Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
20 Haziran 2018

Kardiyoloji alanında son 20 yılda dünya genelinde teşhis ve tedavide ciddi ilerleme kaydedildi. Bu alanda girişimsel kardiyoloji başı çekiyor. Bunlardan başlıcaları ise; koroner anjiyografi, kalp dışı arteriyel yapıların anjiyografisi, elektrofizyoloji ve ablasyon işlemleri, kalp pili uygulamaları, cerrahisiz kalp deliği ve kalp kapağı değişim işlemleri.

Kardiyoloji alanında son 20 yılda dünya genelinde teşhis ve tedavide ciddi ilerleme kaydedildi. Bu alanda girişimsel kardiyoloji başı çekiyor. Türkiye’de kalp hastalıkları ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik gelinen nokta hakkında bilgi veren TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Basri Amasyalı girişimsel kardiyoloji uygulamalarından bahsediyor:
“Kardiyoloji alanında son 20 yılda en çok girişimsel kardiyoloji üzerinde ilerleme yaşandı. Böylelikle yıllardan beri süregelen ölümcül hastalıklar erken şekilde belirleniyor ve çok hızlı işlemsel müdahaleler ile hastalar sağlığına kavuşabiliyorlar.

Türk hekimleri ise bu gelişmeleri anında uygulamaya geçirebiliyorlar. Bunlardan başlıcaları koroner anjiyografi, kalp dışı arteriyel yapıların anjiyografisi, elektrofizyoloji ve ablasyon işlemleri, kalp pili uygulamaları, cerrahisiz kalp deliği ve kalp kapağı değişim işlemleri. Önümüzdeki yıllarda yeni teknolojilerle daha çeşitli tanı ve tedavi yöntemleri ortaya konulacak. Türk hekimleri olarak bizler de bu yenilikleri ülkemize getirme ve uygulama görevini başarıyla yerine getireceğiz.”

Haritalamalı ablasyonda en bilinir merkezlerden biriyiz

Türkiye’nin kalp sağlığı alanında önde gelen merkezlerinden biri olduklarının altını çizen Prof. Dr. Basri Amasyalı yaptıkları işlemler hakkında ise şu bilgileri veriyor:
“Özellikle ritim bozukluğu teşhis ve tedavisinde uygulanan elektrofizyoloji ve ablasyon işlemleri başta olmak üzere, kalp pili ve ICD cihazlarının takılmasında yakaladığımız yüksek hasta volümü ile Türkiye’de önde gelen merkezlerden biriyiz. Özellikle elektrofizyolojik işlemlerin daha az radyasyon ve daha yüksek başarı oranı ile yapılmasını sağlayan kalbin 3- boyutlu haritalamalı ablasyon işlemlerinde kardiyoloji ünitemiz en bilinir merkezlerden biri olmuştur.” Ritim bozukluğu tedavisi amaçlı yaptıkları işlemlerin ve uzun süreli tuttuğunu da söyleyen Prof. Dr. Amasyalı, “Merkezimizde hekimler tarafından belirlenen hasta bazlı takip aralıkları ile hastalarımızın ritim bozukluklarının tekrarlaması en az seviyeye indirildi. Bunun yanında yukarıda bahsettiğimiz gibi koroner anjiyografi, perifer anjiyografi, cerrahisiz kalp deliği kapama ve kalp kapağı değişim işlemlerini de başarılı şekilde uyguluyoruz.”

GSS’nin ödeme yaptığı tüm işlemleri uyguluyoruz

Prof. Dr. Basri Amasyalı, Türkiye’de kalp ile ilgili teşhis ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında konusunda mevcut durumlarında ise şöyle bahsediyor:
“Bilindiği gibi Türkiye’de genel sağlık sigortası, özel sağlık sigortaları ya da bireysel ödeme ile hastalar tedavilerini olabiliyorlar. Hastanemizin, genel sağlık ve birçok özel sağlık sigortası ile anlaşması olduğu için geniş kitlelere hizmet sunabiliyoruz. Genel sağlık sigortası tarafından geri ödemesi sadece 3. basamak sağlık merkezlerine kısıtlanan 3 boyutlu ablasyon, dondurma ile ablasyon gibi ritim bozukluğu tedavisi yapılıyor. Üniversite hastanesi olmamızın avantajıyla 3. basamak sağlık hizmeti sunabildiğimiz ve bu sayede genel sağlık sigortasının ödeme yaptığı tüm işlemleri hastalarımıza eksiksiz verebiliyoruz.”

Nitelikli işlemler her merkezde yapılmamalı

Kalp sağlığı hizmetlerinin geniş hasta kitlelerine ulaştırılmasında yaşanan sorunların profilini ise Prof. Dr. Basri Amasyalı şöyle çiziyor:
“Geniş bir coğrafya üzerine kurulmuş olan Türkiye’nin, pahalı ve özellik gerektiren işlemleri özellikle kırsal bölgeye ulaştırılmasında zorluklar yaşadığı biliniyor. Ancak nitelikli işlemleri maliyet / etkinlik açısından değerlendirdiğimizde bu gibi işlemlerin belli merkezlerde yapılması ve dolayısıyla hastaların etkin şekilde bu merkezlere ulaşımının daha akılcı bir yaklaşım olduğu görülüyor. TOBB Üniversitesi Hastanesi olarak Ankara’da merkezi bir konumda bulunuyor olmamızın avantajı ile tüm Türkiye hatta ülke dışından bile sağlık hizmeti isteyen hastalara ulaşım kolaylığı sunabiliyoruz.”