilmesi sağlanacak. Böylece tedavinin başarı oranı da artmış olacak.”