Sağlık Profesyonellerinin Dergisi

Sigortam.net: “Ana hedefimiz ‘Müşterinin Şampiyonu’ olmak”

Ülkemizin öncü online sigorta platformlarından olan Sigortam.net, 6 milyonun üzerinde olan müşterilerini odağına alarak birçok sigorta ihtiyaçlarını başarıyla karşılıyor. Pandemi dönemiyle birlikte dijital çözümlerin daha fazla önem kazandığına değinen Sigortam.net Stratejik İşbirliği Geliştirme ve Yasal Uyum Genel Müdür Yardımcısı Zerrin Sonışık, şirketin sektördeki mevcut pozisyonunu, pandeminin sektör üzerindeki etkisini, müşterilerine sağladıkları satış sonrası hizmetlerini ve sigorta şirketlerinden beklentilerini hospitalmanager ile paylaştı.

Fizyomer Terapia: “Hayallerimizin ötesine geçebilmek ve bunu bir Türk Markası olarak başarmak bizi son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında ülkemizin ilk kurumsal özel girişimlerinden olan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, 2000 yılından bu yana hem halkımızın hem de yabancı hastaların hayatlarına dokunmaya ve iyileştirmeye devam ediyor. Merkezin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Türkan Tünerir, nasıl bir hedefle yola çıktıklarını, yurtdışı pazarı ile ilgili planlarını ve son teknolojik gelişmelerin uyguladıkları tedavilerin üzerindeki etkisini hospitalmanager ile paylaştı.

İMECE Destek: “Son yıllarda sağlığın finansmanı için önemli bir planlama yürütülmekte, ancak bu alanda dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığımızda halen gelişmemiz gereken noktalar bulunuyor”

İMECE Destek Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Deniz Yazıcı, şirketlerinin faaliyetlerini, özel sağlık sigortacılığında finansal sürdürülebilirlik ile ilgili görüşlerini ve sektörle ilgili değerlendirmelerini hospitalmanager ile paylaştı.

Siemens Healthineers, Kansere Karşı Mücadeleye Fark Yaratan Çözümleri ve Kapsamlı Portföyü ile Destek Oluyor

Kanserin tespit edilmesi, teşhisi ve tedavi planlaması karmaşık bir süreçtir ve çoğu zaman birden fazla hekimin katılımını, birden fazla muayene ve tetkik yapılmasını ve birden fazla tedavinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini gerektirir. Siemens Healthineers, sağlık kurumlarının hastalara mümkün olan en iyi kanser bakımını sunmasına yardımcı olmak için kapsamlı ve benzersiz onkoloji çözümleri sunuyor. Şirket, kısa bir süre önce Varian ile güçlerini birleştirerek kansere karşı mücadeleyi güçlendirdi ve kanser korkusunun olmadığı bir dünya vizyonuna önemli bir katkıda bulunmuş oldu.

Artı İstanbul Cerrahi Grubu: “Hedefimizi gerçekleştirmenin ancak bir ekip çalışmasıyla mümkün olacağını düşündük”

Artı İstanbul Cerrahi Grubu, Türkiye ve dünyada birçok ilki gerçekleştiren, alanında binlerce cerrahi operasyon deneyimi bulunan cerrahlara sahiplik ediyor. Grubun kurucularından Prof. Dr. Bilgi Baca, oluşumun nasıl bir hedefle yola çıktığını, pandemi sürecinin etkilerini ve uyguladıkları ameliyat yöntemlerini hospitalmanager’a anlattı.

Doğru ve Zamanında Tanının Sağlık Sistemine Etkisi

Dünya genelinde sağlık sektörünün en önemli başlıklarından biri, akut ve kronik hastalıklara sahip kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak. Ülkeler bir yandan hastaların bakıma erişimi için çalışırken, diğer yandan sağlık harcamalarını sürdürülebilir kılmak için çabalıyor. Bu noktada etkili ve verimli sağlık hizmetlerine rehberlik eden erken ve doğru teşhis, hasta sağlığı açısından büyük fayda sağladığı gibi maliyetler konusunda da sağlık sistemine yardımcı oluyor. Abbott’un sağladığı erken tanı ve teşhis çözümleri sayesinde hastalar hastalıkları ilerlemeden tedavi görebildikleri gibi bu tarz önleyici sağlık hizmetleri sayesinde de harcamalar önemli bir ölçüde azaltılmış oluyor.

Sağlık Sigortaları Üzerine Düşünceler ve Öngörüler

Bugün konumuz elementer branşlardan biri olan Sağlık Sigortaları. Bu konudaki mevcut durumu ve gelecek tahminlerimi paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Bir taraftan da bu konu özelinden hareketle aslında neden istediğimiz yerde olamadığımızın da tartışması niteliğinde değinilerim olacak. Farklı detayları belirtmek ve gördüğüm gerçekleri burada açıkça ifade etmek arzusundayım zira sigortacılık konusu üzerine her gün o kadar çok makale, yazı ve değerlendirme okuyorum ki, inanın neredeyse hepsi birbirinin aynı. O nedenle bize ayrılmış bu sayfalarda, her yerde bulabileceğimiz istatistik verilerden ziyade, kopya metinlerden uzaklaşıp, tecrübelerim çerçevesinde gelecek tahminlerimi aktarmak istiyorum.

Sompo Sigorta: “Sağlık sigortacılığındaki stratejik hedefimiz saygın ve güvenilir bir oyuncu olmak”

Sompo Japan Grubu, sağlık sigortacılığı alanındaki faaliyetlerini 30 ülke çapında başarıyla sürdürüyor. Grubun Türkiye iştiraki olan Sompo Sigorta da şüphesiz bu başarının aktörlerinden. Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Ataman Kalkan, şirketlerinin sektördeki mevcut pozisyonunu, sektörle ilgili değerlendirmelerini ve sağlık kuruluşlarından beklentilerini hospitalmanager ile paylaştı.

Güven Hastanesi: “Sigorta şirketlerinin yeni model iş birliklerinde gelişimi takip etmelerini, değişime açık olmalarını ve kaliteli sağlık hizmetimizin iş ortağı olmalarını istiyoruz”

Ülkemizin en köklü sağlık kuruluşlarından olan Güven Hastanesi’nin Genel Müdürü Sevgi Acer, özel sağlık kuruluşları ve sağlık sigortalarının ilişkisini, sektörün finansal sürdürülebilirliğini, sigorta şirketleri ile sağlık kuruluşları arasında potansiyel iş birliği imkânlarını ve sağlık kuruluşlarının özel sigortalardan beklentilerini hospitalmanager için değerlendirdi.

