Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

Dergiden

Yapay Zeka ve Kanser

Doç. Dr. Çiğdem SELÇUKCAN EROLİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK BÖLÜMÜ İnsanlığın başlangıcından beri hep bir gelişim, değişim ve dönüşüm içerisinde olmuşuz. Her değişim sürecinde olduğu gibi yeniliğe karşı benzer tepkiler geliştiriyoruz; Ya bu yeniliğe karşı önyargılı yaklaşıp korkuyoruz. Ya da her...

Devamı için...

Onkolojide Erken Teşhisi Mümkün Kılan Yenilikçi Teknolojiler

GE Sağlık, sahip olduğu geniş teknoloji sistemleri ile farklı kanser türlerinin erken tespitini mümkün kılarak gerekli tedavinin olabilecek en erken şekilde başlatılmasını destekliyor. GE kanser teşhisi teknolojilerinin başında ise moleküler görüntüleme geliyor. GE Sağlık Genel Müdürü Yelda Ulu Coli...

Devamı için...

300’ün Üzerinde Linak ile Gelişmiş Ülkeler Seviyesinde

Radontek kanser tedavisinde kullanılan 4 ayrı üreticinin Türkiye’de temsilciliğini yürütüyor. Türkiye’nin 300’ün üzerinde Linak ile gelişmiş ülkeler seviyesinde olduğuna dikkat çeken Radontek CEO’su Mehmet Ümit Ayral radyoterapi konusunda devlet, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler dahil nered...

Devamı için...

Ulusal Kanser Politikamız Nedir? : “Cevabı bizde yok”

Kanser tedavisi tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi ve diğer boyutlarıyla ele alınırken artık birçok kanser hastası kronik hasta olarak yaşamlarını sürdürebiliyor. Kanser hastalarının ortalama yüzde 75’inin radyoterapi tedavisi aldığı günümüzde sırf radyoterapi ile kür elde edilebiliyor. R...

Devamı için...

En İleri MR ve Linak Teknolojisi Aynı Platformda

Günümüzde kanser hastalarının yaklaşık yüzde 70’inin radyoterapi ihtiyacı duyacağı öngörülüyor. Batı Avrupa ve Amerika'daki istatistiklere göre; şu an mevcut radyoterapi cihaz sayısının yaklaşık 250 olduğu ülkemizde, kısa vadede ihtiyacın en az 400 adet cihaza ulaşması gerektiği düşünülüyor. Günümüz...

Devamı için...

Kanser Yönetimi Felsefesi Oluşturulmalı

Önlenebilen, erken teşhis edilebilen kanser hastalığında artık birçok kanser türü kronik hastalık olarak kabul ediliyor. Türkiye’de kanser nasıl yönetiliyor? Hangi kanser türlerinde tedavide nasıl ilerlemeler var? Kan kanseri hastalıklarının tedavilerinde hangi alanlarda başarılıyız? Kısa, orta ve u...

Devamı için...

Kanser savaşçısı: Neslican Tay Anısına….

Yapılan araştırmalara göre; insanların dünyada en çok korktuğu şey, kendini bilememek, bunamak, unutmak. İkincisi ise kanser olmak. DSÖ 2018 yılında tahmini olarak 9,6 milyon insanın ölümünün kanserden kaynaklandığını ve dünyada ikinci gelen ölüm nedeninin kanser olduğunu belirtiyor. Yani bu durumda...

Devamı için...

ŞEHİR HASTANELERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

DİLEK AZGUN STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İÇ DENETİM UZMANI Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu yana ülkemiz sağlık sektöründe birçok konuda yeniden yapılanma sürecini yaşanmaktadır. Dönüşüm programının bir parçası olarak 2017 yılında şehir hastanelerinin hizmete açılması...

Devamı için...

Sağlık Sektöründe Mevcut Durum ve Gelecek Öngörüleri

Dr. ÖMER GÜZEL OHSAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Türkiye’de Sağlık Hizmet Sektörü ile ilgili konuları ele aldığımızda üç ana başlık söz konusu. Kamu Sağlık Kuruluşları, Özel Sağlık Kuruluşları ve Eğitim- Araştırma temelinde sağlık hizmeti sunan Üniversite Tıp Fakülteleri. Günümüz koşullarında t...

Devamı için...