Sağlık Profesyonellerinin Dergisi
4 Kasım 2019

Prof. Dr. MERDAN FAYDA
Liv Hospital Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Radyasyon onkolojisinin en önemli silahlarından biri olarak kabul edilen prostat kanseri tedavisinde hedefe odaklı etkin ışınlama 4 boyutlu Brakiterapi ile yapılabiliyor. Prostattaki kanserli dokunun dışarıdan değil prostatın içinden ışınlandığı “prostat brakiterapisi” ile ilgili Liv Hospital Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merdan Fayda, “Özellikle bu tedaviye uygun, seçilmiş hastalarda dışarıdan ışınlama yöntemi olan IGIMRT’ye ilave olarak brakiterapi uygulanabiliyor” diyor.

Radyasyon onkolojisinin en önemli silahlarından olan brakiterapi prostat kanseri tedavisinde de kullanılabiliyor. Prostat kanserinin organa sınırlı evrelerinde cerrahiye uygun olmayanlarda kullanılan radyoterapi, seçilmiş hastalara brakiterapinin eklenmesiyle daha etkin hale geldiği bildirilirken Liv Hospital Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merdan Fayda,”Tıpkı dışarıdan ışınlamada olduğu gibi brakiterapide de minimal yan etki ile tümör etkin şekilde yok ediliyor” açıklamasında bulunuyor ve devam ediyor: “Prostat brakiterapisiyle prostattaki kanserli doku dışarıdan değil prostatın içinden ışınlanıyor. Böylece tümör yakından, yüksek dozda ve çevredeki dokulara zarar vermeden hedef alınarak başarılı sonuçlar elde ediliyor.”

IG-IMRT’ye ilave olarak uygulanıyor

Prostat kanserli hastalara gerçek zamanlı transrektal ultrason kılavuzluğunda HDR (yüksek dozda) prostat brakiterapisi uygulanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Merdan Fayda, “Özellikle bu tedaviye uygun, seçilmiş hastalarda dışarıdan ışınlama yöntemi olan IG-IMRT’ye ilave olarak brakiterapi uygulanabiliyor” diyor.

4 boyutlu gerçek zamanlı görüntü eşliğinde yüksek doz hızlı prostat brakiterapisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Merdan Fayda, “4 boyutlu prostat brakiterapisi yöntemi transrektal ultrason eşliğinde ciltten prostat dokusuna yerleştirilen plastik iğneler aracılığıyla uygulanıyor” diyor ve şöyle devam ediyor: “İşlemin tümü eş zamanlı prostat yüksek çözünürlüklü ultrason kılavuzluğunda yapıldığından, son derece etkin bir tedavi planı yapılması ve bu tedaviyi yüksek doğrulukta uygulama imkanı sunuyor. Prostatın ve diğer normal dokuların gerçek zamanlı görüntüleri ışığında en etkin ve en az yan etkili tedavi planı yapılıyor ve uygulanıyor.”

Prof. Dr. Fayda işlem süresi ile ilgili ise şu notları düşüyor: “Yaklaşık 2 saatlik genel ya da spinal anestezi altında uygulanan işlem, yerleştirilen iğnelerin çıkarılmasıyla son buluyor. Ardından hasta bir hafta sonra başlayacak dışarıdan ışınlama ya da ikinci prostat brakiterapisi için davet ediliyor.”

Prof. Dr. Fayda, “Prostat brakiterapisinin uygulanabileceği hedef kitleyi de şöyle sıralıyor: “ Orta ve yüksek riskli prostat kanseri hastalarında dışarıdan tedaviye (IG- IMRT) ilave olarak, daha önce radyoterapi almış nüks gelişen hastalarda fokal radyoterapi olarak, seçilmiş operasyona uygun olmayan düşük riskli hastalarda tek başına.”

7 AVANTAJLI

• Toplam radyoterapi süresi kısalır.
• Tedavi etkinliği artar.
• Hormon tedavisinin süresi kısaltılabilir.
• Çevredeki organ ve dokuların hasarı azalır.
• Yan etkileri azdır.
• İdrar kaçırma/idrar yolu darlığı görülme oranı son derece düşüktür.
• Genellikle tek seansta yapılır ve kanama riski yok denecek kadar azdır.

Yüksek doz prostat brakiterapisinin kalıcı tohum (seed) brakiterapisine göre üstünlükleri hakkında ise Prof. Dr. Merdan Fayda şu bilgileri veriyor:
• Hastanın içerisinde radyoaktif kaynak kalmayacağından hasta günlük yaşantısına normal olarak döner.
• Tüm işlem süresince gerçek zamanlı görüntüleme kılavuzluğu işlem kesinliğini artırır.
• Radyoaktif kaynakların hasta içerisinde bırakılması söz konusu olmadığından bu kaynakların yer değiştirme potansiyeli de yoktur.