Türkiye’de Sürdürülebilir Sağlık Sigorta Sistemi İçin Bir Öneri: Medibank Türkiye

Nüfus hızla artıyor, yaşlanıyor, sağlık ihtiyaçları artıyor ve karmaşıklaşıyor, sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaşması ile hekime/sağlık kuruluşuna başvuru artıyor, tıbbi teknoloji ve ilaçtaki gelişme ile sağlık hizmetlerinin maliyetlerinde ciddi artışlar gözlemleniyor. Halk sağlığı konularına yeterince bütçe ayrılmaması, sağlığı geliştirici faaliyetlerin olmaması, koruyucu hekimliğin nerdeyse unutulmuş olması, birinci basamak hizmetlerin henüz oturmamış olması, sevk zincirinin kurulamaması ve kapsamlı sağlık hizmetinin sadece büyük şehirlerde verilebiliyor olması sonucunda halk büyükşehirlerdeki hastanelere akın etmektedir.

SASDER: “Sağlık harcamalarındaki artış potansiyeli, bu alanda gelişimin devam edeceğini işaret ediyor”

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yiğit, özel sağlık sigortacılığının ülkemizdeki mevcut durumunu, finansal sürdürülebilirliğini ve sigorta şirketleri ile sağlık kuruluşları arasındaki işbirliği alanlarını hospitalmanager için değerlendirdi.

Özel Sağlık Sigortası Poliçe İhracı

Ülkemizin sağlık hizmet sunumu alanında gerçekleştirdiği reformist çalışmalar, sadece iç pazara değil dış pazarı da hedefleyen bir çok proje ile hayat bulmuştur. Bu bağlamda, sağlık turizminde özel sektörün liderlik ettiği süreçte dünyanın ilk beş ülkesi arasına girerek önemli bir başarı sağlanmıştır. Söz konusu başarının ağırlıklı olarak cepten ödemeli bir yöntem ile gerçekleşleştiği dikkate alındığında, sürdürülebilirlik açısından kurumsal müşterilerin devreye girmesi büyük önem arz etmektedir.

Sağlık Harcamalarının Finansmanında Sürdürülebilirlik Problemi

Ülkemizde sağlık harcamaları üç ana kaynaktan finanse edilmektedir. Devlet bütçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu prim gelirleri ve de kişilerin/şirketlerin direkt kendi bütçelerinden sağlığa ayırdıkları kaynaklar. 2020 yılı için sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere oluşan toplam kaynak tutarı 220 milyar TL’dir. Bu kaynakların %23’üne yakını devlet bütçesinden, %54’ü Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, %23’ü de kişi ve şirketlerin kendi bütçelerinden karşılanmaktadır.

Covid-19 ve Sonrasında Etkili Sağlık Liderliği

Liderlik hiçbir zaman milyarlarca hayatın ve dünya ekonomisinin tehlikede olduğu bir zamandan daha kritik olmadı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık, en azından modern tarihte.

Bir Hekimle Yüz Yüze Görüşebilmek “Lüks” mü Olacak?

hospitalmanager Dergisi’nin bu sayısının hazırlıkları için aldığımız bilgiler “Hastanelerin dünya standartlarında hizmet vermesi için süslü binalar ve gerekliliği tartışılabilecek teknolojilerden ziyade güçlü tıbbi yapılanmaya, nitelikli hasta bakımına ve hasta/çalışan/tesis güvenliğine ihtiyacı olduğu bir gerçektir” diye başlıyor ve bu sayıda mercek altına alınacak konular veriliyordu.

Lider Yöneticiler Kuruluşların Liderliğinin Temel Yapıtaşıdır

Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği (ASKD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Çankaya Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cemil Deniz Yorgancılar, hastane yöneticiliği, lider yöneticiliğin ne olduğu ve hastanelerin teşvikiyle ilgili görüş ve önerilerini hospitalmanager ile paylaştı.

Hastanecilikte Yeni Dönem

Türkiye’de sağlık sektörünün dönüşümünde yakın geçmişe kadar özel hastanelerin lokomotif rolü oynadığını söyleyebiliriz. 1989’da International Hospital’ın açılmasıyla başlayan süreçte nitelikli hastane binaları ve otelcilik hizmeti, modern ve güncel medikal teknolojiler ve elbette özenle seçilmiş hekim kadroları… Özel hastane sayısı hızla arttı, rekabet devreye girdi, hekimler muayenehaneler yerine hastalarına daha kapsamlı hizmet verebilecekleri özel hastaneleri tercih etmeye başladı.

Siemens Healthineers Türkiye, Meme Kanseriyle Mücadele ve Erken Teşhis için Kadınları “Önce Ben” Demeye Çağırıyor!

Siemens Healthineers Türkiye, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında özel bir çalışmaya imza attı. Şirket, meme kanserine karşı rutin kontrollerin önemine dikkat çeken farkındalık filmiyle, yaşamda her türlü fedakarlığı üstlenen kadınları, kendi sağlıkları konusunda ”önce ben” demeleri için teşvik ediyor.

Sağlık Hizmetlerinde Yöneticilik, Liderlik, Organizasyon ve Yönetişim Üzerine Notlar

Sağlık yöneticiliğine atıldığım yıllarda sağlık yönetimi ve yönetişimi çok yeni yerleşen kavramlardı. 1990’ların başı. Aslında yönetişim bir kaç kuruluş dışında hiç yoktu diyebiliriz. Hastane başhekimi hastanenin her şeyiydi, tüm üst yönetim fonksiyonlarını üzerinde taşıyan bir yapıydı. Yıllar boyunca sağlık yönetiminin formal sağlık yönetimi veya işletme yönetimi eğitimi almış kişiler tarafından, hastaneyi yönetmeye odaklanmış organizasyon yapıları içinde sağlam yönetim ve yönetişim kuralları içinde yapılması gerektiğini savundum. Bu tabii ki bir genellemeydi. Hiçbir genelleme tamamen geçerli değildir, başka bir deyişle her genellemenin istisnası vardır.

Modern Hastane ve “Modern Hastanecilik”

Hastane kavramı tarih boyunca sürekli olarak değişmiştir ve büyük bir hızla değişmeye devam etmektedir. Doğal olarak bu değişiklik dünyanın değişik bölgelerinde farklı şekilde olmaktadır. Ülkelerin gelir düzeyleri, benimsedikleri sağlık sistemleri, vatandaşlarının eğitim düzeyi ve yönetim biçimleri gibi çok değişik etkenler “hastane” anlayışını ve işlevlerini şekillendiren belirleyiciler. Dolayısıyla bir hastanenin ideolojisini, vizyonunu ve politikasını; algılanan sosyal ve sağlık gereksinimleri, politik ortam ve ekonomik dalgalanmalar şekillendirir. Günümüzde hastanelerin yerini sağlık sistemleri almıştır. Onlar da bu etkilerden muaf değildir.

İdeal Hastane Yönetim Modeli

Ülkemizde sayıları 1550’ye yaklaşan hastane bulunmaktadır. Bu hastanelerin %58’i devlet, %37’si özel ve geri kalan %5’i de kamu ve vakıf üniversite hastanelerinden oluşmaktadır. Bu hastanelerdeki toplam yatak sayısı dağılımı ise yaklaşık olarak devlet 150.000 (%60), özel 50.000 (%20) ve üniversite 50.000 (%20) şeklindedir.

Abbott: “Tüm sağlık sistemini iyileştirmeye yönelik yaklaşımlar sunmaktayız”

Tıbbi diagnostik alanında lider firmalardan olan Abbott yeni çözümler sunmaya daima devam ediyor. Abbott Merkez Diagnostik Divizyonu Türkiye, İran, Lübnan, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC Genel Müdürü Yelda Ulu Colin, bu yenilikçi çözümlerini, klinisyenler tarafından neden tercih edildiklerini ve laboratuvarlar için geliştirdikleri AlinIQ platformunun detaylarını hospitalmanager’a anlattı.

Başarılı Sağlık Kurumlarının Gerçek Lideri Mutlaka Bir Hekimdir

Sağlık kurumları son derece karmaşık kuruluşlardır; hatasız ve verimli yönetilmeleri de o oranda zordur. Bu cümle kalıplaşmış ve içi boş bir söylem gibi görünse de tamamen doğrudur.

Cordamed: “Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemlerinin 25 yıllık gelişimi hiç şüphesiz hastalar, hekimler ve hastaneler için büyük avantajlar sağlamasıyla mümkün oldu”

Dünyanın en köklü robotik cerrahi sistemi olan Da Vinci’nin ülkemizdeki temsilciliğini Cordamed Biomedikal Mühendislik yürütüyor. Da Vinci Robotik Cerrahinin 25 yıllık serüveninin, bu süre içinde hayata geçirilen 4 jenerasyonun ve bu jenerasyonlarla birlikte gelen bilgi birikiminin ülkemize ve insanlarımıza sağladığı yararın gururunu yaşayan Cordamed Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Uyanık, sistemin geldiği son durumu, herkes tarafından tercih edilme sebeplerini ve ulaşılabilirliğini hospitalmanager ile paylaştı.

Günümüzde Hastane Yönetiminde Liderlik ve Yönetişim

Sağlık hizmetleri sunumu ve kalitesi yıllardır tüm dünyada öncelikle sağlık profesyonellerinden geçiyordu. Bugün bir hekimin ana ve yan dalı hangi üniversiteden aldığı, yurt dışı eğitim desteği olup olmadığı, yaptığı yayınlar ve tıbbı sonuçları bir gösterge olarak kabul ediyoruz. Ya da bir hemşirenin lise ya da üniversite mezunu olup olmadığı, yüksek lisansının olup olmadığı bilgi ve deneyimi acısından bir göstergedir. Sağlık yönetimi için bu tarz kriterler pek yok.

Sağlığı Geliştiren Hastaneler

Derginin bu sayısında iyi bir hastane yönetimi için farklı görüşler okuyacaksınız. ABD’de Sağlık hizmetlerinde Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü’nü kazanan beş sağlık sisteminde ortak yönetim modeli, ölçülen performans varlığı, sürekli kalite iyileştirmesi ve yanıt verme=hesap verilebilirlik (şeffaflık), hastaların, hekimlerin, çalışanların ve toplum paydaşlarının ihtiyaçları, memnuniyeti gibi kriterler olduğu görülüyor.

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerin Yönetimsel Boyutu ile Güncel Durumları

Ülkemizde özel sağlık sektöründe faaliyet gösteren birçok farklı yapıda hastane bulunmaktadır. Bunlar özetle; i) zincir hastaneler, ii) nitelikli tekil hastaneler, iii) vakıf üniversitesi hastaneleri, iv) küçük ölçekli zincir hastaneler ve v) diğer küçük ölçekli özel hastaneler olarak karşımıza çıkar.

Pandeminin Öne Çıkardığı 6 Alan

Covid-19 yaşamımızı sosyal, sağlık ve ekonomik alanlarda çok etkiledi. Hala içinde yaşadığımız pandeminin bize getirdiği zorluklar, önceden tahmin edemediğimiz sorunlar, hareket edebilme kabiliyetimizin azalması, iş yapma biçimimizin değişmesi ile sağlık sektöründe de derin bir çalkantı yarattığı kesin.

Sağlık, Dünyaya Örnek Olduğumuz Alanların Başında Geliyor

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat, pandemi etkisindeki sağlık sektörüyle ilgili yorumlarını, tavsiyelerini ve gelecekle ilgili öngörülerini hospitalmanager’a anlattı.

Romatem, Pandemide En Güvenilir Hastanelerden Biri Oldu

Türkiye’nin birçok ilinde fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren Romatem, çalışanlarının korunması ve hastalarının tedavi sürecini başarıyla sürdüren hastanelerden biri. Online Danışma Hattı ile hastalarının ücretsiz hizmet almalarını sağlamaları sayesinde Türkiye’de ilk olan Romatem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Köksal Holoğlu pandemi sürecini ve hedeflerini hospitalmanager’a anlattı.

Post-Korona Döneminde Sağlık Turizmi: Yeni Normalde Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler

2020 yılı hepimiz için oldukça zorlu ve değişimlerle dolu bir süreç oldu. Bu yıl da değişimlere ayak uydurmaya devam ediyoruz. Bu süreçte en çok etkilenenin sağlık sektörü olmasının yanı sıra ‘yeni normal dönemi’nin sektöre pozitif etkileri de oldu. 2021 post-korona dönemini ve sağlık sektörü açısından değişimlerini WhereToCure Kurucu Genel Müdürü Arzu Özsoy, hospitalmanager için anlattı.

Pandemiye Rağmen 25. Yıl Gururu

Zorlu bir döneme girdiğimiz 2020 yılında bir yandan 25. yılını kutlarken bir yandan da pandemi sürecini profesyonel bir şekilde yürütmeyi başaran ACENDIS, hedefledikleri tüm projeleri tamamlamanın haklı gururunu yaşıyor. Yeni projeleri için ek önlemler alarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten ACENDIS kurucusu ve CEO’su Hasan Şahin, bu süreçte neler yaptıklarını hospitalmanager’a anlattı.

Covid-19 ve Değişen Dinamikler

Dr. SEMRA BAYSAN – Sağlık Organizasyonları Yönetimi Uzmanı / Dr. Öğretim Üyesi

2020, fırtınalı ve yoğun sisli denizlerde, belirsizlik içinde dalgalarla mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. Önce Covid-19 pandemisi şoku yaşandı, nedir, nereden çıktı diye anlamaya çalışıldı, bitti mi, ne zaman bitecek, hangi aşı daha iyi diye tartışıldı. Toplumlar çok derinden etkilendi. Ekonomik, siyasal ve sosyal krizlerle yüz yüze gelindi.

Sağlık Sektörü Covid-19’dan Nasıl Etkilendi?

Covid-19 pandemisi, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları adına oldukça zorlu geçiyor. Yaşadıkları zorlukların yanı sıra değişen pratiklere yeni çözümler ve programlar yaratarak süreci başarıyla yöneten sağlık sektörü çalışanları, gerçek anlamda attıkları her adımda ‘’kahraman’’ olmayı hak ettiler. Bu dönemde sağlık sektöründe yaşanılanları ve önümüzdeki yıllar için öngörülerini Özel Çankaya Hastanesi Genel Müdürü ve Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği (ASKD) Yönetim Kurulu Başkanı, Dr. Öğretim Üyesi Cemil Deniz Yorgancılar hospitalmanager için yorumladı.

Koronavirüs Salgınının Etik Boyutu: Küresel Salgında Ayrımcılık Yapmayan Ama Her Tür Ayrımcılığı Su Yüzüne Çıkaran Virüs

Prof. Dr. NESRİN ÇOBANOĞLU (MD,PhD) – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı

Tüm gezegeni etkileyen salgınlar insanlık tarihi boyunca, önemli izler bırakmıştır. Dünyamız Covid-19 pandemisi ile zor zamanlar geçirmektedir. Yeni tip bir coronavirüs hastalığı olan Covid-19 pandemisi, çok hızlı bulaşan ve ölümcül olabilen virütik bir hastalıktır. Toplumda yayılma hızı alınan önlemlerle yavaşlatılamadığında, hasta sayısının hızla artarak elimizdeki sağlık kapasitesinin üzerine çıktığı ülkelerde, hekimler tıp etiği açısından zor kararlar almak zorunda kalmaktadır.

Pandemide Politika ve Liderlik

Prof. Dr. MİTHAT KIYAK – Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Salgınlarda bilimsel yöntemlerle çalışmak gerekir. Bu dönemlerde salgın yönetiminde izlenecek politika ve liderlik hayati önem arz eder. Verilecek kararlar binlerce insanının yaşamını kurtarabilir. Olağan dönemlerde iyi bir yönetim, politika ve liderlik sorunu varsa, olağanüstü durumlarda sorun çok daha fazla büyüyecektir.

Sağlık Davranışı Müdahalelerinde Toplum ve Birey Bilinci

Prof. Dr. ZUHAL BALTAŞ – Halk Sağlığı Uzmanı / Psikolog

2020’de karşı karşıya olduğumuz Covid-19 pandemisi nedeniyle birey, aile ve toplum düşünemeyeceği bir hayati riski derinden yaşıyor. Psikolojik, bedensel, sosyal ve ekonomik kriz herkesin kapısının önünde, belki de evinin içinde. Bu günler geride kaldığında, eğer yaşamımızı sürdürebilirsek, zorlayıcı deneyimler yaşamış farklı insanlar olacağız.

Covid-19 Pandemisinden Alınan Dersler

Prof. Dr. İ. CEM SUNGUR – İç Hastalıkları Uzmanı / Nefrolog, Acıbadem Maslak Hastanesi

Prof. Dr. İ. METİN ÇAKMAKÇI – Genel Cerrahi Uzmanı, Anadolu Sağlık Merkezi

2019 yılbaşı tatiline yaklaşan ve gelecek yıla ümitle bakan insanlara, “gelecek yıl için beklentileriniz için nelerdir?” diye bir soru yöneltilseydi herhalde covid-19 salgını dışındaki her türlü olasılık dile getirilecekti. Oysa 2020 yılı başladığında çok değil dört ay, içinde dünya üzerindeki milyarlarca insan kendilerini çok farklı bir dünya düzeni içinde buldular. Bu dinamik süreç devam ettikçe, yaşantılarımız bizim irademiz dışında şekillenmeye devam ediyor.

Kemik İliği (Kök Hücre, Stem Cell) Nakli

Prof. Dr. SÜLEYMAN L. DİNÇER – HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Hiroşima ve Nagazaki’de radyasyona maruz kalan hastalarda görülen hematolojik etkiler, kemik iliği nakli ve kök hücre hakkındaki araştırmaları stimüle etmiştir. 1950’ler ve 1960’lar boyunca bilim adamları, kanın yeniden yapılması kemik iliği hücrelerinin damar yolu ile verilmesi yoluyla tamamıyla yeniden oluşturabileceklerini bulmuştu.

Butik Hastaneciliğin Özü “İnsan Odaklı Olma” Anlayışı

Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı özel hastane sektöründe hastane yönetimi ile ilgili olarak alternatif yönetim anlayışı olan “Butik Hastanecilik” isimli bir teze imzasını attı. Bu tezin özel sağlık sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılı durumun çözülmesi yönünde kaynak olması amaçlanıyor.

Hastalığın Finansal Toksisitesi

Prof. Dr. SUSAN GUBAR – INDIANA ÜNİVERSİTESİ’NDEN EMEKLİ PROFESÖR

Kanser ilacının üretimi için araştırmalara katılıp, ilacın geliştirilmesine katkıda bulunduğum halde bu ilaç piyasaya sürüldüğünde onu almaya büyük ihtimalle gücümün yetmeyeceğini bilmek bazen beni şaşkınlığa düşürüyor. Varoluşumun mucizevi bir şekilde uzamasına müteşekkirim ancak bundan faydalanamayacak olanlar hakkındaki endişelerim derinleşmiyor değil.

Kullanıcı Elindeyken De Yeni Özellikler Kazandırılıyor

Türkiye’de kamu ve özel sektörde yaklaşık 260 kanser tedavi cihazı bulunuyor. Bu cihazların yaklaşık yüzde 65’i ise 5 yaşından daha genç cihazlar. Radyoterapi cihazları gibi yatırımı kolay olmayan sistemlerde, teknolojik farklılaşma ise çok daha ön planda. Bu alanda hizmet sunan Varinak Onkoloji firması Satış ve Pazarlama Müdürü Selçuk Bayer farklılaşmaya dikkat çekiyor.

Hedefe Odaklı Etkin Işınlama “4 Boyutlu Brakiterapi”

Radyasyon onkolojisinin en önemli silahlarından biri olarak kabul edilen prostat kanseri tedavisinde hedefe odaklı etkin ışınlama 4 boyutlu Brakiterapi ile yapılabiliyor. Prostattaki kanserli dokunun dışarıdan değil prostatın içinden ışınlandığı “prostat brakiterapisi” ile ilgili Liv Hospital Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merdan Fayda, “Özellikle bu tedaviye uygun, seçilmiş hastalarda dışarıdan ışınlama yöntemi olan IGIMRT’ye ilave olarak brakiterapi uygulanabiliyor” diyor.

Her Hasta Bizi Başarılı Bir Onkoloji Hemşiresi Yapıyor

RABİA TÜLÜBAŞ – Uzman Onkoloji Hemşiresi

Kanser; görülme sıklığı, tanı, tedavi ve sosyo-ekonomik yönleri ile tüm dünyada olduğu gibi yıllar içinde ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biri haline geldi. Kişi, kanser tanısı almasından başlayarak bütün tedavisi boyunca ve sağ kalım sağlandıktan sonra kanserli ya da kansersiz hayatına devam ettiği süreçte fiziksel ve psiko-sosyal açıdan fevkalade olumsuz etkilendiği bir dönem yaşanıyor.

Amerikan Hastanesi Yeşil Bina Sertifikası Almaya Hak Kazandı

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında yer alan Amerikan Hastanesi, çevre dostu bina sertifikasyon sistemi olan “LEED EBOM (Existing Building: Operations and Maintenance) Platinum” sertifikasının sahibi oldu. Amerikan Hastanesi, “LEED EBOM Platinum” sertifikası alan Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise bu kapsamdaki en büyük alana sahip tam teşekküllü hizmet veren ilk hastane oldu. Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hospitalmanager Dergisi’nin sorularını yanıtladı.

Belge Odaklı Çalışma Bizi Yansıtmıyor

Ülkemizde ve dünyada bilindiği gibi pek çok kalite sistemleri kullanılıyor. Her sağlık merkezi kalite sistemlerine bir şekilde dahil oluyor ve süreçlerini tescillendiriyor. Sağlık sektöründe kalitenin geçmişine baktığımızda kamu ve özel hastanelerde önce yönetim sistemi standartları ve belgelendirmeleri ile başladığını sonra ibrenin hasta odaklı yaklaşım uygulamalarına çevrilerek geliştirildiğini görüyoruz. Bu nedenle yeni sistemler de sektörde kendine karşılık buluyor. Bu sistemleri en güncel olanlarından biri ise AACI Healthcare Türkiye Genel Müdürü Ömer Peşinci.

Odyoloji Mezunları Sordu Halimiz Ne Olacak? Sektör Nereye?

hospitalmanager Dergisi bu sayısında çiçeği burnunda mezun olan ve mesleklerinin geleceği ve istihdam edilme […]

Kanser Tedavisinde Dijital Destekli Yapay Zeka

Liv Hospital Ulus Onkoloji Kliniği’nde kanser tedavisi farklı bir boyuta taşındı. “Yapay Zeka” uygulamalarıyla […]

300’ün Üzerinde Linak ile Gelişmiş Ülkeler Seviyesinde

Radontek kanser tedavisinde kullanılan 4 ayrı üreticinin Türkiye’de temsilciliğini yürütüyor. Türkiye’nin 300’ün üzerinde Linak […]

Sosyal Medyada Kanserden Korunmayı Teşvik Etmek İçin Gerçekleri Kullanmak Anekdotlardan Daha Etkili

Konu sosyal medyada kanser farkındalığıyla ilgili mesajlar olduğunda, California Üniversitesi Davis’in yaptığı araştırmalar gösteriyor […]

Onkolojide Erken Teşhisi Mümkün Kılan Yenilikçi Teknolojiler

GE Sağlık, sahip olduğu geniş teknoloji sistemleri ile farklı kanser türlerinin erken tespitini mümkün […]

Yapay Zeka ve Kanser

Doç. Dr. Çiğdem SELÇUKCAN EROLİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK BÖLÜMÜ İnsanlığın başlangıcından beri hep bir gelişim, […]

Kanser savaşçısı Neslican Tay Anısına….

Yapılan araştırmalara göre; insanların dünyada en çok korktuğu şey, kendini bilememek, bunamak, unutmak. İkincisi […]

Kanser Yönetimi Felsefesi Oluşturulmalı

Önlenebilen, erken teşhis edilebilen kanser hastalığında artık birçok kanser türü kronik hastalık olarak kabul […]

En İleri MR ve Linak Teknolojisi Aynı Platformda

Günümüzde kanser hastalarının yaklaşık yüzde 70’inin radyoterapi ihtiyacı duyacağı öngörülüyor. Batı Avrupa ve Amerika’daki […]

Ulusal Kanser Politikamız Nedir? : “Cevabı bizde yok”

Kanser tedavisi tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi ve diğer boyutlarıyla ele alınırken artık birçok […]

Ameliyatsız İşlem Yapan Hekim Dünyada Da Az

Türkiye’de kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili olarak son 20 yılda ilerleyici ve […]

Yüksek Kalite ve Sağlamlığıyla Yıllardır En İyi Ürün Ödüllerini Alıyor

1984 yılında tıbbi sektörde faaliyet göstermek üzere elektronik mühendisleri tarafından kurulan Meditel, radyoloji, kardiyoloji, […]

ŞEHİR HASTANELERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

DİLEK AZGUNSTRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İÇ DENETİM UZMANI Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başlamasından bu […]

CHP’nin Sağlıkta Öncelikleri

ÖZGÜR ÖZELCHP GRUP BAŞKANVEKİLİ VE MANİSA MİLLETVEKİLİ Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa’nın en köklü siyasi […]

Sağlık (Hastalık) Sisteminde Ezberleri Bozmak

Dr. CENK TEZCANFÜTÜRİST 21. Yüzyıl, hayatımıza hızlı değişimi, yıkıcı teknolojileri, her alanda yenilikçiliği ve […]

15 Yılda Dönüşemeyen Sağlık Sistemimiz ve Sağlıkta Dönüşüm Programı

AYTUN ÇIRAYİyi Parti İzmir Milletvekili 2003 Yılında AKP Hükümeti tarafından başlatılan ve 8 ana […]

Kamunun Fiyatlama Yaklaşımı Rasyonel Değil

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut sektörün içinde bulunduğu güncel durumu […]

Sektöre Olan Borçlar Vadesinde Ödenmeli

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir’e sektörün içinde bulunduğu güncel durum, Sağlık […]

Sağlık Değil Emeklilik Bütçesi Açık Veriyor

Özel sektörden gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni dönemde özel sektörün sıkıntılarını daha iyi […]

En Önemli İhtiyaç Teknoloji Odaklı Sanayi Politikası

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri Ümit Dereli Sağlık Bakanlığı ve SGK’dan beklentilerini anlattı. […]

İthale Bağımlılık Artık İçinden Çıkılamaz Bir Durum

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Erkin Delikanlı 8 […]

Sağlık Sektöründe Mevcut Durum ve Gelecek Öngörüleri

Dr. ÖMER GÜZELOHSAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Türkiye’de Sağlık Hizmet Sektörü ile ilgili konuları […]

Kendi Markamızı Oluşturmalıyız Bunu Başaracak Potansiyele Sahibiz

9 Temmuz 2018’de yeni kabinenin açıklanmasıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca […]

Sağlıklayan Ülke Türkiye

-Prof. Dr. Melih Bulut Sağlık bir taraftan ekonomik genişliği itibariyle lider sektör olurken bir […]

Medikal Turizminde Global Perspektif

Medikal turizm en yaygın olarak “Tıbbi bakım almak amacıyla uluslararası sınırları aşan seyahat süreci” […]

Bağımsız Marka Tanıtımlarının Ötesinde Ulusal Güç Birliğinin Zamanı Geldi

HASAN ARSLANYÜREĞİ – CENTRIUM HOSPITAL GENEL MÜDÜRÜ – HOUSTON METHODIST TEXAS USA, BÖLGESEL DANIŞMANI Klişedir […]

Sağlık Turizminde Kişi Başı Gelir, Tatilcilere Göre 12 Kat Fazla

MERİ İSTİROTİ – LİV HOSPİTAL GRUP KOORDİNATÖRÜ – TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNİ GELİŞTİRME KONSEYİ BAŞKANI Türkiye […]

Sağlık Turizmine Bir Destek de Katarlı Al Jazeera Kanalından

Katarlı Al Jazeera Medya Grup ve Türkiye Merkezli PRS Medya Türkiye’yi ve Türk sağlık […]

Kalkınmaya etkisi ve 2023 hedefi ile: “20 Milyar Dolar ve 2 Milyon Yabancı Hasta”

AYŞENUR ASUMAN UĞUR – Genel Yayın Yönetmeni – www.asumanugur.com Günümüzde sağlık merkezlerinin başarısı; sadece tıbbı […]

Güçlü Olduğumuz 8 Segmente Ağırlık Vermeliyiz

Sağlık turizmi; Medikal Turizm, Dental Turizm, Spa ve Termal Turizm, Wellness Turizm, Gastronomi ve […]

Güçlü Bir Pazarlama Yatırımı: Etik & Güven

ALİCE ABDİ – EiR MEDICAL CONSULTING GENEL MÜDÜR Hepimizin ortak çabası sonucu multidisipliner bir endüstri […]

Siemens Healthineers: “Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde geniş ürün yelpazesine sahibiz”

Siemens Healthineers’ın tanıdan tedaviye, takipten klinik iş akışına kadar entegre laboratuvar, görüntüleme ve tedavi […]

Girişimsel Kardiyolojinin Önlenemez Yükselişi

Kardiyoloji alanında son 20 yılda dünya genelinde teşhis ve tedavide ciddi ilerleme kaydedildi. Bu […]

Yılda 1100 Kalp Pili ve Katater Ablasyon İşlemi Yapılıyor

Türkiye’nin kalp ve damar hastalıkları teşhis ve tedavisinde önde gelen ve referans merkezleri arasında […]

Philips Azurion: “Performans, üst düzey teşhis ve tedavi tek bir çatıda birleşti”

2025 yılına kadar dünyada 3 milyar kişinin yaşamını iyileştiren bir şirket olma hedefiyle ilerleyen […]

Kalp İçimizdeki Metronomumuz

Prof. Dr. Mehmet Öz, hem mesleği ile hem de ABD’de yaptığı televizyon programları, yerel […]

Kalbimizin sesini dinledik

Ayşenur Asuman UğurGenel Yayın Yönetmeniwww.asumanugur.com Hem Türkiye’de hem de dünyada ölümlerin yüzde 40’ı ve […]

Sağlıkta İthal Ürüne Bağımlılık Giderilmeli

Türkiye’de kalp sağlığı alanında hasta profili kötüleşirken, tıp alanında ilerleme kaydediliyor. Fakat koruyucu sağlık […]

GE Kardiyoloji Çözümleri

Modern yaşam tarzının bizlere getirmiş olduğu yenilik ve faydaların ötesinde bu yeni yaşam tarzının […]

Girişimsel Kardiyoloji ve Aritmi Yandal Olmalı

1963 yılında kurulan Türk Kardiyoloji Derneği’nin 5 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda […]

Yaşayan ve Yaşatan Hastane: “İnegöl Devlet Hastanesi”

Sektörün yakından tanıdığı, özellikle emekli olduktan sonra da sanki emekli değilmiş gibi coşkuyla ve […]

Kadın liderler, beklenenler ve beklentiler

Ayşenur Asuman Uğur Genel Yayın Yönetmeni asuman@hospitalmanager.com.tr www.asumanugur.com Her insanın yaşadığı en az iki […]

Türkan Özilhan Tacir: Kadınların Ülkedeki Ağırlığı; Gelişmişliğe Katkı

-Ayşenur Asuman Uğur Sağlık sektöründe saygın bir yeri olan ve çalışan memnuniyetinin en yüksek […]

Prof. Dr. Canan Karatay: Kadınların Liderliğinde Şiirler, Şarkılar, Sevgiler Var

-Ayşenur Asuman Uğur hospitalmanager Dergisi’nin sağlık sektöründen kadın liderlere yer verdiği bu özel sayısında […]

Yelda Ulu Colin: Kadınların Geliştirdiği Yetenekler Avantaja Dönüşüyor

-Ayşenur Asuman Uğur hospitalmanager Dergisi’nin Sağlıkta Kadın Liderler konulu özel sayısı için GE Türkiye Sağlık […]

Sevgin İşlekel: Kadın Sağduyusu ve Hassasiyeti Değer Katıyor

hospitalmanager Dergisi Kadın Liderler sayısı için açıklamalarda bulunan GSK Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Sevgin İşlekel, […]

Esen Tümer: Kadınlar Karlılığa Yüzde 5’ten Fazla Katkı Sağlıyor

-Ayşenur Asuman Uğur Sağlık sektörünün dünyadaki en büyük pazar payını elinde tutan Medtronic firmasının Türkiye […]

Meri İstiroti: Karar Almak ve İnsiyatif Kullanmaktan Çekinmedim

-Ayşenur Asuman Uğur Ulus Liv Hospital Genel Müdürü ve Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri […]

Saliha Koç Aslan: İş Hayatında Cinsiyet Yoktur

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzm. Saliha Koç Aslan hospitalmanager’a Kadın Liderler sayısı için […]

Güldem Berkman: Doğal, Olduğunuz Gibi Bir Yönetici Olun

-Ayşenur Asuman Uğur İlaç sektörü denilince akla ilk gelen liderlerin başında geliyor Güldem Berkman. […]

Dilara Koçak: Oldum Dediğiniz An Bittiğiniz Andır

-Ayşenur Asuman Uğur Beslenme, diyet ve iyi yaşam denilince Türkiye’de ilk akla gelen uzmanlar […]

Naz Balkan Gürses: Detayları Düşünen Kadınlar Başarılı Olur

Hitachi Healthcare Türkiye Genel Müdürü Naz Balkan Gürses sağlıkta kadın liderlere yer verdiğimiz sayımızda kadınlardan […]

Elif Çelik: Kadınların Daha Çok Cesaretlendirilmeleri Şart

-Ayşenur Asuman Uğur Türkiye’nin sağlık alanında önde gelen yerli firmalarından biri olan Eczacıbaşı Sağlık Grubu’nun […]

Pınar Oruç Lembet: Kadınlar Anaç Ruhuyla Daha Korumacı ve Tedavi Edici

-Ayşenur Asuman Uğur Allianz Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Oruç Lembet Kadın Liderler özel sayısında […]

Dida Kaymaz: Profesyonelleşmek İçin Amatör Ruhlar da Beslenmeli

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz bir STK yöneticisi. Kadın olarak yöneticiliği ve […]

Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Türkiye’de Bir İlk: Hizmetkar Danışmanlık Modeli

– DİLEK AZGUNStratejik Yönetim Danışmanı ve İç Denetim Uzmanı Sağlık ve eğitim kurumları, global […]

Ampütasyon Erken Alınmış Bir Karar Mıdır?

Türkiye’de 7 milyon diyabetli hasta yaşıyor. Bu hastaların beşte birinde ayak yarası bulunuyor. Bu […]

Türk Diyabet Cemiyeti: “Salgın Hastalık Diyabet İçin Dört Koldan Mücadele Ediyor”

Türk Diyabet Cemiyeti diyabetle mücadelede küresel çabanın bir parçası olarak; 1955 yılından bu yana […]

Kendi alanında bir ilk: “NB Diyabet Hastanesi”

Türk Diyabet Cemiyeti ile Türk Diyabet ve Obezite Vakfı’nın ortak girişiyle kurulan Dr. Nazif […]

Türkiye Diyabeti İyi Yönetemiyor

Her geçen gün artan diyabetli sayısına bakıldığında şu anda Türkiye’de yaklaşık 10 milyon diyabetli […]

Diyabet Teknolojileri

Uz. Dr. Enver Şükrü GÖNCÜOĞLUİç Hastalıkları UzmanıNazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi  Diyabet teknolojileri dediğimizde aslında […]

Health 4.0 Çağında Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

– Op. Dr. Nilüfer KÖYLÜOĞLU ÜNALGöz Hastalıkları UzmanıLiv Hospital Ulus Diyabet ve komplikasyonları, bireyler yönüyle […]

İç Kontrol Sistemi ve Denetim Faaliyetleri: “Sağlık Merkezlerinin Büyük Bedeller Ödemesinin Önüne Geçer”

Sağlık hizmeti sunucusu kurumların, kendi bünyelerinde oluşturulan İç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve […]

Yapay Zekâ İle Diyabet Yönetimi

Gelişen teknoloji ve sağlık alanında yaşanan reformlar ile artık daha hızlı teşhis koymak ve […]

Sağlıkta Yeni Hedefimiz Global Önderlik Olmalıdır

– Prof. Dr. Melih Bulut Genç Türkiye Cumhuriyeti her zaman sağlığa ayırabildiği kaynaklara oranla […]

Allianz Sigorta Diyabet Destek Projesi İle Farklılaşıyor

Sağlık sigortacılığında sadece hastalık ve tazminat zamanlarında değil, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel tasarlanmış ürün ve […]

Diyabet Tüm Hekimlik Branşlarıyla Birlikte Yönetiliyor

Türkiye’de diyabet yönetimi sağlık kuruluşlarının en meşgul olduğu hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Diyabet […]

Diyabet Sıklığı 12 Yılda Yüzde 90 Arttı

2010 yılında tamamlanan TURDEP-II çalışmasına göre ülkemizde bilinen diyabet oranı yüzde 45 iken yeni […]

Vaat ve Güven Birbirini Tamamlamıyorsa Sağlık İletişimi Başarılı Olamaz

İletişim ve sağlık iletişimi alanında sektörde birçok hastane, medikal firma, gıda firması ve hekime […]

Beyin Ölümü, Reanimasyon, Organ Nakli ve Adli Yaklaşım

Prof. Dr. Halis DOKGÖZMersin Üniversitesi Tıp FakültesiAdli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Tıpta ve hukukta […]

Yılda 1000’den Fazla Doğum ve Düşük Mortalite ile Fark Yaratıyor

1974 yılından bu yana Ankara’da hizmet veren Güven Hastanesi’nde yılda binden fazla doğum gerçekleşiyor. […]

GE Sağlık: “Yoğun Bakımda Uygun Maliyetle Etkin Çözüm”

Türkiye’de son yıllarda yoğun bakım ünitelerine gelen hasta sayısına ve artan yatak sayısına bakıldığında […]

Standart Yoğun Bakım Ünitesinin Çok Ötesinde

2017 Mart ayında açılan Acıbadem Altunizade Hastanesi açılışından bu yana ortalama 540 hasta yatışı […]

Meme Kanseri Tanısı 10 Dakika, Patolojik Tanı 3 Günde Konulabiliyor

2016 yılı Kasım ayında hizmete açılan İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde radyolojik ve klinik meme kanseri […]

Sistem de hekim de yoğun bakımda mı?

Hastalık ya da travma sonrasında hayati fonksiyonlarından bir veya birden fazlası bozulan hastalar bilindiği […]

Ameliyathane ve MSÜ Neden Dünyaya Meydan Okuyor?

Acıbadem Proje Yönetimi Mekanik Grup Sorumlusu Bora Atay “Acıbadem Altunizade Hastanesi ameliyathane ve merkezi sterilizasyon […]

Dünya Kalp Günü’nde Philips’ten Çağrı: “Yemeği evde yiyin”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kalp hastalıkları küresel ölçekte bir numaralı ölüm sebebi olmayı […]

Beyin Hastanesiyle Sektöre Yeni Format

Bağımlılık, psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanındaki tecrübelerine cerrahiyi de katarak Nisan 2017’de İstanbul’da hizmete […]

Gizli Tehlike: Yaşlılara Şiddet ve Suistimal Arttı

Dünya’da her yıl yüzbinlerce yaşlı şiddete, suistimale veya ihmale maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler ile […]

Bir Ameliyathanede Olması Gereken Her Şey

Gentek Medikal, dünyada geliştirilen ileri teknolojik ve uygulamaların Avrupa standartlarındaki hizmet anlayışı ile ve […]

Cerrah mı? Robot mu?

Yaklaşık 15 yıldır başta kanser cerrahisi olmak üzere dünyada uygulama alanı bulan ve hızla […]

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi: Hibrit Ameliyathaneler Akademik Kadro ile Buluştu

Adı Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilen ve sivil vatandaşa da hizmet […]

Gelecekte Ameliyathanelerde Teknoloji Kullanımı

GE Sağlık dünyada ve Türkiye’de hibrit ameliyathane konseptinin arttığı günümüzde daha güvenli ameliyatları gerçekleştirmek […]

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: 10 Ameliyathane ve 38 Cerrahla Sektöre Yeni Soluk

2016 yılı Kasım ayından bu yana faaliyetlerini sürdüren 250 yatak kapasiteli Okan Üniversitesi Tıp […]

Biruni Üniversitesi Hastanesi: Cerrahi Elektrik Güvenlik Sistemi ve Anestezi Uygulamaları ile Farklılaşıyor

Biruni Üniversitesi Hastanesi 15 Şubat 2016’da İstanbul Florya’da hizmete açıldı. Akıllı bina teknolojisi ile […]

Türkiye’nin İlk Milli Bağımlılık Rehabilitasyon Modeli Hazır

Uyuşturucu ile mücadelede en önemli eksikliğin rehabilitasyon süreci olduğunu tespit eden Yeşilay dünyada rehabilitasyon […]

Ameliyathane: Cerrahın Sahnesi

Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Merkezi Yöneticisi […]

Beslenme Tartışmalarında Son Noktayı “Bilimsel Okuryazarlık” Koydu

-Ayşenur Asuman Uğur Bundan 30-40 yıl önce beslenme ile ilgili kabul gören bilgilerin çoğunluğu […]

İyi Cerrah Uzmanlığının İlk Yılında Belli Olur

Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, şüphesiz ki […]

İyi ki varsınız…

Sağlık hizmetlerine taleplerin düştüğü ve ameliyatların çok acil bir durum olmadıkça ertelendiği yaz aylarını […]

14 Milyon TL Borçla Aldı, Kâra Geçirdi

Türkiye’de hastane ve üniversite afiliasyonunun ilk örneği Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı’na bağlı olarak […]

Genetik Testler Kanser Teşhis Ve Tedavisinde De Söz Sahibi

Genetik testler hem kanserin tekrarlama riskini hem de dolaşımda tümör hücresine ait DNA olup […]

Onkolojide Geçmişte İlklerin Merkezi, Gelecekte de Yeniliklerin

Onkolojik hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda butik bir tıp merkezi olarak hizmet veren Neolife 2010 yılında […]

Trakya’nın En Büyük Özel Sağlık Merkezi “Optimed” Kurulduğundan Bu Yana 500 Bin Hastaya 3 Milyon Kez Hizmet Verdi

2007 yılında Çerkezköy’de kurulan Optimed Hastanesi hastaların Çerkezköy’ün dışına çıkmadan hizmet almalarını sağlayan bir sağlık merkezi […]

Röntgen Işınlarının Keşfinden Yüzyıl Sonra Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri

Prof. Dr. H. Barış DİREN Radyoloji Uzmanı 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen; rastlantıyla bulduğu […]

Radyoloji Cihazlarının Temininde Klinik Kararlar mı, İşletme Kararları mı Esas Alınmalı?

Dr. Andrew Barrer CASTA Consultancy 1980’lerin başlarında, ABD’deki büyük bir üniversite hastanesinin nörobilim bölümünün […]

Girişimsel radyolojinin önlenemez yükselişi

Günümüzde inovatif yaklaşımlarla geliştirilen yenilikçi teknolojilerin hem kamu hem de özel sektör tarafından eş zamanlı olarak temin […]

Türkiye’nin İlk Ulusal Sigorta Şirketi Anadolu Sigorta 92 Yaşında

Temellerini Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı ve bir Türkiye İş Bankası kuruluşu olan Anadolu Sigorta, […]

Sigortalısını Finansmanın Önünde Tutan Şirket

Güneş Sigorta, insanın en değerli varlığının kendi sağlığı olduğu bilinciyle hareket eden ve sigortalısını […]

Yüzde 36 Pazar Payıyla Sağlıkta Lider Sigorta Şirketi

Organizasyonunda yapısal bir değişikliğe giden ve sağlık branşını ayrı bir iş birimi haline getiren […]

Tekrarlayan Başarısızlıklarda Referans Merkez

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi tüp bebek tedavisinde referans merkezlerden biri olarak kabul ediliyor. İleri yaş […]

Türkiye Tüp Bebek Tedavisinde Dünya İle Yarışıyor

Türkiye’deki ilk tüp bebek merkezi Prof. Dr. Erol Tavmergen’in katkılarıyla 1988 yılında Ege Üniversitesi’nde […]

Sağlık Sigortacılığında İki İlginç Örnek: Hollanda ve Avustralya

Hollanda Sağlık sigortasının zorunlu olduğu Hollanda’da sağlık iki yasal sigorta şekli kapsamındadır: “Temel sigorta” […]

SASDER’e giderken…

Bilindiği gibi Türkiye’de devletin verdiği sağlık güvencesi toplumun çok büyük bir kısmını, geniş teminat paketleri […]

İlk tüp bebeğin ardından…

Dünyada ilk tüp bebeğin 1978 yılında İngiltere’de dünyaya gelmesinin üzerinden yaklaşık 40 yıl geçti. […]

Yeniden merhaba

Sağlık yöneticisi, sağlık eğitimcisi ve sağlık iletişimi ile ilgilenen tüm meslektaşlarıma Yeniden Merhaba…. Uzun […]

Memorial’da Yönetimin Önceliği Çalışanlar, Çalışanların Önceliği ise Hastalar ve Hasta Yakınları

Memorial Sağlık Grubu İK Direktörü Özlem Çakar, iki yıldır yürüttükleri, İnsan Kaynakları’nda yeniden yapılandırmayı […]

Çalışana Yakın Ol, İşveren Markasını Güçlendir, Lideri Geliştir, Teknolojiyi Kullan ve Süreçleri İyileştir

Amerikan Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Önder Birgül hastanelerinin stratejik insan kaynakları dönüşümü programını hospitalmanager’a […]